Ngành Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ: Sáng tạo để bứt phá toàn diện

Bằng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, ngành Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã, đang và sẽ tập trung trí tuệ, chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, ghi dấu kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành về quản lý TN&MT

Từ đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cụ thể hóa các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường… Cụ thể là Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng; danh mục các dự án xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận;

Danh mục các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quy trình, trình tự, thủ tục các bước sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả của lĩnh vực BVMT 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2022, Sở TN&MT Phú Thọ tập trung quyết sách, đề ra các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để xanh hóa môi trường sống, xanh hóa nền kinh tế địa phương, góp phần vì mục tiêu chung phát triển bền vững đất nước.

Đến nay, công tác tham mưu văn bản đảm bảo đúng thẩm quyền, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, nổi bật là công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ
Ông Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

Theo đó, về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, cấp Giấy phép môi trường; triển khai xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch BVMT không khí cấp tỉnh; xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường. Đồng thời, Sở đã hướng dẫn, đôn đốc các dự án, cơ sở thực hiện các quy định mới trong lĩnh vực BVMT như: xây dựng hạ tầng BVMT các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; lắp đặt quan trắc tự động liên tục đối với các đối tượng phải thực hiện; quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động của cơ sở y tế...

Cùng với đó, Sở tập trung trí tuệ, nguồn lực hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu, triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Sở báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh kết quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII về Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp thông tin quản lý chất thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh Covid-19.

Sở TN&MT đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học; hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải; thủ tục cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng môi trường; chú trọng, kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin qua đường dây nóng phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận, theo dõi dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của các đơn vị thực hiện.

Sở tiến hành thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường đảm bảo chất lượng, thời hạn quy định. Tiếp nhận, thẩm định thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Thực hiện Dự án lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2021 đến năm 2025.

Phố đi bộ, khu nhà ở, đô thị Tiên Cát của chủ đầu tư Sông Hồng Thủ Đô - điểm sáng tương lai tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Phố đi bộ, khu nhà ở, đô thị Tiên Cát của chủ đầu tư Sông Hồng Thủ Đô - điểm sáng tương lai tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn kết, trí tuệ tạo bứt phá 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2022 Sở TN&MT Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định. Hướng dẫn triển khai Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt quan trắc tự động và các thủ tục môi trường.

Cùng với đó, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao: xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước và đề xuất các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự án lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2021 đến năm 2025.

Với những nền tảng đã xây dựng trong những năm qua, toàn ngành TN&MT Phú Thọ luôn hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm 2022 và chuẩn bị tốt nền tảng để tạo bứt phá cho các năm tiếp theo./.

Minh Hoa

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh nghiên cứu trong các nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường

Đẩy mạnh nghiên cứu trong các nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị các Nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường với sự tham gia của 200 các nhà nghiên cứu khoa học trẻ... do Tổng cục KTTV phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 1000 điểm cầu, từ đảo Song Tử Tây cho đến trên 600 điểm cầu truyền hình tại 7 sở, ngành thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước
Chưa xử phạt người không phân loại rác

Chưa xử phạt người không phân loại rác

Những ngày qua trên các phương tiện thông tin đưa tin ngày 25/8 tới đây sẽ xử phạt trường hợp không phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác.
Phú Thọ: Nữ sinh lớp 8 bị chú ruột nhiều lần hiếp dâm

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 8 bị chú ruột nhiều lần hiếp dâm

Nữ sinh lớp 8 thường trú tại xã Đại An (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị chú ruột là Nguyễn Ngọc Linh (31 tuổi) sống cùng nhà nhiều lần hiếp dâm. Hiện đối tượng Linh đã bị Công an huyện Thanh Ba bắt giữ, điều tra.

Các tin khác

Hà Nội tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp

Hà Nội tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp

6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội kiểm tra 137 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..., qua đó phát hiện 2 cơ sở có hành vi bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, xử phạt hành chính 3 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và cây giống kém chất lượng.
Hà Nội: Huy động xã hội hóa tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hà Nội: Huy động xã hội hóa tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; vận động sự tham gia của các cấp, các ngành, sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là thủy sản tự nhiên.
Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Tái cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện Phúc Thọ đang chuyển đổi theo hướng tích cực, diện tích các vùng sản xuất lúa kém hiệu quả giảm dần, diện tích trồng rau, hoa và cây ăn quả và chăn nuôi con giống có giá trị kinh tế cao ngày một tăng lên.
Những hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý hình sự

Những hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý hình sự

Theo Điều 227, Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên như sau:
Phát triển chuỗi giá trị trái cây theo hướng bền vững ở Vĩnh Long

Phát triển chuỗi giá trị trái cây theo hướng bền vững ở Vĩnh Long

Vĩnh Long là địa phương có nhiều lợi thế và điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt đối với việc trồng cây ăn trái như bưởi, quýt, chôm chôm, cam… Những năm qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân để phát triển trồng nhiều loại cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Hà Nội: Mạnh tay xử lý phương tiện vi phạm quy định về VSMT

Hà Nội: Mạnh tay xử lý phương tiện vi phạm quy định về VSMT

Liên ngành Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã tiến hành khảo sát, rà soát các khu vực trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
WHO: 99% dân số trên thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm

WHO: 99% dân số trên thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 99% người dân trên thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm.
Đến năm 2025, ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai phân loại chất thải tại nguồn

Đến năm 2025, ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai phân loại chất thải tại nguồn

Đây là một trong những mục tiêu của của Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 925/QĐ-TTg.
Công bố Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021

Công bố Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021

Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 4379/BTNMT-TNN về việc công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021.
Những trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Những trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất và dồn điền đổi thửa

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất và dồn điền đổi thửa

Theo quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa" như sau:
LONGi ủng hộ chính sách hành tinh khỏe mạnh vì sự thịnh vượng của Liên hợp quốc

LONGi ủng hộ chính sách hành tinh khỏe mạnh vì sự thịnh vượng của Liên hợp quốc

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường Con người (1972-2022), Liên Hợp Quốc (LHQ) thông báo tổ chức một cuộc họp cấp cao: “Stockholm+50: Một hành tinh khỏe mạnh cho sự thịnh vượng của tất cả mọi người - trách nhiệm của chúng ta, cơ hội của chúng ta". Trong sự kiện này, Diễn đàn Khoa học - Chính sách - Kinh doanh của LHQ về Môi trường (UN-SPBF) đã triển khai Phiên họp Cấp cao Toàn cầu tại Stockholm, Thụy Điển.
Thủ tục đấu giá đất công ích của xã như thế nào?

Thủ tục đấu giá đất công ích của xã như thế nào?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua
Hà Tĩnh: “Biệt phủ” trái phép mọc trên đất nông nghiệp

Hà Tĩnh: “Biệt phủ” trái phép mọc trên đất nông nghiệp

Được cho thuê đất nông nghiệp để làm trang trại chăn nuôi nhưng gia đình bà Phan Thị Châu (thôn 6, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã ngang nhiên xây dựng khu sinh thái, “biệt phủ” trái phép với quy mô lớn. Điều đáng nói, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp này đã hoàn thành gần 80%, tuy nhiên chính quyền địa phương lại không có biện pháp nào ngăn chặn, xử lý.
Xem thêm
Hà Nội tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp

Hà Nội tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp

6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội kiểm tra 137 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..., qua đó phát hiện 2 cơ sở có hành vi bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, xử phạt hành chính 3 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và cây giống kém chất lượng.
Hà Nội: Huy động xã hội hóa tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hà Nội: Huy động xã hội hóa tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; vận động sự tham gia của các cấp, các ngành, sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là thủy sản tự nhiên.
Phát triển chuỗi giá trị trái cây theo hướng bền vững ở Vĩnh Long

Phát triển chuỗi giá trị trái cây theo hướng bền vững ở Vĩnh Long

Vĩnh Long là địa phương có nhiều lợi thế và điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt đối với việc trồng cây ăn trái như bưởi, quýt, chôm chôm, cam… Những năm qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân để phát triển trồng nhiều loại cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Hà Nội: Mạnh tay xử lý phương tiện vi phạm quy định về VSMT

Hà Nội: Mạnh tay xử lý phương tiện vi phạm quy định về VSMT

Liên ngành Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã tiến hành khảo sát, rà soát các khu vực trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
WHO: 99% dân số trên thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm

WHO: 99% dân số trên thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 99% người dân trên thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm.
Những hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý hình sự

Những hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý hình sự

Theo Điều 227, Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên như sau:
Quảng Bình: Phạt hơn 1 tỷ đồng doanh nghiệp khai thác cát trái phép

Quảng Bình: Phạt hơn 1 tỷ đồng doanh nghiệp khai thác cát trái phép

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Quảng bình phát hiện Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh đã khai thác trái phép hơn 34.000m3 cát ngoài ranh giới khu vực được cấp phép.
Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản

Đây là một trong những nhiệm vụ đặt ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.