• yen mong hoa binh ai bao ke cho dat tac long hanh
    11:08 | 21/08/2019
    Tình trạng “đất tặc” lộng hành, ngang nhiên khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình diễn ra một cách rầm rộ, công khai trong khi chính quyền biết nhưng trong một thời gian dài vẫn chưa biết xử lý thế nào khiến công luận cho rằng có sự “bảo kê” của các cấp chính quyền.