Ninh Thuận: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 19:48 | 14/01/2021
Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận, cho ý kiến Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.    

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy qua các khóa.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ và nêu bật ý nghĩa sâu sắc của từng thành tố trong chủ đề của Đại hội; phân tích những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm, phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Nhất là nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ và giải pháp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển; nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

ninh thuan hoi nghi can bo chu chot hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xiv nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V. Miên

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện 9 chủ trương, nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2015-2020 và 9 chương trình, đề án mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi báo cáo với hội nghị những nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình hành động này và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng, ban, ngành, cán sự đảng-đoàn cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện một cách khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên cơ sở những nội dung được quán triệt tại hội nghị chỉ đạo nhanh chóng bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 một cách nghiêm túc, sâu rộng đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững và đạt lộ trình đề ra.

Diễm My

  • Xin chờ trong giây lát...