Vi phạm trong tuyển dụng viên chức tại Văn phòng ĐKĐĐ Thanh Hóa:

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kỷ luật để… rút kinh nghiệm

Cập nhật: 07:00 | 19/05/2021
Đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm trong công tác tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai.
so tai nguyen va moi truong thanh lap hoi dong ky luat de rut kinh nghiem
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
so tai nguyen va moi truong thanh lap hoi dong ky luat de rut kinh nghiem Thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa
so tai nguyen va moi truong thanh lap hoi dong ky luat de rut kinh nghiem Kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm trong tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Theo nguồn tin riêng mà phóng viên có được cho biết, ngày 12/4/2021, ông Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã trực tiếp chủ trì Hội nghị kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm trong công tác tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Theo đó, tại Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng kết luận: Ông Đào Trọng Quy - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phải chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm chính trên cương vị là người đứng đầu; ông Lưu Trọng Quang – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã nghiêm túc kiểm điểm và có Bản kiểm điểm. Thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật ông Đào Trọng Quy, ông Lưu Trọng Quang thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Tại Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm, ông Đào Trọng Quy vắng mặt; ông Lưu Trọng Quang đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với các tập thể Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai và một số cá nhân có liên quan (cụ thể là: ông Hoàng Vũ Tuyến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Thành viên Hội đồng tuyển dụng; bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng Ban kiểm tra sát hạch; ông Nguyễn Văn Thanh - Chánh Thanh tra, Thành viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng Ban phục vụ; ông Lê Ngọc Hà - Phó Chánh Thanh tra, Trưởng ban Giám sát; ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch; ông Lê Thế Ái - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Ban Giám sát; ông Lê Ngọc Thắng - Chuyên viên Phòng Chính sách đất đai, Thành viên Ban Giám sát; ông Lê Đình Thịnh – Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch; ông Mai Xuân Hiếu – Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Nông cống, Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch; ông Nguyễn Nam Hoàn – Trưởng phòng Đăng ký cấp GCNQSD đất, Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch; bà Lê Thị Nhạn - Viên chức VPĐKĐĐ, Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch) chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thư ký Hội đồng tuyển dụng, Trưởng Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Phó Ban kiểm tra sát hạch yêu cầu phải xem xét, xử lý kỷ luật do chưa thực hiện hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để xảy ra những tồn tại, hạn chế về tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai (vi phạm khoản 1, Điều 9, Luật cán bộ, công chức năm 2008), phải thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý.

Cũng trong ngày 12/4/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 171 thành lập Hội đồng kỷ luật, họp Hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm, kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, có 05/05 phiếu (tỷ lệ 100%) lại thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét không kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình.

Ngày 13/4/2021, Tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị xem xét kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, thống nhất biểu quyết, kết quả 4/5 phiếu (tỷ lệ 80%) đề nghị không kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình (ông Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở đi công tác tại huyện Đảo Trường Sa không liên lạc được), chỉ yêu cầu ông Nguyễn Văn Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong thực hiện chức, trách nhiệm vụ được giao.

Được biết, sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu, có ý kiến tham mưu đề xuất.

Thiên Vân