Quảng Ngãi: Luân chuyển lãnh đạo, xử lý viên chức tiêu cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật: 08:47 | 13/01/2021
Giải quyết đúng hẹn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Kiên quyết luân chuyển hoặc xử lý cán bộ lãnh đạo, viên chức vi phạm pháp luật, hoặc có hành vi tiêu cực tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền với các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh năm 2020.    
quang ngai luan chuyen lanh dao xu ly vien chuc tieu cuc trong cap giay chung nhan quyen su dung dat

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả cấp GCNQSDĐ

Trong năm 2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 13 chi nhánh đã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 150.000 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, tăng hơn 16.000 hồ sơ so với năm 2019. Mặc dù có hơn 1 tháng không tiếp nhận hồ sơ do dịch bệnh và bão, lụt nhưng số hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân tiếp nhận mới phát sinh tăng cao, nhất là sau khi có văn bản tạm dừng thu giá dịch vụ công theo Quyết định của UBND tỉnh. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp  để giải quyết hồ sơ tồn đọng năm 2019 và hồ sơ mới của năm 2020. Hồ sơ trễ hẹn từ 16, 84% của năm 2019, đến năm 2020 đã giảm xuống còn 6,97%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn cao so với yêu cầu của UBND tỉnh. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  vẫn còn xảy ra tình trạng quá hạn, trễ với số lượng lớn tập trung tại  một số Chi nhánh như Bình Sơn, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng, việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Trong thời gian tới, các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt trong  công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đúng hẹn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hạn chế thấp nhất hồ sơ tồn đọng. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong tách thửa đất, kinh phí hoạt động, Đề án về phí và lệ phí. Các địa phương cần khẩn trương thực hiện qui hoạch đất công. Kiên quyết luân chuyển cán bộ lãnh đạo, xử lý triệt để viên chức vi phạm pháp luật, có các hành vi tiêu cực tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...