Thái Bình: Chưa có đánh giá tác động môi trường đã xây dự án nhà máy xử lý nước thải?

Nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình), được đầu tư 76 tỷ đồng, công suất 800 m3/ngày đêm, hoàn thành vào tháng 11/2018, với kỳ vọng xử lý được tình trạng ô nhiễm nước thải của địa phương. Nhưng hơn 3 năm nay nhà máy vẫn “đắp chiếu” trước sự chờ mong của người dân, doanh nghiệp.
Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải ‘đắp chiếu’ sau 3 năm hoàn thành, ai chịu trách nhiệm?
Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư gần 80 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 3 năm hoàn thành
Làng nghề Phương La (Thái Bình): 10 năm qua, người dân sống trong 'lo sợ'

Theo báo cáo 230/BC-UBND năm 2019 của UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình trên địa bàn xã Thái Phương có 102 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu là hàng dệt may. Trong đó, 24 doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp (CCN) xã Thái Phương (CCN được thành lập năm 2002 với diện tích 10 ha), số còn lại hoạt động tại làng nghề Phương La. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, hầu hết các cơ sở sản xuất, tẩy nhuộm ở đây đều không có hệ thống xử lý nước thải mà xả trực tiếp ra môi trường.

Nhà máy “đắp chiếu” sau khi hoàn thành vào tháng 11/2018

Theo báo cáo số 230/BC-UBND do ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà ký ngày 18/10/2019, nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đã được hoàn thành vào tháng 11/2018.

Thái Bình: Chưa có đánh giá tác động môi trường đã xây dự án nhà máy xử lý nước thải?
Nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La đã được hoàn thành vào tháng 11/2018.

Sau khi dự án hoàn thành, ngày 21/11/2018, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND về việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La. Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh Thái Bình cho phép thực hiện tháo gỡ niêm phong máy móc, thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với 3 doanh nghiệp (trước đó đã bị niêm phong) tại xã Thái Phương, gồm Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Nam Thành, Công ty TNHH Dệt nhuộm Minh Tâm và Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Phương Tiến để vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Qua vận hành thử nghiệm kết quả phân tích mẫu nước thải nấu, giặt, tẩy, nhuộm của 3 công ty trên có một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt yêu cầu và cao hơn nhiều so với những tiêu chuẩn đầu vào của dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Ngày 24/4/2019, UBND huyện Hưng Hà đã chỉ đạo và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà kiểm tra và đã có Văn bản số 49/CV-BQLDA yêu cầu 3 công ty phải tạm dừng hoạt động nấu, giặt, tẩy, nhuộm từ ngày 25/4/2019.

Tiếp đó, ngày 7/5/2019, UBND huyện Hưng Hà lại có văn bản số 322/UBND-BQLDA yêu cầu 3 công ty trên khẩn trương hoàn thiện và vận hành hạng mục tiền xử lý để đưa chất lượng nước thải phát sinh từ nguồn thải về ngưỡng thiết kế đầu vào của dự án, để vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương. Trường hợp các công ty không thực hiện sẽ phải tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Đến ngày 18/10/2019, các Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Nam Thành, Công ty TNHH Dệt nhuộm Minh Tâm và Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu Phương Tiến đã hoàn thành xây dựng các hạng mục tiền xử lý tại doanh nghiệp theo yêu cầu thiết kế đầu vào của dự án, báo cáo số 230/BC-UBND của UBND huyện Hưng Hà cho biết.

Thái Bình: Chưa có đánh giá tác động môi trường đã xây dự án nhà máy xử lý nước thải?
Ông Đinh Đức Cải, Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Xuất khẩu Nam Thành, giới thiệu với phóng viên về khu xử lý nước thải đầu tư gần chục tỷ đồng của công ty.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dự án hoàn thành (tháng 11/2018) đến nay, nhà máy xử lý nước thải vẫn chưa đưa vào hoạt động. Chính vì vậy, các doanh nghiệp, cơ sở tẩy nhuộm ở làng nghề Phương La vẫn xả nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Ngang nhiên xây nhà máy khi chưa có đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 giải thích đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Theo Khoản 2 Điều 19 Luật bảo vệ môi trường quy định việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La được hoàn thành vào tháng 11/2018 (theo báo cáo số 230/BC-UBND do ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà ký ngày 18/10/2019). Nhưng tới ngày 31/12/2021 báo cáo đánh giá tác động môi trường mới được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt.

Phải chăng do sự cấp thiết của tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu làng nghề Phương La (nay là cụm công nghiệp Thái Phương) nên lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà đã không cần tỉnh phê duyệt ĐTM vẫn cho triển khai dự án?

Trường hợp nếu vì tính cấp thiết của dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại làng nghề Phương La, chính quyền huyện Hưng Hà đã bỏ qua bước đánh giá tác động môi trường của dự án, xét về tình có thể hiểu được. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm hoàn thành, nhà máy vẫn bị “đắp chiếu” trong sự mong chờ của người dân và doanh nghiệp.

Việc nhà máy được hoàn thành, “đắp chiếu” nhiều năm qua có gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước hay không? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước sự lãng phí, thất thoát trên? Liệu rằng tại tỉnh Thái Bình còn bao nhiêu nhà máy xây dựng khi chưa có đánh giá tác động môi trường như nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La? Câu hỏi này xin gửi tới lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình.

Trước đó để nắm rõ thông tin không hoạt động của nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ làm việc với UBND huyện Hưng Hà nhưng hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin./.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 2032 ngày 18/9/2013 nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu làng nghề Phương La (nay là cụm công nghiệp Thái Phương), kiểm soát và hạn chế tốc độ gia tăng các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Do tính cấp bách của dự án, chủ dự án đã nhanh chóng thực hiện các bước đầu tư và thi công trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La với công suất 800 m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan đến nay dự án vẫn chưa thể đi vào vận hành thử nghiệm để nghiệm thu. Vì vậy, thực hiện chủ trương của tỉnh và theo thông báo số 52/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình về tình hình xả thải của các doanh nghiệp trong làng nghề Phương La, UBND huyện đã tiếp tục thực hiện dự án “Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà” với quyết tâm thu gom triệt để nước thải dệt nhuộm trong cụm công nghiệp làng nghề, đưa hệ thống xử lý đi vào vận hành ổn định, đảm bảo giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề hiện nay.

Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Mục số 41, phụ lục II, Mục I của Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Đinh Thanh

Có thể bạn quan tâm

Khám xét trụ sở AIC phát hiện nhiều tài liệu quan trọng trong két sắt

Khám xét trụ sở AIC phát hiện nhiều tài liệu quan trọng trong két sắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) tại Hà Nội, để tiến hành khám xét và thu giữ được nhiều tài liệu trong két sắt.
Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải ‘đắp chiếu’ sau 3 năm hoàn thành, ai chịu trách nhiệm?

Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải ‘đắp chiếu’ sau 3 năm hoàn thành, ai chịu trách nhiệm?

Được đầu tư 76 tỷ đồng, công suất 800 m3/ngày đêm, nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La được hoàn thành vào tháng 11/2018, với kỳ vọng xử lý được tình trạng ô nhiễm nước thải của địa phương. Nhưng hơn 3 năm nay nhà máy vẫn “đắp chiếu” trước sự chờ mong của người dân, doanh nghiệp.
Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư gần 80 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 3 năm hoàn thành

Thái Bình: Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư gần 80 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 3 năm hoàn thành

Doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất, thậm chí có nguy cơ phá sản vì nhà máy xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động sau 3 năm hoàn thành.

Các tin khác

Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cùng hàng loạt cán bộ của bệnh viện bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Quảng Nam: Khởi tố TGĐ Công ty CP Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ khi đấu thầu mua xe điện

Quảng Nam: Khởi tố TGĐ Công ty CP Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ khi đấu thầu mua xe điện

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.
Kon Tum: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Kon Tum: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum ra mắt với 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Đà Nẵng:

Đà Nẵng: 'Vén màn' chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép của Công ty Phú Gia Thịnh

Những tưởng Quyết định xử phạt VPHC số 1369/QĐ-XPHC ngày 20/5/2022 của UBND TP Đà Nẵng sẽ giúp Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) nhận ra hành vi vi phạm và thay đổi phương án giải quyết so với trước đây. Nhưng không, Công ty Phú Gia Thịnh vẫn tiếp tục lấn lướt, yêu sách với khách hàng. Chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép của chủ đầu tư này ngày càng lộ rõ.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng để điều tra về tội “lợi chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Phú Yên: Nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh bị đề nghị xem xét kỷ luật

Phú Yên: Nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh bị đề nghị xem xét kỷ luật

Ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hữu Thế, đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.
Quyết định nhận tội khôn ngoan của ông Nguyễn Đức Chung ở Toà phúc thẩm

Quyết định nhận tội khôn ngoan của ông Nguyễn Đức Chung ở Toà phúc thẩm

Bất ngờ thành khẩn nhận tội, nộp toàn bộ 25 tỷ đồng khắc phục, ông Nguyễn Đức Chung được giảm mức án 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.
Hà Tĩnh: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Tĩnh: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV, TGĐ, PTGĐ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV, TGĐ, PTGĐ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, cùng hàng loạt lãnh đạo tập đoàn này bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật.
TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đề nghị của VKSND, tuyên giảm 3 năm tù cho ông Nguyễn Đức Chung

TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đề nghị của VKSND, tuyên giảm 3 năm tù cho ông Nguyễn Đức Chung

Sau một ngày nghị án, chiều 22/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đề nghị của VKSND cùng cấp, tuyên giảm 3 năm tù cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C. Do ông thừa nhận trách nhiệm và cùng gia đình khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Trước khi tòa phúc thẩm nghị án, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm đã nộp đủ 36 tỉ đồng khắc phục thiệt hại trong vụ án, Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 bị cáo.
Viện kiểm sát đề nghị y án 8 năm tù đối với cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Viện kiểm sát đề nghị y án 8 năm tù đối với cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của cả hai bị cáo Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên với các bị cáo.
Công bố thư của chị gái bị cáo Nguyễn Đức Chung "thương xót em, nộp hộ 10 tỉ trong phiên sơ thẩm"

Công bố thư của chị gái bị cáo Nguyễn Đức Chung "thương xót em, nộp hộ 10 tỉ trong phiên sơ thẩm"

Theo HĐXX, thấy em trai bị truy tố ở khung hình phạt cao, chị gái bị cáo Nguyễn Đức Chung, đã "rất thương xót" và vay mượn 10 tỉ đồng, nộp khắc phục hậu quả thay em, để mong em mình được giảm nhẹ hình phạt.
Xem thêm
Mọi DN bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ ngày mai 1/7

Mọi DN bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ ngày mai 1/7

Từ tháng 7 này, hàng loạt chính sách kinh tế quan trọng như: tăng mức lương tối thiểu vùng, sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái... chính thức được đưa vào áp dụng.
Tổng Bí thư: Khắc phục bất cập, bịt kín "khoảng trống", "kẽ hở" để không thể tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư: Khắc phục bất cập, bịt kín "khoảng trống", "kẽ hở" để không thể tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 với sự tham dự của gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.
5 công dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba

5 công dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba

Có 5 công dân Việt Nam đã thiệt mạng và 7 công dân bị thương nhẹ trong vụ nổ khí độc ngày 27-6, tại cảng Aqaba, Jordan.
Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép của một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm để thanh, quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Kon Tum:  Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Kon Tum: Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Ngày 29/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông ( tỉnh Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Kon Plông
Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Trong lúc 02 đối tượng đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chuyên án Công an thị xã Ba đồn lập tức ập đến bắt quả tang.
Hà Nội có Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực từ 4/7

Hà Nội có Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực từ 4/7

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND, quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; chủ động tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn…
Chính thức khởi động Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022

Chính thức khởi động Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022

Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển đảo quê hương. Là hoạt động thiết thực đóng góp cho việc quảng bá hình ảnh biển đảo tươi đẹp, nhiều tiềm năng của quốc gia đồng thời góp thêm tiếng nói bảo vệ biển đảo quốc gia.
Hà Nội: Triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ cấu lại nền kinh tế

Hà Nội: Triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ cấu lại nền kinh tế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế,Thành phố phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 7,5-8%.
Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long với dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang ở đâu sau rất nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thể bàn giao sổ đỏ cho người dân.
Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Dù cảnh báo “điện cao áp nguy hiểm chết người”, nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định chôn cột, kéo dây điện cao áp 35kV đặt ngay sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân.
Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Đứng trước thông tin ghi nhận của người dân về trường hợp ông Nguyễn Thế Bình có hành vi xây dựng trái pháp luật trên hệ thống mương nước tại tổ dân phố Tân Chiều, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch huyện đã tổ chức buổi tiếp dân giải đáp.
Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Ngày 10/2/2022 vừa qua, tròn 100 năm ngày sinh Göncz Árpád - vị Tổng thống đầu tiên (trong hai nhiệm kỳ đầu, 1990-1995, 1995-2000) của nước Cộng hòa Hungary Ðệ tam. Göncz Árpád được Quốc hội bầu làm Tổng thống lúc đã gần vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, lại liên tiếp hai nhiệm kỳ Tổng thống liền cũng là việc hiếm hoi. Là vị chính khách, nhân sĩ được yêu quý bậc nhất tại Hungary, Göncz Árpád còn là dịch giả - nhà văn tài hoa và nổi tiếng trên văn đàn đương đại.
Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine. Để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Romania, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine khi họ sơ tán sang...
Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ở Ukraina có một trường phổ thông thuộc TP Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại trường này có một Lớp tiếng Việt dành cho con em người Việt Nam định cư tại đây. Mặc dù trong những ngày tình hình chiến sự căng thẳng vừa qua, nhưng kỳ diệu là lớp học vẫn diễn ra bình thường và hết sức an toàn... Sau đây là bài viết từ Ukraina của tác giả Nguyễn Thùy Dương.