• du an chung cu lotus central dat 50 nam bien thanh dat o
    11:27 | 02/12/2019
    Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Là dự án chung cư có thời hạn 50 năm nhưng trong chính sách bán hàng Cen