Vấn đề phát triển điện mặt trời mái nhà:

Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung

Ngoài những vi phạm liên quan đến việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, Bộ Công thương cũng đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung – Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

Ngày 4/5, Chuyên trang Tầm nhìn Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài viết: “Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam”.

Nội dung bài viết phản ánh nhiều vi phạm trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà xảy ra tại các đơn vị điện lực (Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty điện lực Bình Phước, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận…) trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Bộ Công thương khẳng định, để xảy ra sai phạm tại các đơn vị nêu trên là do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chưa đầy đủ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương, dẫn đến các đơn vị điện lực tại các địa phương thực hiện thiếu đồng bộ trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà.

Bên cạnh đó, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền cho các đơn vị thực hiện, nhưng kiểm tra, theo dõi chưa kịp thời, dẫn đến nhiều đơn vị điện lực chấp thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện của các hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải lưới điện quốc gia.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu phóng viên có được cho thấy, khẳng định nêu trên của Bộ Công thương hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, ngoài các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam mắc sai phạm trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà, qua thanh tra, Bộ Công thương phát hiện, các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng mắc các sai phạm tương tự.

Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền cho các đơn vị thực hiện, nhưng kiểm tra, theo dõi chưa kịp thời, dẫn đến nhiều đơn vị điện lực chấp thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện của các hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải lưới điện quốc gia.
Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam

Cụ thể, tại Công ty Điện lực Gia Lai, qua thanh tra phát hiện, thời gian thực hiện thoả thuận đấu nối, hệ thống điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công thương tại Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020, việc này xảy ra tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty PV Venus, Công ty PV ENERGRY, Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng Thăng Bình, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại LTH Việt Nam.

Trình tự thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trái với quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH MTV Tiên Minh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng Thăng Bình, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại LTH Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ xanh Bắc Nguyên, Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên, Công ty TNHH MTV Cộng Hòa Gia Lai, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Mai Gia Lai, Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Vĩnh Sơn.

Chốt chỉ số công tơ, đưa vào vận hành nhưng không có sản lượng phát điện trong năm 2020 và ký hợp đồng mua bán điện trái với quy định tại khoản 4, Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Cường, Công ty cổ phần PV Energy, Công ty TNHH MTV Đại Thắng, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phú Lợi Lộc.

Tại Công ty Điện lực Đắk Nông, qua thanh tra phát hiện, thời gian giải quyết cho khách hàng trong việc thỏa thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020, việc này xảy ra tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà của các khách hàng có mã PC13I10716878, PC13110716843, PC13110716788, Công ty TNHH Trang trại tổng hợp Hoàng Linh, Công ty TNHH Sunrise Quốc Việt, Công ty TNHH MTV Năng lượng Kinh Dương, Công ty TNHH Kỹ nghệ Toàn Cầu 1, Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, PC13CC0342637, PC13CC0342756, PC13CC0342104, PC13CC0342741.

Chấp thuận đấu nối, đưa vào vận hành, ký hợp đồng mua bán điện trong khi đã xác định tình trạng quá tải lưới điện và yêu cầu khách hàng cam kết cắt giảm công suất khi lưới điện quá tải là trái quy định nêu tại khoản 4, Điều 11 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà có mã khách hàng PCI3HH0710141, PC13HH0710072, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Minh Phát Đắk Nông, PC13CC0342759, PCI32CC0342758, PCI3DD04327919, PCI3DD0437920, PCI3DD0437921, Công ty Cô phần Năng lượng Lộc Điền, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Lộc Đắk Nông, Công ty TNHH Solar Farm cơ khí Hoa Đông.

Chốt chỉ số công tơ, đưa vào vận hành nhưng không có sản lượng phát điện trong năm 2020 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà có mã khách hàng PC13DD0437919, PC13DD0437920, PCI3DD0437921, Công ty cổ phần Năng lượng Lộc Điền, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Lộc Đắk Nông, Công ty TNHH Solar Farm cơ khí Hoa Đông.

Phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung
Nhiều đơn vị điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung vi phạm trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đưa vào vận hành và ký hợp đồng mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải hệ thống lưới điện là trái quy định nêu tại khoản 4, Điều 11 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc này xảy ra tại lộ ĐD481CJU, các trạm biến áp 110 kV Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R'Lấp 2, Krông Nô và dẫn đến tăng công suất truyền tải lên đường dây 110 kV cấp cho các trạm này.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Đắk Nông đã thỏa thuận, yêu cầu nhiều khách hàng đầu tư, lắp đặt 02 hệ thống đo đếm (02 TU, 02 TI), dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà của các doanh nghiệp, trái với quy định tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, qua thanh tra phát hiện, thời gian giải quyết cho khách hàng trong việc thỏa thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020, việc này xảy ra tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Nhật Minh, Công ty TNHH Thiên Lượng.

Nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong văn bản chấp thuận đấu nối, trái với quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Thiên Lượng.

Thỏa thuận đấu nối có điều kiện (theo báo cáo của Công ty là 101 khách hàng), nghiệm thu đưa vào vận hành và ký hợp đồng mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải hệ thống lưới điện là trái quy định nêu tại khoản 4, Điều 11 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc này xảy ra tại lộ XT476T2.KBU-TBA 220 kV Krông Buk, các trạm biến áp 110 kV ESO, Krông Ana và dẫn đến tăng công suất truyền tải lên đường dây 110 kV cấp cho các trạm này.

Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà không đúng với hiện trạng lưới điện, thiếu minh bạch (lưới điện chưa quá tải nhưng thông báo trên website là trạm/đường dây không giải tỏa được công suất; thông báo trên website đường dây/trạm biến áp không còn giải tỏa được công suất nhưng sau đó chấp thuận đấu nối nhiều khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp đã công bố quá tải trước đó). Như vậy, trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã vi phạm quy định nêu tại khoản 9 Điều 7 Luật Điện lực năm 2004.

Chốt chỉ số công tơ, đưa vào vận hành nhưng không có sản lượng phát điện trong năm 2020 và ký hợp đồng mua bán điện là trái quy định tại khoản 4, Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Triệu Phú Ban Mê, Công ty TNHH Triệu Thảo Ban Mê.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã thỏa thuận, yêu cầu nhiều khách hàng đầu tư, lắp đặt 02 hệ thống đo đếm (02 TU, 02 TI), dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà của các doanh nghiệp, trái với quy định tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên trang Tầm nhìn Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Thiên Vân

Theo dòng sự kiện:

Tầm nhìn độc quyền

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 28.700 tỷ đồng 8 tháng đầu năm nay

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 28.700 tỷ đồng 8 tháng đầu năm nay

Theo báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục cho thấy 8 tháng qua, EVN đã lỗ hơn 28.700 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: 32 chiếc xe máy cũ bất ngờ được đấu giá lên tới 6,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh: 32 chiếc xe máy cũ bất ngờ được đấu giá lên tới 6,8 tỷ đồng

Một vị khách ở Thừa Thiên - Huế vừa trúng đấu giá 32 chiếc xe máy đã qua sử dụng là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với mức giá lên tới 6,8 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm.
EVN lỗ hơn 20.700 tỷ đồng mức lỗ lớn nhất lịch sử, có hơn 100.000 tỷ đồng gửi ngân hàng?

EVN lỗ hơn 20.700 tỷ đồng mức lỗ lớn nhất lịch sử, có hơn 100.000 tỷ đồng gửi ngân hàng?

EVN ghi nhận lỗ sau thuế 20.747 tỷ đồng trong năm 2022. Đáng chú ý, khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà tập đoàn này đang nắm giữ là 101.535 tỷ đồng.

Các tin khác

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm tù giam, khóc nức nở tại tòa. Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến.
Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị khởi tố vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
Cà Mau: Bắt giam bà chủ hành hạ dã man thiếu nữ 16 tuổi đi làm thuê trả nợ cho bà ngoại

Cà Mau: Bắt giam bà chủ hành hạ dã man thiếu nữ 16 tuổi đi làm thuê trả nợ cho bà ngoại

Trong quá trình làm thuê để trả nợ cho bà ngoại, em N.T.B.V. (16 tuổi) không những bị chủ đánh đập dã man mà còn bị bắt ăn thằn lằn sống và ngậm băng vệ sinh.
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm lẩn trốn

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm lẩn trốn

Công an Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng sau 31 năm trốn truy nã về tội giết người, theo Quyết định truy nã số 864 ngày 30/7/1992 của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh).
Đà Nẵng: Khống chế bắt giữ đối tượng hình sự cộm cán tàng trữ 2 khẩu súng

Đà Nẵng: Khống chế bắt giữ đối tượng hình sự cộm cán tàng trữ 2 khẩu súng

Ngày 20/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”.
Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.
Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Sử dụng mạng xã hội và hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, sinh sống tại Canada, nhưng thường xuyên về Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Một công an xã và hai người dân bị bắn trọng thương khi ngăn chặn vụ gây rối

Thanh Hóa: Một công an xã và hai người dân bị bắn trọng thương khi ngăn chặn vụ gây rối

Ngày 19/9, thông tin từ UBND phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ gây rối trật tự. Khi lực lượng Công an xã đến ngăn chặn, giải quyết vụ việc, một công an xã và hai người dân đã bị bắn trọng thương.
Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa), Lê Chí Cường đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung lập khống hồ sơ, chứng từ lấy hơn 900 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn.

Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Lực lượng QLTT Hà Nội liên tiếp phát hiện, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc kinh doanh bánh trung thu có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn.
Hoài Đức (Hà Nội): Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân trên địa bàn

Hoài Đức (Hà Nội): Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân trên địa bàn

Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vừa phối hợp với UBND xã Vân Canh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác quản lý hoạt động tạm trú của người nước ngoài và nhận diện, biện pháp xử lý các “hiện tượng tôn giáo” chưa được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân trên địa bàn”.
Đà Nẵng: Tạm giữ thêm 3 đối tượng cho vay qua phần mềm MeCash, lãi suất lên đến 400%

Đà Nẵng: Tạm giữ thêm 3 đối tượng cho vay qua phần mềm MeCash, lãi suất lên đến 400%

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan đường dây cho vay với lãi suất lên đến 400%/năm.
Đà Nẵng: Xét xử lưu động giang hồ Quý “bôn” thu tiền bảo kê

Đà Nẵng: Xét xử lưu động giang hồ Quý “bôn” thu tiền bảo kê

Ngày 16/9, TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Hồ Minh Anh Quý (thường gọi Quý "bôn", SN 1993, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Xem thêm
Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Ôm gọn mặt tiền TP.Nha Trang với gần 20 km chiều dài, ý tưởng thiết kế công viên bờ biển trở thành một khu vực hiện đại, đáng sống, mang tầm quốc gia và quốc tế, bắt đầu thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân dân cũng như du khách khắp mọi miền đất nước.
Hà Nội: Giáo viên đạt IELTS 6.5 trở lên được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

Hà Nội: Giáo viên đạt IELTS 6.5 trở lên được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp” (Chương trình).
Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Dương: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh vụ 6 cựu CSGT bị bắt

Hải Dương: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh vụ 6 cựu CSGT bị bắt

Liên quan vụ 6 CSGT bị bắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh.
Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa), Lê Chí Cường đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung lập khống hồ sơ, chứng từ lấy hơn 900 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân
Nguyên Bí thư Hà Nội: Cán bộ địa phương phạt cho chung cư mi ni xây vượt tầng để tồn tại là đồng phạm với sai phạm

Nguyên Bí thư Hà Nội: Cán bộ địa phương phạt cho chung cư mi ni xây vượt tầng để tồn tại là đồng phạm với sai phạm

Trước những sai phạm của chung cư mi ni vừa xẩy ra hỏa hoạn nghiêm trọng ở Khương Đình và hiện trạng hàng nghìn toà chung cư mini mọc nhan nhản tại Hà Nội, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay: Đằng sau mỗi toà chung cư mini xây dựng sai phép là có người "chống lưng…"
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án