Quảng Ngãi: Phê duyệt dự án 30 tỷ đồng trùng tu tôn tạo Mộ và đền thờ Bùi Tá Hán

Cập nhật: 14:20 | 20/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã quyết định phê duyệt dự án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Khu di tích lịch sử Quốc gia gắn liền với tên tuổi và công đức của Trấn quận công Bùi Tá Hán. Đây là một trong những di tích cấp Quốc gia liên quan đến các danh nhân gắn liền với văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Núi Ấn - Sông Trà.
quang ngai phe duyet du an 30 ty dong trung tu ton tao mo va den tho bui ta han
Mộ Trấn quận công Bùi Tá Hán (1496-1568) tại Rừng Lăng, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án với tổng mức 29.900.000.000 đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong đó, phần chi phí xây dựng là hơn 21 tỷ đồng.

Di tích Mộ và Đền thờ Bùi Tá Hán được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia theo Quyết định số 168-VH/QĐ ngày 02/3/1990. Đây là một trong 31 di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được công nhận, xếp hạng.

Từ nhiều năm trước, tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm, tìm hướng bố trí kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử quan trọng này. Qua xem xét tờ trình của Hội đồng Gia tộc họ Bùi, năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có tờ trình lên Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xin chủ trương đầu tư. Thời điểm đó, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất kinh phí gần 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay di tích lịch sử này đã bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng, mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã nổ lực tôn tạo và bảo vệ nhưng do ngân sách địa phương còn khó khăn nên việc trùng tu, tôn tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến cuối năm 2020 HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã có nhiều văn bản để bố trí vốn thực hiện dự án này. Trên cơ sở đó, đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản số 996 gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định Dự án này. Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án Khu di tích Mộ cụ Bùi Tá Hán với nội dung: tu bổ Tam quan (nghi môn) và tường rào bằng gạch vồ; tôn tạo Đền thờ, nhà bia, khu lăng mộ (bao gồm lan can và bình phong), bình phong; xây dựng mới Tả vu, Hữu vu, tường rào (phía Bắc và phía Nam), bãi đỗ xe; xây lại nhà vệ sinh; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Bộ VHTTDL cũng có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Dự án này được xác định mục tiêu là nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, tri ân công đức của ông Bùi Tá Hán. Thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau, thu hút khách du lịch đến khu di tích.

quang ngai phe duyet du an 30 ty dong trung tu ton tao mo va den tho bui ta han
Di tích Mộ và Đền thờ Bùi Tá Hán được xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1990.

Bùi Tá Hán sinh năm 1496, người gốc Châu Hoan (nay thuộc tỉnh Nghệ An). Dưới triều vua Lê Trang Tông, ông được phong làm Bắc quân đô đốc Phủ chưởng phủ sự, trấn nhậm ở Thừa tuyên Quảng Nam, rồi được ban tước Trấn quốc công (1546).Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Bùi Tá Hán tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1990. Đây là nơi thờ tự và tưởng vọng Quận công Bùi Tá Hán.

Theo sử sách, Trấn quốc công Bùi Tá Hán là người có công lấy lại đất Quảng Nam từ tay nhà Mạc. Sau đó, ông đã thực hiện một số chính sách an dân, khuyến khích sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân ở vùng đất này.

Ông mất năm 1568, đến năm 1832 Vua Minh Mạng gia phong ông là Khuông quốc Tịnh biên Thọ phục thượng đẳng thần.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...