Quốc hội: Rà soát, làm rõ hơn các yếu tố hình thành giá

Sáng 6/4, dự án Luật Giá (sửa đổi) tiếp tục được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Quốc hội: Rà soát, làm rõ hơn các yếu tố hình thành giá
Thảo luận tại Hội nghị, có 12 lượt ý kiến đại biểu phát biểu - Ảnh: VGP.

Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận dự án Luật Giá (sửa đổi) với 115 lượt ý kiến của đại biểu phát biểu tại tổ và tại hội trường.

Sau kỳ họp, Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp để rà soát, tiếp thu, chỉnh lý và làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án Luật này tại phiên họp thứ 21.

Nên duy trì Quỹ Bình ổn xăng dầu

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Giá (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) Nguyễn Thị Phú Hà cho biết sau khi tiếp thu, chỉnh lý, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã thống nhất bỏ 3 điều, bổ sung 5 điều; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 4 nội dung của các luật có liên quan; bổ sung Phụ lục số 1 quy định Danh mục các hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá. Cùng với đó, từng điều khoản cũng đã được hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp.

Về bình ổn giá, tiếp thu ý kiến đa số, Thường trực Ủy ban TCNS nhấn mạnh giá là vấn đề ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp, liên quan ổn định thị trường, do đó cần được quy định cụ thể trong Luật nhằm tạo sự công khai, minh bạch. Đồng thời, việc quy định rõ danh mục các mặt hàng bình ổn giá trong Luật cũng khắc phục tình trạng "luật khung, luật ống".

Nhiều ý kiến đại biểu chuyên trách tán thành duy trì Quỹ Bình ổn xăng dầu. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS và cơ quan soạn thảo cho rằng trong điều kiện hiện nay, nên duy trì Quỹ Bình ổn xăng dầu vì đây là một trong những công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, là biện pháp kinh tế, không phải là can thiệp hành chính. Trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường xăng dầu của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường, còn có sự điều hành của Nhà nước, công tác quản lý điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn thông qua giá cơ sở…

Trong trường hợp vẫn giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị trong quản lý, điều hành, sử dụng quỹ này, Chính phủ cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả.

Về định giá, Thường trực Ủy ban TCNS đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung một số quy định về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp, tiêu chí, thẩm quyền, cơ sở pháp lý của văn bản định giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá nhằm bảo đảm khả thi, minh bạch, bảo vệ người làm công tác định giá.

Về thẩm định giá, Thường trực Ủy ban TCNS đã bổ sung quy định về chuẩn mực thẩm định giá; chỉnh lý quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức liên quan trong đào tạo, thi, cấp, quản lý, thu hồi chứng chỉ và thẻ thẩm định viên về giá, đăng ký hành nghề thẩm định giá, bảo đảm cơ sở pháp lý, tính bao quát.

Quốc hội: Rà soát, làm rõ hơn các yếu tố hình thành giá
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra gửi văn bản xin ý kiến Chính phủ về dự án luật - Ảnh: VGP.

Cần bổ sung quy định cấm các hành vi gian lận thương mại

Thảo luận tại hội nghị (có 12 lượt ý kiến phát biểu), các đại biểu đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi) nghiêm túc, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cả về mặt khoa học và thực tiễn hoàn thiện dự thảo Luật.

Nhiều đại biểu đề nghị cần cân bằng giữa yếu tố thị trường và yếu tố quản lý của Nhà nước để hoàn thiện dự án Luật; lưu ý nghiên cứu thêm về giá dịch vụ trong lĩnh vực chuyển giao trí tuệ, giá trị thương hiệu, giá dịch vụ hàng không, về vấn đề giá trần, giá tối thiểu và đặc biệt lưu ý về giá dịch vụ y tế…

Bên cạnh đánh giá cao dự Luật có nhiều điểm mới, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) cho rằng dự Luật quy định khá chi tiết nhiều vấn đề nhưng còn mang tính hành chính, hơi thiên về các quy tắc quản lý Nhà nước nhiều hơn. Đại biểu cho rằng dự thảo Luật chỉ nên đưa ra các quy định để bảo đảm các quy trình hình thành, vận hành và quản lý yếu tố về giá.

Đồng thời, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn vấn đề quản lý Nhà nước liên quan đến các vật tư hàng hoá, thiết bị mà Nhà nước phải kiểm soát, bình ổn. Cần tạo ra hành lang pháp lý để các tổ chức, đơn vị hoạt động liên quan về giá thực hiện được trong nền kinh tế thị trường. Cùng với đó là cần có những quy định để xử lý các tranh chấp liên quan đến giá.

Liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đề nghị cần bổ sung quy định cấm các hành vi gian lận thương mại, nâng khống giá trị hàng hóa, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, bổ sung việc quy định các hành vi gian dối gây cản trở chính sách bình ổn giá của Nhà nước vào Điều 7 của dự thảo Luật này…

Trong dự thảo Luật có quy định cấm việc lợi dụng về khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa để tăng giá bán, giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, không phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá so với khi thời điểm trước điều chỉnh giá. Một số ý kiến cho rằng khái niệm "bất hợp lý" ở quy định này cũng cần phải rõ ràng hơn nữa vì quy định như hiện tại là rất chung chung về khái niệm. Do vậy cần phải quy định cụ thể mức độ như thế nào là "bất hợp lý" bởi yếu tố hình thành giá luôn biến động.

Cũng nội dung trên, đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) nhấn mạnh tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 nêu các hành vi bị nghiêm cấm có quy định: "Lợi dụng thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thảm họa, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp lý, không phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá so với trước khi điều chỉnh giá", đại biểu cho rằng quy định như vậy vẫn chưa làm rõ thế nào là dịch vụ bất hợp lý, thế nào là không phù hợp. Đại biểu đề nghị thay thế cụm từ "bất hợp lý, không phù hợp" thành "giá biến động bất thường" để tương thích với Điều 14 về giải thích từ ngữ.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) và một số ý kiến cho rằng trong dự Luật, định nghĩa "giá thị trường" chưa phù hợp với nguyên tắc hình thành giá thị trường. Do đó, cần phải quy định lại định nghĩa cũng như sửa đổi lại khái niệm cơ sở hình thành giá.

Giá là vấn đề rất phức tạp và hình thành trên quan hệ cung - cầu.Tuy nhiên, tinh thần này vẫn chưa được thể hiện rõ trong dự thảo Luật. Do đó, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề nghị sửa đổi lại trên tinh thần "giá thị trường là giá cả hàng hóa, dịch vụ được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu phù hợp với chất lượng và giá trị sử dụng hàng hóa và khả năng chi trả của người mua".

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng chỉ ra rằng định nghĩa về yếu tố hình thành giá trong dự thảo Luật còn chưa bao quát được hết các yếu tố hình thành. Do đó cần tiếp tục được rà soát và có quy định cụ thể hơn, bao quát hơn.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết ý kiến các đại biểu được ghi âm, ghi chép đầy đủ, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến thảo luận và có báo cáo gửi đến vị đại biểu Quốc hội, đồng thời gửi đến đại diện các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật.

Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra gửi văn bản xin ý kiến Chính phủ về dự án Luật, trong đó nêu rõ các nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau; dự kiến phương án tiếp thu, giải trình; đề nghị Chính phủ quan tâm cho ý kiến để thể hiện rõ quan điểm, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm, lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em

Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm, lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em

Trong Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức vào sáng 10/9 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: Ý kiến thảo luận của các đại biểu “Quốc hội trẻ em” và đặc biệt là Nghị quyết phiên họp là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể có sự chuẩn bị tốt hơn trong ban hành các chính sách pháp luật liên quan tới trẻ em.
Tập huấn kỹ năng cho các đại biểu trẻ em tiêu biểu tham gia “Quốc hội trẻ em” lần I

Tập huấn kỹ năng cho các đại biểu trẻ em tiêu biểu tham gia “Quốc hội trẻ em” lần I

Chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức.
Hà Nội: Cảnh giác với bánh trung thu siêu rẻ, giảm giá

Hà Nội: Cảnh giác với bánh trung thu siêu rẻ, giảm giá

Từ ngày 28/8 đến 5/10, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu 2023. Các đoàn kiểm tra sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Các tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 19 và 20/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 32 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, chiều 20/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
Chủ tịch Quốc hội: Rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với phương châm không hợp thức hoá chung cư mini

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với phương châm không hợp thức hoá chung cư mini

Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/9, khi trao đổi về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Bộ GTVT: Tạo môi trường pháp lý phát triển vận tải vùng đồng bằng sông Hồng

Bộ GTVT: Tạo môi trường pháp lý phát triển vận tải vùng đồng bằng sông Hồng

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên

Sáng 20/9, tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất.
Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường gây cháy.
Lạng Sơn: Phân luồng xe chở hàng xuất khẩu lên cửa khẩu

Lạng Sơn: Phân luồng xe chở hàng xuất khẩu lên cửa khẩu

Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, nông sản, hoa quả tươi được đưa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu có chiều hướng tăng, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ phương tiện, gây mất an ninh trật tự và khó quản lý lượt xe ra, vào khu vực cửa khẩu.
Thủ tướng: Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"

Thủ tướng: Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"

Dự "Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".
Phó Thủ tướng: Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Phó Thủ tướng: Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).
Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2023 có 7 nước tham gia

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2023 có 7 nước tham gia

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Phim tài liệu Việt Nam - châu Âu diễn ra từ ngày 22 - 28/9, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Khai mạc hội thi giảng viên các trường Đảng

Khai mạc hội thi giảng viên các trường Đảng

Sáng 18/9, tại Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thứ VIII năm 2023. Hội thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18-20/9.
Tổ chức trọng thể Lễ tang cấp cao Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tổ chức trọng thể Lễ tang cấp cao Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 18/9, lễ tang của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội.
Thủ tướng: Mong người Việt Nam tại Hoa Kỳ  tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước

Thủ tướng: Mong người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh; đề nghị đại diện cộng đồng 2,2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng đất nước và đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Ấn tượng báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo Pháp 2023

Ấn tượng báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo Pháp 2023

Đã thành truyền thống, cứ đến trung tuần tháng 9, Hội báo Nhân đạo (Fête de l’Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp lại được tổ chức với sự hưởng ứng của đông đảo giới trẻ và những người yêu chuộng hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội. Và cũng như mọi năm, gian hàng báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nơi thu hút đông đảo bạn bè Pháp yêu quý Việt Nam.
Thủ tướng: Mong muốn Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc

Thủ tướng: Mong muốn Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc

Sáng 17/9, sau khi dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại Hội chợ.
Xem thêm
Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Ôm gọn mặt tiền TP.Nha Trang với gần 20 km chiều dài, ý tưởng thiết kế công viên bờ biển trở thành một khu vực hiện đại, đáng sống, mang tầm quốc gia và quốc tế, bắt đầu thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân dân cũng như du khách khắp mọi miền đất nước.
Hà Nội: Giáo viên đạt IELTS 6.5 trở lên được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

Hà Nội: Giáo viên đạt IELTS 6.5 trở lên được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp” (Chương trình).
Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Dương: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh vụ 6 cựu CSGT bị bắt

Hải Dương: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh vụ 6 cựu CSGT bị bắt

Liên quan vụ 6 CSGT bị bắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh.
Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Thanh Hóa: Hai cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh bị bắt vì tham ô

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa), Lê Chí Cường đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung lập khống hồ sơ, chứng từ lấy hơn 900 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân
Nguyên Bí thư Hà Nội: Cán bộ địa phương phạt cho chung cư mi ni xây vượt tầng để tồn tại là đồng phạm với sai phạm

Nguyên Bí thư Hà Nội: Cán bộ địa phương phạt cho chung cư mi ni xây vượt tầng để tồn tại là đồng phạm với sai phạm

Trước những sai phạm của chung cư mi ni vừa xẩy ra hỏa hoạn nghiêm trọng ở Khương Đình và hiện trạng hàng nghìn toà chung cư mini mọc nhan nhản tại Hà Nội, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay: Đằng sau mỗi toà chung cư mini xây dựng sai phép là có người "chống lưng…"
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án