Quảng Nam: Sáp nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp nghề thành trường Cao đẳng Quảng Nam

Cập nhật: 10:49 | 23/04/2021
UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định sáp nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp nghề thành Trường Cao đẳng Quảng Nam.    

Ngày 22/4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng 5 Trường cao đẳng (CĐ), trung cấp trên địa bàn tỉnh vào Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam, đổi tên thành Trường CĐ Quảng Nam.

quang nam sap nhap 6 truong cao dang trung cap nghe thanh truong cao dang quang nam

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam sẽ được đổi tên thành trường CĐ Quảng Nam

Cụ thể, các trường: CĐ Công nghệ Quảng Nam, trung cấp nghề Nam Quảng Nam, trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Từ 1/6, trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam sẽ được đổi tên thành trường CĐ Quảng Nam trên cơ sở hợp nhất 6 trường trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng (người đứng đầu các Trường) sáp nhập chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động -Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;..và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính,... của các trường sáp nhập vào Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam (Trường CĐ Quảng Nam) đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, thời gian bàn giao hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/5.

Quốc Thịnh