Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; sở hữu trí tuệ

Cập nhật: 06:05 | 02/06/2019
Chiều 31/5,Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo cáo và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Thay mặt Ban soạn thảo giải trình làm rõ một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến phạm vi và đối tượng điều chỉnh của hai bộ luật rất quan trọng trong hoạt động kinh tế - xã hội và có tính chuyên môn sâu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban thẩm tra, dự thảo Luật đã được trình lên Quốc hội thảo luận và được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật. Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đóng góp cho dự thảo luật này, Bộ Công Thương đã nhanh chóng tiếp thu nghiêm túc.

quoc hoi thao luan sua doi luat kinh doanh bao hiem so huu tri tue

Về nội dung liên quan đến việc yêu cầu rà roát, đánh giá lại các quy định trong dự thảo luật cũng như các quy định liên quan đến các cam kết hội nhập mà nước ta tham gia, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, Ban soạn thảo đã nghiên cứu kỹ lưỡng và rà soát cẩn trọng các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực này, đặc biệt là một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà chúng ta Việt Nam đã tham gia, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và tới đây là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng cho hay, về cơ bản, những nội dung sửa đổi liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm đều đã được Ban soạn thảo rà soát, chuẩn bị trước để đảm bảo sự tương thích, phù hợp với các hiệp định thương mại tự do, thế hệ cao mà sắp tới chúng ta sẽ ký kết.

Thảo luận tại hội trường, có 8 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật cũng như nội dung của dự thảo Luật và việc thông qua dự thảo Luật theo quy trình rút gọn tại 1 kỳ họp.

Các đại biểu cho rằng, dự thảo Luật đã cụ thể hóa các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh; điều kiện, trách nhiệm mua và thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; việc xác định hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới; điều khoản chuyển tiếp…

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội như: Giải thích từ ngữ; quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm; sửa đổi tên Chương IV; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; cung cấp dịch vụ qua biên giới; các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; cơ chế giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; công tác tuyên truyền đảm bảo tính khả thi của luật…

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, đa số ý kiến đại biểu tập trung thảo luận vào các nội dung như: Quyền sở hữu công nghiệp; tính mới của sáng chế; điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ; đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý; cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu; hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; quyền tự bảo vệ; căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan; tính minh bạch trong các thủ tục hành chính…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...