Phú Yên: Phát triển bền vững kinh tế rừng trồng

Cập nhật: 09:38 | 12/10/2021
Thời gian qua, diện tích rừng trồng tại Phú Yên đã phát triển nhanh và đời sống của người dân sinh sống dựa vào rừng cũng được cải thiện đáng kể.      

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, hiện diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp ở Phú Yên có khoảng 276.045 ha; trong đó có khoảng 103.465 ha rừng trồng, năng suất bình quân khoảng 17 m3/ha/năm. Diện tích, sản lượng rừng trồng phát triển nhanh, mức thu nhập và đời sống của người dân sinh sống dựa vào rừng theo đó cũng được cải thiện đáng kể.

phu yen phat trien ben vung kinh te rung trong
Phú Yên phát triển bền vũng rừng trồng

Phú Yên đang đẩy mạnh hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ môi trường rừng, phát triển thị phần gỗ và sản phẩm gỗ, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ sau chế biến.

Nhiều mô hình sinh kế chăn nuôi, sản xuất dưới tán rừng tự nhiên bước đầu phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Về những khó khăn trong phát triển kinh tế rừng, lãnh đạo Sở NN và PTNT Phú Yên chia sẻ, sản xuất lâm nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài, vốn đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao cho nên việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực trồng rừng.

Hiện nay, liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa trong sản xuất lâm nghiệp giữa các ban quản lý rừng phòng hộ với các doanh nghiệp cũng chưa được triển khai cụ thể, do thiếu cơ chế chính sách. Nhiều chủ rừng chưa xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp chế biến làm trung tâm theo định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Từ thực tế đó, cần rà soát, đánh giá lại một cách khoa học toàn bộ diện tích rừng trồng theo từng điều kiện lập địa, tương ứng với từng đối tượng chủ rừng để có giải pháp quản lý, phát triển hiệu quả; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp./.

 

Hoài Phan