• gui nhung nguoi chua biet on nhan dan
    06:39 | 10/06/2021
    Cuộc tranh luận nảy lửa "nghệ sĩ và công chúng - nhân dân, ai nuôi ai, ai phải mang ơn ai?" rồi sẽ đi đến đâu?     
  • nhung nguoi khong tro ve ban nua
    20:43 | 25/07/2019
    Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng với thế hệ sinh vào giữa thế kỷ XX vẫn bị ám ảnh. Tiếng bom vẫn ì ầm đâu đó, đeo đẳng lâu nhất vẫn là mất mát hy sinh. Cái xã Phương Thiện của tôi bé lắm, một lòng chảo chỉ khoảng 4 cây số vuông nép mình dưới rặng Tây Côn Lĩnh hùng vĩ.