Nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm chứng khoán

Cập nhật: 06:04 | 28/01/2019
Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện vi phạm tại 14 tổ chức; ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2 tỷ đồng. 

Theo thanh tra Bộ Tài chính cho biết, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 2,2 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần hỗ trợ công tác quản lý giám sát và bảo đảm thực thi pháp luật về chứng khoán, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức và cá nhân tham gia trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

nop ngan sach hon 2 ty dong tu xu phat vi pham chung khoan
Ảnh minh họa

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, riêng lĩnh vực quản lý giám sát bảo hiểm, năm 2018, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã hoàn thiện và lưu hành kết luận, biên bản đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 chuyển sang, đồng thời tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2018.

Theo đó, đơn vị này thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó kiến nghị nộp bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 1 tỷ đồng; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 990 triệu đồng. Tất cả các kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra đều được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

  • Xin chờ trong giây lát...