Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Tràn lan sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách tại xã Phúc Thịnh

Cập nhật: 07:00 | 03/08/2020
UBND huyện Ngọc Lặc vừa ban hành kết luận thanh tra ngân sách tại xã Phúc Thịnh. Theo đó, hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách ở xã này đã được cơ quan thanh tra chỉ ra.

Cụ thể, những sai phạm đó là: UBND xã Phúc Thịnh không thực hiện việc lưu trữ biên bản bàn giao thủ quỹ ngày 14/11/2019 giữa thủ quỹ cũ là ông Phạm Văn Quang và thủ quỹ mới là ông Phạm Văn Khánh, gây khó khăn cho công tác thanh tra. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về ông Lê Hồng Lâm, Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách xã; ông Phạm Văn Quang và ông Phạm Văn Khánh, Thủ qũy; bà Phạm Thị Hạnh Linh, Công chức Văn phòng.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phúc Thịnh đã họp, tự đặt ra khoản thu qũy Bảo đảm xã hội để chi trả sự nghiệp y tế thôn bản, bảo trợ trẻ em và người cao tuổi, chi hỗ trợ trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của các làng là chưa đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, trái với Pháp lệnh 34, ngày 20/4/2007 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

UBND xã Phúc Thịnh tọa chi số tiền 920.526.722 đồng thu được năm 2019 từ nhân dân và các nguồn hỗ trợ khác, lập một hệ thống sổ sách khác để theo dõi, không hạch toán thu chi và quyết toán theo quy định, đồng thời để bà Lê Hồng Nhung, công chức Kế toán thực hiện kiêm nhiệm công tác thủ quỹ là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Khoản 7, Điều 13, Luật Kế toán năm 2015; Khoản 2, Điều 15 Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Nguyệt và bà Lê Hồng Nhung, công chức Kế toán ngân sách xã.

UBND xã Phúc Thịnh để cho bà Lê Thị Thơm, thủ quỹ và ông Phạm Văn Loan, Trưởng Làng Quên đưa tổng số tiền 84.000.000 đồng cho ông Lê Bá Ngọc để chi trả cho ông Tạ Văn Xuyến là không đúng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 38 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Khoản 2, Điều 4 Luật Kế toán năm 2015. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về ông Lê Bá Ngọc, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách; bà Lê Thị Thơm, Công chức Tư pháp – Hộ tịch kiêm thủ quỹ năm 2018.

Năm 2018-2019, UBND xã Phúc Thịnh cho các cá nhân ứng số tiền là 407.154.000 đồng, trong đó, ông Phạm Văn Hòa, Công chức Văn phòng UBND xã ứng nhưng chưa hoàn ứng được số tiền 118.514.000 đồng; bà Lê Thị Nguyệt Hoa, nguyên công chức Địa chính xã (Phó Chủ tịch UBND xã) 192.840.000 đồng; ông Phạm Văn Tình, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã ứng năm 2019 18.500.000 đồng; bà Lê Hồng Nhung, công chức Kế toán ngân sách ứng năm 2019 77.300.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, các cá nhân chưa hoàn ứng được số tiền trên là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Kế toán năm 2015. Trách nhiệm này thuộc về ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Nguyệt và bà Lê Hồng Nhung, công chức Kế toán ngân sách; ông Phạm Văn Quang, bà Lê Thị Thơm, thủ quỹ; ông Phạm Văn Hòa, Công chức Văn phòng UBND xã; bà Lê Thị Nguyệt Hoa, nguyên là Công chức Địa chính (Phó Chủ tịch UBND xã).

ngoc lac thanh hoa tran lan sai pham trong quan ly su dung ngan sach tai xa phuc thinh
Kết luận thanh tra ngân sách xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc

UBND xã Phúc Thịnh rút tiền hoạt động của các tổ chức chính trị, cá nhân và tiền hỗ trợ từ kinh phí hoạt động của UBND để chi trả cho các hoạt động khác số tiền 187.454.574 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra UBND xã Phúc Thịnh chưa thanh toán hết cho các tổ chức, cá nhân số tiền này. Việc làm trên là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Trách nhiệm này thuộc về ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách.

Năm 2019, ông Phạm Văn Quang, công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm thủ quỹ không bàn giao hết số tiền tồn quỹ 3.966.927 đồng cho thủ quỹ mới. Trách nhiệm này thuộc về ông Phạm Văn Quang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm Thủ quỹ.

Năm 2020 ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách thu được số tiền thuê đất công ích và tiền quỹ chuyên dùng tại các làng với số tiền là 24.545.000 đồng nhưng chưa nộp vào qũy xã, chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Kế toán 2015. Trách nhiệm này thuộc về ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách.

Một số chứng từ chi phản ánh chưa đầy đủ các thông tin như: giấy đề nghị thanh toán, phiếu báo khách; đơn xin hỗ trợ; hoá đơn bán hàng không ghi đầy đủ các thông tin như ngày tháng năm, địa chỉ, họ và tên người bán hàng. Việc sắp xếp, bảo quản chứng từ còn lộn xộn, chưa khoa học, chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Kế toán năm 2015. Trách nhiệm này thuộc về ông Bùi Văn Nguyệt, Kế toán ngân sách.

Việc quản lý tài sản của UBND xã Phúc Thịnh chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Kế toán năm 2015; Khoản 3 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Trách nhiệm này thuộc về ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Bùi Văn Nguyệt, công chức Kế toán ngân sách xã.

Trên cơ sở những sai phạm được chỉ ra trong kết luận, UBND huyện Ngọc Lặc đã giao Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, tổ chức kiêm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể UBND xã Phúc Thịnh và các cá nhân có liên quan.

Tổ chức kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý đổi với ông Phạm Văn Quang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm Thủ quỹ năm 2019; ông Bùi Văn Nguyệt và bà Lê Hồng Nhung, công chức Kế toán ngân sách; bà Lê Thị Thơm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm Thủ quỹ năm 2018; ông Phạm Văn Hòa và bà Phạm Thị Hạnh Linh, Công chức Văn phòng UBND xã; bà Lê Thị Nguyệt Hoa, Phó Chủ tịch UBND (nguyên là Công chức Địa chính xã năm 2018); ông Phạm Văn Tình, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Khánh, Thủ qũy; ông Phạm Văn Loan, Trưởng làng Quên đã để ra những sai phạm nêu trên.

Ngoài ra, UBND huyện Ngọc Lặc cũng kiến nghị Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Ban, ngành có liên quan kiểm tra làm rõ trách nhiệm của ông Lê Bá Ngọc, nguyên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh; ông Lê Hồng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Hoạt, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...