Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Quảng Bình sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng trí tuệ vào các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của tỉnh và các đơn vị, địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Ngày 16/9/2022 tại Quảng Bình, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Tiến sỹ khoa học (TSKH) Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Vũ Khiêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Quảng Bình
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Tỉnh ủy Quảng Bình nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của xây dựng đội ngũ trí thức. Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách để xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có gần 26 ngàn trí thức trong đó có 94 tiến sĩ, 79 bác sỹ chuyên khoa II, 198 bác sỹ chuyên khoa I, 01 Nhà giáo nhân dân, 57 Nhà giáo ưu tú, 01 Thầy thuốc nhân dân, 51 Thầy thuốc ưu tú, 03 Nghệ sĩ ưu tú, 01 Nghệ nhân nhân dân, 08 Nghệ nhân ưu tú. 4.267 thạc sĩ, 20.435 đại học, 5.115 cao đẳng. Trung bình có 07 cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp nghiên cứu trên một vạn dân. Công tác tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí được quan tâm. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt động viên, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những cống hiến của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, học tập.

Tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức, đoàn thể trí thức. Liên hiệp Hội tỉnh hiện có 16 hội thành viên, tập hợp hơn 6.600 trí thức. Các hội thành viên tích cực nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hằng năm, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh để nắm tình hình, kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức, từ đó định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác trí thức, xây dựng, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Quảng Bình
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam, các nhà khoa học thường xuyên quan tâm và có nhiều góp ý quan trọng giúp tỉnh đề ra đường lối, chính sách phát triển; đặc biệt Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức khoa học công nghệ đã có nhiều hoạt động phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai tại Quảng Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải coi công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Hoạt động đối thoại giữa trí thức và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được tiến hành cởi mở, dân chủ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức; thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ trí thức tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò, khả năng phản biện những chủ trương, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Quảng Bình
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng bày tỏ phấn khởi và chúc mừng những kết quả Quảng Bình đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động trí thức và phát triển Liên hiệp Hội tỉnh. Đồng chí đánh giá cao công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao,kể cả chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; đồng chí biểu dương Liên hiệp Hội Quảng Bình đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên theo tinh thần của Chỉ thị số 42-CT/TW, góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Về những kiến nghị của địa phương, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp, báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền để có giải pháp triển khai thực hiện, góp phần phát triển Liên hiệp Hội các địa phương nói riêng và toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW để gửi lại cho Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW của Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Quảng Bình cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nhất là việc thành lập Đảng đoàn để nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh, hoàn nhịp cùng sự phát triển của cả nước./.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Quảng Bình
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng lưu niệm lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Lê Công Lương

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình: Kỷ luật hai cán bộ liên quan vụ 12ha rừng bị chặt phá

Quảng Bình: Kỷ luật hai cán bộ liên quan vụ 12ha rừng bị chặt phá

Để hơn 12ha rừng phòng hộ ven biển và rừng lá tràm hàng chục năm tuổi bị chặt phá, hai cán bộ BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong nhận hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.
Quảng Bình: Cha và con gái và hơn 9,5kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Quảng Bình: Cha và con gái và hơn 9,5kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công giai đoạn 2 Chuyên án 119A, bắt 2 cha con về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 9,5 kg ma túy tổng hợp các loại.
Tên cướp manh động sa lưới sau 24 giờ gây án

Tên cướp manh động sa lưới sau 24 giờ gây án

Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và các lực lượng phối hợp đã truy bắt thành công tên cướp manh động, sau 24 giờ y gây án trên địa bàn.

Các tin khác

Nghệ An: Hoang mang vì voi rừng thường xuyên về khu dân cư tìm kiếm thức ăn và thong dong dạo tỉnh lộ 544

Nghệ An: Hoang mang vì voi rừng thường xuyên về khu dân cư tìm kiếm thức ăn và thong dong dạo tỉnh lộ 544

Thời gian gần đây, 2 mẹ con voi rừng thường xuyên về khu dân cư ở huyện Qùy Châu (Nghệ An) phá hoại hoa màu, lục lọi, tìm kiếm thức ăn. Không những thế, 2 mẹ con voi rừng còn đứng thong dong giữa tỉnh lộ 544 khá lâu, khiến mọi phương tiện qua đây đều phải dừng lại.
Hưng Yên muốn kết thúc đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến sau 13 năm triển khai

Hưng Yên muốn kết thúc đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến sau 13 năm triển khai

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin kết thúc việc triển khai đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến sau 13 năm triển khai nhưng không có hiệu quả.
86% dân số thế giới sẽ trải qua đêm tối nhất hiếm có

86% dân số thế giới sẽ trải qua đêm tối nhất hiếm có

Vào đêm ngày 6 hoặc rạng sáng 7-12, 86% dân số thế giới sẽ đón 1 trong 3 "đêm cực đại" của năm 2022, nhưng không hề tăm tối mà vô cùng rực rỡ khi "Trăng Lạnh" trùng khớp với 2 hiện tượng thiên văn được mong chờ.
Quận Hoàng Mai đẩy mạnh xây dựng đô thị giầu đẹp, và tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt hơn 3.100 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai đẩy mạnh xây dựng đô thị giầu đẹp, và tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt hơn 3.100 tỷ đồng

Trong 9 tháng cuối năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó lĩnh vực đầu tư xây dụng quận trở thành đô thị hiện đại, quận có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.
Nhà báo Trần Đức Vinh làm tân Tổng biên tập Báo Công lý

Nhà báo Trần Đức Vinh làm tân Tổng biên tập Báo Công lý

Tại buổi lễ bổ nhiệm các lãnh đạo cấp vụ, ông Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao mong rằng: "Ông Trần Đức Vinh sẽ đổi mới hơn nữa đối với Báo Công lý để truyền tải thông tin đến với công chúng đầy đủ và chính xác, kịp thời hơn”.
Quyết định hỗ trợ một lần cao nhất lên tới 3.700.000 đồng/cán bộ quản lý, giáo viên

Quyết định hỗ trợ một lần cao nhất lên tới 3.700.000 đồng/cán bộ quản lý, giáo viên

Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Bộ GD&ĐT đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam

Tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chúng ta tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được những nỗ lực, phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta cho quyền lợi và sự công bằng đối với người phụ nữ thông qua việc phát huy sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước.
Phát huy tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong thời đại mới

Phát huy tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong thời đại mới

Ngày 3-12, Toạ đàm "Doanh nhân họ Trần Việt Nam thấm nhuần và phát huy tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong thời đại mới" đã diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 4-12, diễn ra Lễ báo công của doanh nhân họ Trần Việt Nam dâng lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại cung Trúc Lâm, Yên Tử.
Cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển gần 600 dự án nhà ở Phú Yên

Cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển gần 600 dự án nhà ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên cần bố trí hơn 796 ha đất để phát triển nhà ở, tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh khoảng 559 dự án và số vốn để đầu tư là hơn 77.000 tỷ đồng.
EVNNPC triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2022

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2022

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, Tháng Tri ân khách hàng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ tr
Hà Nội: Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 hơn 8.100 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 hơn 8.100 tỷ đồng

Sáng nay 3/12, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công cải tạo đường Quốc lộ 6 (QL6) đoạn Ba La (Hà Đông) - thị trấn Xuân Mai. Dự án có tổng kinh phí trên 8.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hà Nội, thời gian thi công từ năm 2022 - 2027.
Hàng trăm phụ nữ tham gia chương trình đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022

Hàng trăm phụ nữ tham gia chương trình đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022

Từ sáng sớm nay, 3/12, khi tiết trời còn lạnh, cần được ủ trong áo ấm, hàng trăm chị em phụ nữ tham gia chương trình đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022 đã tề tựu ở khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh trong buổi tổng duyệt.
Những thành tựu khoa học đáng chú ý trong năm 2022

Những thành tựu khoa học đáng chú ý trong năm 2022

Manh mối mới về thời điểm khủng long tuyệt chủng, chiếc răng bí ẩn của người cổ đại, các thiên hà nguyên thủy... Hãy xem những thành tựu khoa học mới trong năm 2022 đã giúp chúng ta mở rộng tầm mắt về vũ trụ như thế nào!
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Tầm vóc một Danh nhân Văn hóa

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Tầm vóc một Danh nhân Văn hóa

Ngày 3/12/2022, nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của Hồ Xuân Hương, Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ sẽ được tổ chức tại Nghệ An, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh và lan tỏa những giá trị cao đẹp và nhân văn cũng như những khát vọng trong các tác phẩm thi ca của bà.
Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2023

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2023

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ LĐ-TB-XH, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày.
Xem thêm
Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Với mong muốn kết thúc tranh chấp để Dự án KDC Thanh Hoàng nhanh chóng hoàn thành, những người mua đất tại dự án chấp nhận mọi yêu cầu theo Thông báo số 66/2022/TB-PGT-DVKH ngày 15/8/2022 của Công ty Phú Gia Thịnh đưa ra. Tuy nhiên chủ đầu tư này chỉ muốn thu tiền trước mà không chịu thực hiện các thủ tục pháp lý đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Quảng Nam: Công ty STO ngang nhiên bán nhiều lô đất đã cam kết thi hành án cho khách hàng

Quảng Nam: Công ty STO ngang nhiên bán nhiều lô đất đã cam kết thi hành án cho khách hàng

Công ty CP STO vừa thông tin về 5 lô đất tại dự án ở Quảng Nam chờ ra sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Toản (Đà Nẵng) đã bị lãnh đạo công ty cũ ký bán cho người khác. Đáng nói, 5 lô đất này đã được công ty cam kết thi hành án trả cho ông Toản.
Ea Kar - Đắk Lắk: Góp vốn hay chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Ea Kar - Đắk Lắk: Góp vốn hay chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Bà Đỗ Thị Hương (sinh năm 1977, trú tại: Tổ dân phố số 4, thị trấn Ea Kar) vừa có đơn gửi đến Ban Lãnh đạo – Công an huyện Ea Kar, Đắk Lắk, với nội dung đề nghị cơ quan chức năng xem xét và yêu cầu một cán bộ công an của đơn vị này trả lại tiền cho bà Hương đã góp vốn kinh doanh trước đó.
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và cấp dưới để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chủ tịch xã chỉ định cho công ty của em trai giám sát nhiều gói thầu trên địa bàn

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chủ tịch xã chỉ định cho công ty của em trai giám sát nhiều gói thầu trên địa bàn

Trên cương vị là Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, ông Lê Văn Hóa đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị tư vấn giám sát đối với 15 công trình cho công ty của em trai, vi phạm Nghị định 59/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Hà Nội: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị

Hà Nội: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022. Việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.
Câu chuyện của người đem ẩm thực Việt "tung bay" trên đất Malaysia

Câu chuyện của người đem ẩm thực Việt "tung bay" trên đất Malaysia

Đến với ngành ẩm thực rất ngẫu nhiên, trải qua hơn 10 năm gắn bó trong nghề, chị Nguyễn Bảo Trang đã và đang đưa ẩm thực Việt phát triển mạnh tại Malaysia. Chị trở thành một tấm gương dám nghĩ, dám làm tại nơi "đất khách". Nhà hàng của chị không chỉ giúp người Việt được thưởng thức món ăn quen thuộc ở quê nhà, đó còn là địa chỉ thân quen của khách quốc tế khi muốn trải nghiệm ẩm thực Việt.
Âm vang Việt Nam trong festival âm nhạc Á Âu mới tại thành phố Kazan

Âm vang Việt Nam trong festival âm nhạc Á Âu mới tại thành phố Kazan

Liên hoan Âm nhạc Á Âu mới năm nay vừa diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2022 tại thành phố Kazan của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.
Ông Nguyễn Cao Kỳ và chuyến đầu tiên trở lại cố hương

Ông Nguyễn Cao Kỳ và chuyến đầu tiên trở lại cố hương

Năm 2004, khi ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống Chính quyền Sài Gòn từ Mỹ trở về nước lần đầu tiên sau gần 30 năm lưu lạc ở nước ngoài, Ban Biên tập Báo CAND cử tôi tiếp cận, phản ánh về sự kiện này.