Tăng cường phối hợp giữa UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cập nhật: 05:00 | 15/03/2019
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong năm 2019, UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngày 14/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Tại hội nghị nhiều đại biểu đã tập trung đánh giá từng nội dung hai bên đã phối hợp công tác trong năm 2018 cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nội dung, gồm: Phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và trong hoạt động giám sát.

Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình…

tang cuong phoi hop giua ubtvqh va uy ban trung uong mttq viet nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Về phối hợp trong hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong năm qua, với việc tăng cường sự phối hợp trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc đôn đốc, giải quyết các kết luận sau giám sát đã giúp hai cơ quan hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, UBTV Quốc hội tếp tục phân công các cơ quan hữu quan tập hợp, nghiên cứu thấu đáo các ý kiến phát biểu tại hội nghị liên tịch lần này.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng được coi trọng và có nhiều đổi mới. Với vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên có điều kiện lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh tới Quốc hội và kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết.

Theo Chủ tịch Quốc hội năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), vì vậy hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể là hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…

Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, UBTV Quốc hội và phối hợp tốt thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong năm 2019 Quốc hội và UBTV Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Nhấn mạnh đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với UBTV Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát…

Cùng với đó, hai bên tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến xác đáng, có chất lượng của cử tri; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

(theo TTXVN)

  • Xin chờ trong giây lát...