Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Việc để một kẻ cơ hội sử dụng bằng không hợp pháp để học lên cao nhằm luồn sâu, leo cao trong bộ máy tổ chức chính quyền đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo; bị đề nghị cắt chức về mặt chính quyền vẫn tiếp tục chễm chệ ngồi ghế Giám đốc, chỉ đạo điều hành hoạt động của Hợp Tác Xã, cho thấy kỷ luật của Đảng tại Quận Tây Hồ (Hà Nội) bị coi thường trầm trọng.

Đề nghị cách chức Đảng viên bị kỷ luật

Ngày 22/06/2022 Đảng ủy P. Phú Thượng đã có quyết định số 97 –QĐ/ĐU thi hành kỷ luật ông Hoàng Chính Nghĩa bằng hình thức Cảnh cáo.

Tiếp đó, ngày 04/07/2022 có văn bản số 154 đề nghị Ban Quản trị HTX Nông nghiệp – Dịch vụ - Tổng hợp – Hữu Nghị Việt Nam – Mông cổ (HTX) đề nghị xem xét xử lý vi phạm đối với cán bộ.

Nhận được văn bản trên, ngày 10/08/2022 hội đồng quản trị HTX đã họp nhằm thực hiện công văn số 154; ngày 12/8/2022 HĐQT HTX có báo cáo số 01 BC/HDQT – HTX báo cáo về việc hiện công văn số 154. Nội dung của biên bản cuộc họp và báo cáo cho thấy 100% thành viên thống nhất ông Nghĩa đã vào vi phạm vào khoản 2 điều 6 chương 3 điều lệ HTX và đề án 01/Đề án – HTX ngày 12/09/2018 về tiêu chuẩn trở thành thành viên của HĐQT HTX.

Vì ông Nghĩa cũng là 1 thành viên HĐQT nên HĐQT báo cáo kiểm soát và Đảng ủy phường giải quyết và quyết định nhưng Đảng uỷ phường Phú Thượng cố tình làm lơ hàng năm trời trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành chi bộ HTX khiến sự việc “chìm xuồng” cả năm trời để cho đối tượng vi phạm tiếp tục lộng hành.

Từ ngày đó đến khi Tầm Nhìn đăng tải bài viết: “Quận Tây Hồ: Dấu hiệu Đảng Bộ và Chính Quyền các cấp đang buông lỏng quản lý, vi phạm qui định của Đảng!” “https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/quan-tay-ho-dau-hieu-dang-bo-va-chinh-quyen-cac-cap-dang-buong-long-quan-ly-vi-pham-qui-dinh-cua-dang-133429.html”; thì Đảng ủy Phường Phú Thượng mới có văn bản số 248 – CV/ĐU đề nghị Kiểm soát HTX triệu tập HĐQT thực hiện ngay kỷ luật Đảng viên Hoàng Chính Nghĩa theo điều lệ HTX nhiệm kỳ 2018 -2023. Công văn nêu rõ thời gian thực hiện kỷ luật xong trước ngày 15/8/2023 và báo cáo kết quả về Đảng ủy Phường.

Quận Tây Hồ: Khi kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Công văn đề nghị cắt chức Q. Giám đốc đối với ông Hoàng Chính Nghĩa

Phóng viên báo đặt lịch đến làm việc trực tiếp với HĐQT và Kiểm soát HTX nhưng ông Nghĩa, ông Hải Kiểm soát từ chối làm việc, còn 2 thành viên HĐQT là bà Hương, bà Quế trả lời báo chí.

Trao đổi với PV về việc chưa thực hiện nội dung kỷ luật cắt chức ông Nghĩa, Thành viên HĐQT HTX cho biết, Theo mục 6 Điều 4t Chương III Quy chế HTX: nhiệm vụ của Kiểm soát là giám sát hoạt động của HĐQT và giải quyết việc vi phạm Điều lệ HTX. Do đó HĐQT đã có văn bản đề nghị Kiểm soát thực hiện công văn 248, khi thực hiện xong thông báo cho HĐQT để HĐQT báo cáo lãnh đạo các cấp nhưng cho đến nay ông Hải Kiểm soát không thực hiện.

Ông Hải, Kiểm soát HTX, đồng thời là phó bí thư chi bộ HTX đã không thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy Phường, HĐQT HTX giao; không phản hồi, không báo cáo tình hình thực hiện công văn số 248 trên.

Và, "kẻ cơ hội" vẫn tiếp tục chễm chệ ngồi ghế Giám đốc, chỉ đạo điều hành hoạt động của Hợp Tác Xã, thách thức kỷ luật của Đảng và công luận.

Tự tung tự tác.

Ở vị trí Q. Giám đốc, ông Nghĩa mặc dù đã bị kỷ luật Đảng (nhưng do chưa bị chế tài) vẫn tự tung tự tác thực hiện nhiều công việc không thông qua HĐQT, không thông qua đại hội xã viên như tự ý dùng tiền HTX cho Doanh nghiệp khác vay, tự thay đổi đăng ký kinh doanh và tự "cắt Q" để vào vị trí Giám đốc HTX.

Về những nội dung trên, trao đổi với PV, 2 thành viên HĐQT HTX cho biết, việc ông Nghĩa đổi đăng ký kinh doanh làm giám đốc, là người đại diện pháp luật, hai thành viên HĐQT họ không được thông qua văn bản nào, vì theo điều lệ của HTX thì Giám đốc HTX là do đại hội xã viên bầu. Theo 2 thành viên HĐQT, đến nay HĐQT HTX mới xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội nhưng đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc trong các công tác nội bộ. Việc đổi đăng ký kinh doanh này hoàn toàn do ông Nghĩa tự làm!

Kỷ luật của Đảng bị coi thường!

Đã hơn 2 tháng từ 27/7/2023 khi Tầm Nhìn đăng tải sự việc, và đã qua mốc 15/8/2023 hơn 1 tháng kể từ khi Đảng bộ phường Phú Thượng chỉ đạo HTX, vụ việc lại có dấu hiệu “chìm xuồng!

Công luận cho rằng việc Đảng viện vi phạm đến mức bị kỷ luật cảnh cáo hàng năm trời mà vẫn không bị xử lý thỏa đáng, ngang nhiên thách thức các qui định, quyết định của Đảng, là có sự bao che, dung túng của các cấp ủy Đảng và chính Quyền Quận Tây Hồ; nó thể hiện sự yếu kém của ban lãnh đạo HTX về tư tưởng nhận thức chính trị, hay là sự coi thường đến mức trầm trọng kỷ luật của Đảng và tiếng nói của hàng nghìn xã viên.

Công luận cũng cho rằng có dấu hiệu lợi ích nhóm vì HTX phường Phú Thượng là HTX có quy mô lớn nhất quận Tây Hồ, công tác quản lý đất nông nghiệp vẫn là nhiêm vụ trọng tâm, diện tích đất nông nghiệp HTX quản lý nằm trải dài trên khắp địa bàn phường, tình hình sử dụng, quản lý đất nông nghiệp những năm gần đây tại địa bàn rất phức tạp, thường xuyên có nhiều vi phạm.

Sự việc trên cho thấy các cấp ủy đảng và chính quyền Quận Tây Hồ buông lỏng quản lý, hoặc bất lực, hoặc bao che. Những vi phạm rõ ràng còn không xử lý dứt điểm được, vậy còn bao nhiêu vi phạm nữa chưa được công khai, xử lý?

HTX là đơn vị có vai trò đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương với hàng nghìn xã viên; sai phạm của ông Hoàng Chính Nghĩa không được xử lý thỏa đáng sẽ làm ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của Đảng trong việc vận động, giáo dục đảng viên, người dân chấp hành chủ trương chính của Đảng, sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương xấu, tạo tiền lệ cho các vi phạm mà không bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin trước đó

Kết luận số 01-KL/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Phường Phú Thượng thuộc Đảng bộ Quận Tây Hồ đối với Đảng viên Hoàng Chính Nghĩa, chi bộ HTX nông nghiệp P. Phú Thượng nêu rõ: “Qua kiểm tra, xác minh của đoàn kiểm tra và bản giải trình của đảng viên Hoàng Chính Nghĩa. Đối chiếu với nội dung kiểm tra, đồng chí Hoàng Chính Nghĩa đảng viên chi bộ HTX nông nghiệp đã sử dụng bằng không hợp pháp để lập hồ sơ dự tuyển học tập nâng cao trình độ và để xin việc làm”

Theo đó, qua kiểm tra, rà soát tại trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Quận Tây Hồ, khóa thi ngày 29/5/2000 không có tên học sinh Hoàng Chính Nghĩa nhận bằng tốt nghiệp; Thanh tra Sở Giao dục và Đào tạo Hà Nội thông báo kết quả xác minh nêu rõ: ‘Tại hội đồng thi TTGGTX Tây Hồ khóa thi tốt nghiệp phổ thông hệ bổ túc ngày 29/5/2000, trong danh sách tốt nghiệ chưa tìm thấy tên Hoàng Chính Nghĩa sinh ngày 24/10/1975, tại Hà Nội (Một số thông tin ghi trân bản phô tô văn bằng không trùng khớp với hồ sơ lưu tại Sở”.

Kết luận và kỷ luật Đảng

Quyết đinh kỷ luật nêu: “Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đang sinh hoạt ở chi bộ HTX nông nghiệp trực thuộc Đảng bộ Phường Phú Thượng, đồng chí Hoàng Chính Nghĩa đã sử dụng bằng cấp không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển học tập nâng cao trình độ và để xin việc làm;

Như vậy đồng chí Hoàng Chính Nghĩa đã có sai phạm, vi phạm vào điểm a, khoản 2, điều 22, qui định 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành TWĐ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về sử dụng bằng cấp không hợp pháp;

Sai phạm của đồng chí Hoàng Chính Nghĩa làm ảnh hưởng đến uy tín của người đảng viên và của chi bộ trong việc vận động, giáo dục đảng viên, người dân chấp hành chủ trương chính của Đảng, sách pháp luật của Nhà nước”.

Với kết luận trên, ngày 22/06/2022 Đảng Ủy P. Phú Thượng đã ra quyết định số 97-QĐ/ĐU thi hành kỷ luật đảng viên Hoàng Chính Nghĩa bằng hình thức cảnh cáo.

Còn tiếp

Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Quận Tây Hồ: Ai cắt “Q” cho đảng viên Hoàng Chính Nghĩa dùng bằng giả tiến thân?

Quận Tây Hồ: Ai cắt “Q” cho đảng viên Hoàng Chính Nghĩa dùng bằng giả tiến thân?

Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ cho thấy ông Hoàng Chính Nghĩa - Đảng viên bị kỷ luật Cảnh cáo là Giám đốc, đại diện Pháp luật của HTX.
Quận Tây Hồ: Dấu hiệu Đảng Bộ và Chính Quyền các cấp đang buông lỏng quản lý, vi phạm qui định của Đảng!

Quận Tây Hồ: Dấu hiệu Đảng Bộ và Chính Quyền các cấp đang buông lỏng quản lý, vi phạm qui định của Đảng!

Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Đảng bộ Phường Phú Thượng dùng bằng không hợp pháp để học lên cao, thăng tiến trong công tác, bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo vẫn chễm chệ ngồi ghế Giám đốc Hợp Tác Xã và có dấu hiêu phát sinh nhiều vi phạm bị tố cáo.

Các tin khác

Bình Định: Kiến nghị thanh tra lại toàn diện hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà

Bình Định: Kiến nghị thanh tra lại toàn diện hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà

Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định vừa có Quyết định xử phạt Công ty Minh Quân về hành vi khai thác đất ngoài toạ độ cấp phép. Tuy nhiên, người dân địa phương không đồng tình với kết quả kiểm tra của xã Bình Nghi và họ kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định khẩn thiết thành lập đoàn Thanh kiểm tra lại toàn bộ hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà.
Thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Bài I: Đi tìm lai lịch một khu đất

Bài I: Đi tìm lai lịch một khu đất

Bất cứ một con người, một sự vật, sự việc, đều có lịch sử hình thành và phát triển. Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết về quá khứ, về cội nguồn của con người, sự vật, sự việc, đặc biệt là những sự vật, sự việc liên quan đến con người. Khu đất tại Gò Mán thị trấn Đoan Hùng cũng vậy, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành phải đi từ lịch sử.
Đại biểu Quốc hội: Liệu Vạn Thịnh Phát là vụ hối lộ tiền mặt nhiều nhất?

Đại biểu Quốc hội: Liệu Vạn Thịnh Phát là vụ hối lộ tiền mặt nhiều nhất?

Đại biểu Quốc hội nhận định trong vụ Vạn Thịnh Phát, số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu USD là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, "vụ án có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ".
Kon Tum: Có hay không Chủ tịch xã Bờ Y tư hữu đất công?

Kon Tum: Có hay không Chủ tịch xã Bờ Y tư hữu đất công?

Trước đó, tại vị trí được cho là đang san lấp, tác động để làm bãi đỗ xe (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thì đây đã từng là diện tích đất của "Làng quân nhân". Qua nhiều năm hoang hóa, nơi này đã bị nhiều hộ gia đình chiếm đất xây nhà. Gần đây, diện tích đất này lại được sử dụng để làm bãi đỗ xe dưới danh nghĩa “đất của Chủ tịch xã Bờ Y”…
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Khối tài sản bị kê biên "siêu khủng" của bị can Trương Mỹ Lan

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Khối tài sản bị kê biên "siêu khủng" của bị can Trương Mỹ Lan

Trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, CO3 đã tiến hành kê biên khối tài sản đồ sộ của bà Trương Mỹ Lan
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc có nhiều sai phạm liên quan ngân hàng SCB, đặc biệt là chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng
Đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

Đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường do liên quan vi phạm trong quản lý dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.
Đắk Lắk: Bắt nguyên Chủ tịch xã lạm quyền giao 129 lô đất cho cán bộ, người nhà

Đắk Lắk: Bắt nguyên Chủ tịch xã lạm quyền giao 129 lô đất cho cán bộ, người nhà

Khi làm Chủ tịch xã, ông Nguyễn Khắc Hùng đã lạm quyền, tổ chức giao 129 lô đất cho cán bộ, công chức, viên chức và cả người nhà ngoài danh sách phê duyệt, gây thất thoát lớn.
Trao giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4

Trao giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4

Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).
Các nhà báo có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các nhà báo có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kể từ khi chính thức phát động vào năm 2017, Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (nay là Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của phóng viên các cơ quan báo chí và nhân dân.
Công ty xăng dầu Quân đội Khu vực III cần sớm tháo dỡ hàng rào tự dựng ở ngoài Dự án Mipeco Nha Trang!

Công ty xăng dầu Quân đội Khu vực III cần sớm tháo dỡ hàng rào tự dựng ở ngoài Dự án Mipeco Nha Trang!

Xung quanh Dự án nhà ở thương mại Mipeco Nha Trang có nhiều sai phạm (Tầm Nhìn đã có nhiều bài viết phản ánh), trong đó có phần đất được tỉnh Khánh Hòa giao thêm. Mặc dù chưa được đền bù giải tỏa, chưa có quyết định giao đất tỉnh Khánh Hòa, diện tích giao thêm người dân vẫn đang quản lý, sử dụng; nhưng vào năm 2022 Chủ dự án là Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội đã tổ chức rào lại (do Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực III thực hiện) tạo nên tranh chấp với dân, và từ tranh chấp đã xảy ra một vụ án hình sự hết sức đáng tiếc.
Hải Dương: Vì sao nhiều lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bị kỷ luật, khai trừ Đảng?

Hải Dương: Vì sao nhiều lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bị kỷ luật, khai trừ Đảng?

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Hải Dương đã xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng
Bà Rịa – Vũng Tàu: Xin hãy lắng nghe tiếng cầu cứu xin hoãn thi hành án của bà Lư Xữ Lèn!

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xin hãy lắng nghe tiếng cầu cứu xin hoãn thi hành án của bà Lư Xữ Lèn!

Liên quan đến nội dung Đơn Tố cáo của công dân đối với bà Trần Phương Thanh Huyền (cán bộ UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Lư Xữ Lèn vừa có đơn cầu cứu gửi đến Lãnh đạo Trung ương xin hoàn thi hành án.
Xem thêm
Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị tại Hội nghị giao lưu văn hoá Phật giáo lưu vực Mekong Lan Thương 2023

Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị tại Hội nghị giao lưu văn hoá Phật giáo lưu vực Mekong Lan Thương 2023

Trong khuôn khổ Hội nghị giao lưu văn hoá Phật giáo lưu vực Mekong Lan Thương 2023 được tổ chức tại XiShuangBanNa Vân Nam (Trung Quốc), các Phái đoàn hội nghị đã tham gia Chương trình Giao lưu cùng Phật giáo địa phương.
Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Tự hào những thành tựu đạt chuẩn Nông thôn mới

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Tự hào những thành tựu đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 9/12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng với đoàn lãnh đạo cao cấp của Hà Nội đã về dự lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ứng Hoà đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Sôi nổi Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023

Sôi nổi Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023

Tối 9/12, tại Vườn tượng An Hội, Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023.
Nhiều hộ dân ở cạnh Vườn quốc gia Núi Chúa kêu cứu vì bị cưỡng chế di dời

Nhiều hộ dân ở cạnh Vườn quốc gia Núi Chúa kêu cứu vì bị cưỡng chế di dời

Thời gian qua, hàng chục hộ dân ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, phản ánh về việc, UBND huyện Ninh Hải, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cưỡng chế tháo dỡ, di dời lồng bè nuôi thuỷ hải sản và phá bỏ cây trồng trên rẫy với lý do các hộ dân này đã xâm phạm vào đất do Ban Quản lí Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lí.
Phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội): Cựu chiến binh khốn khổ vì sổ đỏ bị

Phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội): Cựu chiến binh khốn khổ vì sổ đỏ bị ''quên'' lối đi chung

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Đình Thắng, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, TP Hà Nội), trú tại Tổ 15 phường Ngọc Lâm bức xúc về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông có một số nội dung sai sót.
Bài II: Xác định điểm tắc nghẽn của cuộc tranh chấp khu đất

Bài II: Xác định điểm tắc nghẽn của cuộc tranh chấp khu đất

Năm 2005 UBND thị trấn Đoan Hùng tự ý thu hồi khu đất chúng tôi đã đề cập trong các bài trước của gia đình bà Hà Thị Nghĩa, ngang nhiên san nền, chia lô, bán cho các hộ khác không có quyết định thu hồi, không đền bù. Bà Nghĩa đã kịch liệt phản đối.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án