Sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Trách nhiệm thuộc về ai? – Bài 5

Cập nhật: 07:00 | 16/07/2021
Việc Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện ra sai phạm tại Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL trong công tác quản lý. Tại sao “con voi chui lọt lỗ kim”? Có hay không những “nhóm lợi ích” bảo kê, bao che cho sai phạm? Bộ VHTTDL có một số văn bản “hợp thức hóa” cho sai phạm? Ai đã ký những văn bản đó? 

Tại sao "con voi chui lọt lỗ kim"? 

Ban QLDA Khu LHTTQG và Công ty TNHH Tân An Bình ký Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối Gas Khu LHTTQG số 027/HĐKT-KH ngày 7/3/2003, Công ty TNHH Tân An Bình sử dụng 865m2 đất nằm trong khuôn viên khu đất Cung thể thao dưới nước; trong hợp đồng hợp tác đầu tư không có quy định nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty TNHH Tân An Bình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật QLSDTSNN năm 2008 thì diện tích đất 865m2 không được phép sử dụng để hợp tác đầu tư nhưng Khu LHTTQG không thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng để thực hiện đúng theo quy định, cũng không báo cáo cơ quan cấp trên về việc hợp tác đầu tư trong thời gian dài. Quá trình sử dụng tài sản Nhà nước để hợp tác đầu tư vi phạm một số quy định của Luật QLTSNN; việc sử dụng 865m2 đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng Khu LHTTQG chưa nộp ngân sách Nhà nước, số tiền thuê đất phải nộp tạm tính trong giai đoạn 2009 – 2018 khoảng 1.940,548 triệu đồng, có dấu hiệu thất thu tiền NSNN. Quá trình thực hiện hợp tác đầu tư có một số dấu hiệu bất thường.

dang lam sai pham tai khu lien hop the thao quoc gia trach nhiem thuoc ve ai bai 5
Có hay không việc bao che cho sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia?

Trước những sai phạm nghiêm trọng về sử dụng đất tại Khu LHTTQG, mặc dù Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL là cơ quan chủ quản giai đoạn 2009 – 2018 có tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện được việc Khu LHTTQG hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình. 

Việc Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện ra sai phạm tại Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL trong công tác quản lý. Tại sao “con voi chui lọt lỗ kim”? Có hay không những “nhóm lợi ích” bảo kê, bao che cho sai phạm? 

Ai đã ký văn bản “hợp thức hóa” cho sai phạm? 

Thông báo kết luận Thanh tra chỉ rõ việc Bộ VHTTDL có một số văn bản đồng ý, thống nhất chủ trương để Khu LHTTQG hợp tác với Công ty Cổ phần Ngọc Dương thí điểm xã hội hóa, đầu tư xây dựng Dự án sân tập Golf Mỹ Đình khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính là chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo tại mục 7 Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 3/3/2011 của Văn phòng Chính phủ, chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tháng 7/2011, Khu LHTTQG ký Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh 2011/LHTTQG-ND với Công ty cổ phần Ngọc Dương. Thời điểm thanh tra, dự án chưa được triển khai, tuy nhiên khu đất thực hiện dự án trùng với vị trí khu đất thực hiện dự án Trung tâm đào tạo vận động viên Golf quốc gia (dự án được Khu LHTTQG ký Hợp đồng liên kết, hợp tác đầu tư với Công ty TNHH XD&ĐTDVTM Thành Công năm 2016) nhưng Khu LHTTQG chưa có bất cứ một văn bản nào thông báo chấm dứt hay thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Ngọc Dương. 

dang lam sai pham tai khu lien hop the thao quoc gia trach nhiem thuoc ve ai bai 5
Thông báo kết luận Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Theo thông báo kết luận Thanh tra, giai đoạn 2009 – 1/5/2014, Tổng cục TDTT là cơ quan chủ quản của Khu LHTTQG (Bộ VHTTDL là cơ quan quyết định việc cho thuê tài sản Nhà nước) có dấu hiệu buông lỏng trong công tác quản lý Khu LHTTQG. 

Giai đoạn 2/5/2014 – 6/5/2018, Bộ VHTTDL vừa là cơ quan chủ quản, vừa là cơ quan quyết định việc cho thuê tài sản Nhà nước, tài sản công đã thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Khu LHTTQG thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; không phát hiện được những khuyết điểm, sai phạm, vi phạm nhiều quy định pháp luật của Khu LHTTQG trong thời gian dài; không kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, yêu cầu Khu LHTTQG thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ VHTTDL đã ban hành một số văn bản thể hiện sự ủng hộ, chấp thuận chủ trương cho Khu LHTTQG khai thác quỹ đất nhưng trong văn bản không chỉ đạo, không yêu cầu Khu LHTTQG thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, nghĩa vụ khi sử dụng đất đối với việc khai thác quỹ đất. Bộ VHTTDL phê duyệt cho Khu LHTTQG thanh lý xe ô tô không đúng quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Những sai phạm nghiêm trọng tại Khu LHTTQG khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Bộ VHTTDL đã ban hành một số văn bản “hợp thức hóa” cho sai phạm tại Khu LHTTQG? Ai đã ký những văn bản đó? 

Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Hoàng Nam - Ngọc Tuấn