Sự "xoay chiều" về quy mô đào tạo giữa bậc đại học và sau đại học

Một số khối ngành được coi là "hot" và cơ bản được đào tạo tại các trường đại học, học viện... đang có sự chuyển dịch về quy mô, số lượng người học ở bậc đại học và sau đại học.
Sự

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy, xét về quy mô đào tạo, số lượng người học tham gia đào tạo đại học chính quy vẫn có xu hướng tăng qua từng năm - Ảnh minh họa.

Quy mô đào tạo bậc thạc sĩ có xu hướng giảm

Bộ GD&ĐT vừa mới công bố chi tiết quy mô đào tạo các trình độ đối với giáo dục đại học trong ba năm học, từ năm học 2020-2021 đến 2022-2023. Thống kê cho thấy, mặc dù tỉ lệ tuyển sinh đạt chỉ tiêu có xu hướng giảm, tuy nhiên xét về quy mô đào tạo, số lượng người học tham gia đào tạo đại học chính quy vẫn có xu hướng tăng qua từng năm.

Cụ thể, trong vòng 3 năm học (từ năm 2020-2021 đến năm 2022-2023), quy mô đào tạo đại học chính quy của nước ta tăng từ 436.455 sinh viên lên 497.581 sinh viên, tăng 14%. Tuy nhiên, nếu xét tỉ lệ tuyển sinh đạt được so với chỉ tiêu thì lại có xu hướng giảm, từ 89% (năm 2020-2021) giảm xuống 84,56% (năm 2022-2023).

Trái với đào tạo bậc đại học, quy mô đào tạo bậc thạc sĩ lại có xu hướng giảm. Cụ thể, năm 2022-2023, quy mô đào tạo thạc sĩ giảm gần 9.000 học viên cao học so với năm 2020-2021, giảm 21,8%. Tỉ lệ tuyển sinh đạt cũng giảm từ 72,45% xuống còn 55,86%.

Bức tranh đào tạo bậc tiến sĩ có xu hướng khả quan hơn. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô đào tạo và tỉ lệ tuyển sinh đạt đối với trình độ tiến sĩ nhìn chung có sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Trong vòng 3 năm qua, quy mô đào tạo bậc tiến sĩ ghi nhận tăng khoảng 41,9%, tỉ lệ tuyển sinh đạt cũng tăng từ 34,32% (năm 2020-2021) lên 41,86% (năm 2022-2023).

Quy mô đào tạo ở các trình độ khác cũng có sự thay đổi. Theo đó, quy mô đào tạo đại học liên thông chính quy và đại học liên thông vừa học vừa làm cũng ghi nhận số lượng giảm đáng kể, lần lượt là 40,7% và 74,3%.

Trong khi đó, quy mô đào tạo theo hình thức đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa lại có xu hướng tăng qua các năm (lần lượt là 34,5% và 21,4%). Tỉ lệ tuyển sinh đạt với hai hình thức đào tạo này cũng có xu hướng tăng lên. Năm học 2022-2023, tỉ lệ tuyển sinh đạt đối với hình thức đào tạo đại học vừa học vừa làm là 51,93%, đại học từ xa là 65,38%.

Thí sinh chọn ngành y, dược, sư phạm giảm

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cũng cho thấy bức tranh mất cân đối giữa quy mô đào tạo giữa các khối ngành ở cả bậc đại học và sau đại học.

Về quy mô đào tạo các khối ngành ở bậc đại học, nhìn chung trong 3 năm qua, các khối ngành III, (kinh doanh và quản lý, pháp luật khối ngành), V (Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y), VII (Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) vẫn có quy mô áp đảo hơn so với 4 khối ngành còn lại.

Trong đó, khối ngành III và V liên tục đổi vị trí số 1 cho nhau với chênh lệch về số lượng sinh viên không nhiều. Dù có sự biến động nhẹ, tuy nhiên quy mô sinh viên 2 khối ngành này trong vòng 3 năm qua đều cán mốc trên 500.000 sinh viên/năm.

Các khối ngành còn lại có quy mô đào tạo ít hơn, thấp nhất là khối ngành II (Nghệ thuật) và IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) với số lượng dưới 25.000 sinh viên/năm. Tình hình biến động về quy mô ở 2 khối ngành này trong 3 năm qua nhìn chung không có nhiều thay đổi lớn.

Khối ngành sức khỏe (VI) và đào tạo giáo viên (I) là 2 khối ngành ghi nhận có nhiều sự biến động mạnh mẽ nhất, trong đó quy mô đào tạo ngày càng giảm.

Cụ thể, năm học 2020-2021, quy mô đào tạo 2 khối ngành này xấp xỉ nhau với số lượng khoảng 150.000 sinh viên/năm. Ở hai năm học tiếp theo, khối ngành sức khỏe tiếp tục giảm đều quy mô đào tạo qua từng năm, đến năm 2022-2023 số lượng chỉ còn 143.775 sinh viên.

Trong khi đó, quy mô đào tạo giáo viên có sự tăng nhẹ ở 2 năm đầu (từ 151.284 sinh viên năm học 2020-2021 tăng lên 151.504 sinh viên vào năm học 2021-2022). Đến năm học 2022-2023, quy mô đào tạo khối ngành này lại bất ngờ giảm sâu tới gần một nửa quy mô đào tạo (năm 2022-2023 chỉ còn 89.321 sinh viên).

Đối với đào tạo sau đại học, quy mô đào tạo các khối ngành đều có xu hướng giảm. Xét riêng từng khối ngành, hiện quy mô đào tạo khối ngành III ở cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ đều có quy mô lớn nhất.

Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y) và VII (Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) lại có sự đổi ngôi về quy mô đào tạo giữa bậc đại học và sau đại học.

Theo đó, đối với đào tạo đại học, khối ngành V có quy mô lớn hơn khối ngành VI (Năm 2023, quy mô đào tạo đại học khối ngành V là 586.024 sinh viên/năm, khối ngành VII là 401.064 sinh viên/năm). Tuy nhiên khi đào tạo bậc sau đại học, số lượng người học ở khối ngành VII lại lớn hơn khối ngành V. Cụ thể, ở bậc thạc sĩ, ngành V có quy mô đào tạo là 14.485 sinh viên, ngành VII 20.411 sinh viên; Ở bậc tiến sĩ, ngành V có quy mô 1.912 sinh viên, ngành VII có quy mô 20.078 sinh viên (năm 2023).

Tương tự với quy mô đào tạo trình độ đại học, hai khối ngành II (nghệ thuật) và khối ngành IV (khoa học sự sống, khoa học tự nhiên) tiếp tục có quy mô đào tạo sau đại học thấp nhất.

Riêng khối ngành đào tạo giáo viên và ngành sức khỏe lại có một chi tiết khá thú vị. Theo đó, quy mô đào tạo khối ngành giáo viên ở bậc thạc sĩ lớn hơn quy mô đào tạo khối ngành sức khỏe (lần lượt là 9.638 sinh viên và 6.408 sinh viên, năm 2023). Tuy nhiên, vị trí này lại thay đổi ở bậc tiến sĩ: Quy mô đào tạo tiến sĩ khối ngành sức khỏe lớn hơn khối ngành đào tạo giáo viên, lần lượt là 937 nghiên cứu sinh và 682 nghiên cứu sinh, năm 2023.

Chênh lệch lớn giữa các khối ngành

Từ số liệu thống kê, báo cáo của Bộ GD&ĐT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác đào tạo năm học 2022-2023. Trong đó, Bộ GD&ĐT nhận định vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các khối ngành. Một số khối ngành (II, IV) tiếp tục gặp khó khăn trong tuyển sinh. Ngoài ra, công tác tác truyền thông tư vấn hướng nghiệp đến thí sinh một số nơi chưa hiệu quả, một số lĩnh vực có nhu cầu nhưng thiếu người học.

Ngoài ra, về đội ngũ giảng viên, số liệu từ báo cáo cũng cho thấy đội ngũ giảng viên toàn thời gian có sự tăng cả về số lượng và chất lượng trong vòng 2 năm, năm 2022 và 2023.

Cụ thể, năm 2023, đội ngũ giảng viên được bổ sung thêm khoảng hơn 2.300 người so với năm 2022. Trong đó, chủ yếu tăng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (giảng viên có trình độ thạc sĩ tăng người 1090 người, tiến sĩ tăng 1.060 người). Đội ngũ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư lại có sự giảm nhẹ về số lượng (giáo sư giảm 49 người, phó giáo sư giảm 39 người).

Bên cạnh đó, cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển dụng và nhân sự theo hướng nâng cao chất lượng, tăng số lượng giảng viên, giảm tuyển dụng các vị trí viên chức và người lao động phục vụ, hành chính nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Nhật Bản

Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Nhật Bản

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc có buổi tiếp Chủ tịch Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) Yoshida Kozo, cựu Ủy viên Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản (NPA) cùng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Văn phòng JICE JDS tại Việt Nam.
Hà Nội: Trường cao đẳng Công nghệ cao khai giảng năm học mới và khánh thành TT văn hóa Việt-Hàn

Hà Nội: Trường cao đẳng Công nghệ cao khai giảng năm học mới và khánh thành TT văn hóa Việt-Hàn

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) vừa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới (2023 – 2024) và triển khai nhiều sự kiện quang trọng trong đó có việc cắt băng khánh thành Trung tâm văn hóa Việt - Hàn.
Xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cùng đồng phạm

Xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cùng đồng phạm

Ngày 10/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh) cùng 16 đồng phạm liên quan tới các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Các tin khác

Hà Nội: Học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được miễn học phí từ 1/1/2024

Hà Nội: Học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được miễn học phí từ 1/1/2024

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.
Quảng Ngãi: Kiến nghị khởi tố liên quan việc mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Việt – Hàn

Quảng Ngãi: Kiến nghị khởi tố liên quan việc mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Việt – Hàn

Quá trình mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi (giai đoạn 2006-2018) có sai sót với số tiền hàng trăm nghìn USD. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị khởi tố và giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, quyết định.
Hà Nội: Cảnh báo học sinh không ăn "kẹo lạ" có vỏ in chữ nước ngoài, vì nghi chứa ma túy

Hà Nội: Cảnh báo học sinh không ăn "kẹo lạ" có vỏ in chữ nước ngoài, vì nghi chứa ma túy

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội vừa có chỉ đạo phòng GD-ĐT 30 quận, huyện, thị xã và các trường học tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền tất cả phụ huynh và học sinh không mua, ăn đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ; phụ huynh cần tăng cường quản lý con em.
“Trả lại ngày Chủ nhật cho em" giúp học sinh giảm áp lực học hành và có ngày nghỉ bổ ích

“Trả lại ngày Chủ nhật cho em" giúp học sinh giảm áp lực học hành và có ngày nghỉ bổ ích

“Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm” vừa được phát động ở TP Hà Tĩnh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh. Phần lớn đều cho rằng, đó là một chủ trương đúng đắn và hết sức nhân văn, góp phần hiệu quả vào việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2023” thu hút hàng ngàn sinh viên của 40 trường đại học

Truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2023” thu hút hàng ngàn sinh viên của 40 trường đại học

Vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới 2023” với cuộc tranh tài đầy hào hứng của ba đội thi xuất sắc nhất đã diễn ra vừa qua tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Trường Mầm non nhân hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng diễn tập Phòng cháy chữa cháy

Trường Mầm non nhân hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng diễn tập Phòng cháy chữa cháy

Nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, xử lý tình huống khi có sự cố cháy xảy ra. Sáng 25/11 trường Mầm non nhân hòa phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy Huyện Vĩnh bảo tổ chức buổi diễn tập PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
Học tập tích hợp, mô hình đột phá của giáo dục 4.0

Học tập tích hợp, mô hình đột phá của giáo dục 4.0

Học tập tích hợp là mô hình kết hợp và đồng bộ giữa học trực tiếp tại lớp và học trực tuyến cùng sự hỗ trợ của các công nghệ mới và nguồn học liệu đa định dạng.
Giáo dục phải vì sự phát triển bền vững

Giáo dục phải vì sự phát triển bền vững

Bộ GD&ĐT đang xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần hướng đến giáo dục phát triển bền vững.
Một học sinh tiểu học được người lạ cho tiền- Nhà trường cảnh báo thủ đoạn của kẻ gian

Một học sinh tiểu học được người lạ cho tiền- Nhà trường cảnh báo thủ đoạn của kẻ gian

Một học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hà Huy Giáp, TP HCM được một người phụ nữ bịt kín mặt cho 20.000 đồng để ăn sáng. Em này nói đã ăn sáng nên không nhận tiền nhưng người phụ nữ vẫn dúi tiền vào tay. Em đã đưa lại tờ tiền đó cho cô giáo, nhưng sau khi cầm tờ tiền, nữ giáo viên có biểu hiện chóng mặt, buồn ngủ...
“Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”

“Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”

Ngày 22.11, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa Hà Nội phục vụ Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Talkshow "Định hướng nghề nghiệp - Future In Hand": Điểm tích cực cho cộng đồng

Talkshow "Định hướng nghề nghiệp - Future In Hand": Điểm tích cực cho cộng đồng

Giữa tháng 11 năm 2023, talkshow "Định hướng nghề nghiệp - Future In Hand" đã được tổ chức tại hội trường Top CV, số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội.
Trường THCS Đền Lừ - Hà Nội 20 năm một chặng đường phát triển

Trường THCS Đền Lừ - Hà Nội 20 năm một chặng đường phát triển

Trường Trung học cơ sở (THCS) Đền Lừ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập trường (23–8-2003/23-8-2023). Đây là dịp nhà trường nhìn lại một chặng đường hình thành và phát triển, với một khí thế quyết tâm tiếp tục xây dựng và duy trì một ngôi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hạnh phúc, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh và là nơi gửi gắm niềm tin của đông đảo các bậc phụ huynh.
Bộ Giáo dục và đào tạo tuyên dương 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu “vượt khó”

Bộ Giáo dục và đào tạo tuyên dương 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu “vượt khó”

"Nếu chúng ta chỉ vượt khó mà không vượt lên bản thân mình thì giáo dục của ta vẫn chỉ dừng là một nền giáo dục vượt khó thôi. Mà những chân trời của sự phát triển con người không chỉ dừng ở chỗ vượt khó. Vì vậy, còn rất nhiều việc chúng ta phải làm ở phía trước, mặc dù sự vượt khó đã là vô cùng đáng quý..."- là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo gửi gắm đến toàn ngành trong Lễ tuyên dương.
Về Xứ Nghệ đồng hành cùng học sinh vượt khó học giỏi

Về Xứ Nghệ đồng hành cùng học sinh vượt khó học giỏi

Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 18/11/2023 Chi hội Nhà văn Công an (Bộ Công an) phối hợp cùng Công ty Cổ phần TARA đã trao 16 suất học bổng cho các học sinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh Giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 trường Tiểu học &THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Gặp người thầy thương binh và lớp học trường làng miễn phí

Gặp người thầy thương binh và lớp học trường làng miễn phí

Xếp bút nghiên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, khi bóng giạc không còn, người thương binh ấy trở về với đôi mắt mù lòa vì bom đạn chiến trường. Không chịu lùi bước với số phận nghiệt ngã, ông tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, mở lớp dạy học môn Toán và lớp Âm nhạc miễn phí cho con em địa phương.
Xem thêm
Quản Bạ, Hà Giang: Lễ hội văn hóa ẩm thực đặc sắc xã Thanh Vân

Quản Bạ, Hà Giang: Lễ hội văn hóa ẩm thực đặc sắc xã Thanh Vân

Trong 2 ngày 1- 2/12, tại chợ trung tâm xã Thanh Vân, Huyện Đoàn Quản Bạ (Hà Giang) phối hợp với UBND xã Thanh Vân tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực và làng nghề rượu ngô truyền thống xã Thanh Vân gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Bắc Ninh: Bảo tháp "Thần Nông" hình hạt lúa được ghép từ 1012 chiếc cối đá được trao Bằng kỷ lục Châu Á

Bắc Ninh: Bảo tháp "Thần Nông" hình hạt lúa được ghép từ 1012 chiếc cối đá được trao Bằng kỷ lục Châu Á

Với mong muốn lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa nông nghiệp, tác phẩm nghệ thuật ‘’Tháp Thần Nông’’ được thiết kế theo hình hạt lúa ghép bởi 1012 chiếc cối đá của ông Trần Văn Toản - Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô ở Bắc Ninh đã được trao bằng công nhận kỷ lục Châu Á.
Kon Tum: Khai mạc đêm "Đại ngàn Tây Nguyên – Tinh hoa hội tụ"

Kon Tum: Khai mạc đêm "Đại ngàn Tây Nguyên – Tinh hoa hội tụ"

Tối ngày 29/11, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần I năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Kon Tum – Vùng đất giàu lịch sử, văn hóa và mến khách.
Yêu lắm Đồng Xoài ơi

Yêu lắm Đồng Xoài ơi

Thành phố Đồng Xoài cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km về phía Bắc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Bình Phước, có vị trí thuận lợi. Tầm Nhìn xin giới thiệu bài thơ "Yêu lắm Đồng Xoài ơi" của tác giả Nguyễn Xuân.
Nhà hát Hồ Gươm lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới

Nhà hát Hồ Gươm lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới

Website 10best của tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards ( WTA )mới đây đã công bố danh sách “Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới”. Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách. Nhà hát sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu,...
Lê Tự Minh - Hai quê hương, ba tài năng và một trái tim rộng lớn

Lê Tự Minh - Hai quê hương, ba tài năng và một trái tim rộng lớn

Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói rằng người tài năng thường có khả năng tư duy và sáng tạo tốt, dễ thành công trong mọi việc. Điều này là đúng với nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi - ông Lê Tự Minh là người mang nhiều gương mặt, là một doanh nhân, nhà thơ, dịch giả, nhà soạn nhạc.
Dã quỳ- Hoa báo đông...

Dã quỳ- Hoa báo đông...

Hoa dã quỳ, hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại. Là loại cây sinh trưởng vào dịp cuối thu, đầu đông. Bông hoa với những cánh hoa tỏa tròn to, vàng rực và căng tràn sức sống đã đi vào không biết bao nhiêu bài thơ, câu chuyện như một minh chứng cho sự kiêu hãnh, của tình yêu bền lâu...
Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Sáng 30/3, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang vì bị tố đạo văn.
Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Khi làm một bộ phim, epkip làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình có giải thưởng, nhất là phim đó đầu tư công phu về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Một trong nhưng giải thưởng danh giá đối với giới điện ảnh, đó là giải Oscar. Phim Việt cũng vậy, với bao tâm huyết của mình, họ cũng muốn tham dự giải Oscar, tuy nhiên, khi gửi tham dự, họ đã nhận không ít phản đối, bị "ném đá" của giới phê bình và khán giả. Lý do vì sao vậy?