Quy định mới xử phạt vi phạm về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

Cập nhật: 10:46 | 26/07/2021
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dự thảo Nghị định bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 đã quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Đây là chế tài góp phần đưa các quy định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều vào cuộc sống; tạo chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

quy dinh moi xu phat vi pham ve phong chong thien tai thuy loi de dieu
Ảnh minh họa

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022. Luật mới ban hành có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã dự thảo Nghị định bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều gồm 6 chương, 44 điều. Trong đó, nêu rõ hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực đê điều; thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính…

Tại dự thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng; lĩnh vực đê điều là 100 triệu đồng; lĩnh vực thủy lợi là 250 triệu đồng (theo quy định hiện hành là 100 triệu đồng) để phù hợp với Khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Dự thảo cũng nêu rõ mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trừ các hành vi quy định tại Điều 13 (vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành, sử dụng, xây mới hoặc cải tạo công trình theo quy định tại Điều 18a và Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai); Điều 14 (vi phạm về xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai) thì áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nguyễn Long