Bài 3:

Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc sử dụng bút lục có dấu hiệu làm giả để ban hành bản án?

Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc sử dụng 3 bút lục 667, 668, 669 là những chứng từ biên lai kho bạc Nhà nước có dấu hiệu làm giả để làm căn cứ kết luận và ban hành bản án số 41/2019/HC-ST ngày 22/5/2019?.    

Dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” Thực hiện theo Quyết định số: 573/QĐ- UBND ngày 4/9/2008 của UBND TP Hà Nội. Ngày 1/12/2011 UBND quận Đống Đa ban hành quyết định số 6189/ QĐ – UBND về việc: Thu hồi 19,7m2 đất của hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng để thực hiện dự án. Ngày 2/12/2011 UBND quận Đống Đa ký quyết định số 6197/QĐ – UBND phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất GPMB (Đợt 3 gồm 8 hộ dân phường Nam Đồng). Ngày 2/12/2011 UBND quận Đống Đa ban hành quyết định số 6209/QĐ – UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất GPMB của hộ gia đình Ông Đỗ Đức Sơn được hưởng số tiền bồi thường hỗ trợ là 491.896.044đ và 3.000.000đ tiền thưởng di chuyển tiến độ (riêng tiền thưởng 3.000.000đ chỉ được nhận khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ). Ngày 5/12/2011 Hội đồng bồi thường GPMB quận Đống Đa ký thông báo số 109/TB – HĐBTHTTĐC gửi hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn về thời hạn phá dỡ, di chuyển và bàn giao mặt bằng. Ngày 6/12/2011 ban QLDA quận Đống Đa có giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số 34 gửi KBNN quận Đống Đa và giấy rút vốn đầu tư số 34 để trả tiền đền bù GPMB theo 02 quyết định số 6196/QĐ - UBND và số 6197/QĐ - UBND ngày 2/12/2011 của UBND quận Đống Đa. Tổng số tiền rút của 13 phương án là 4.771.232.234đ, trong đó phương án của Nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng đứng tên hộ ông Đỗ Đức Sơn là 491.896.044đ (QĐ 6197). Kết quả trả tiền đền bù GPMB có 4 người ký nhận tiền với tổng số tiền được chi trả là 388.859.932đ. Cụ thể hộ bà Phạm Thị Th 3.855.134đ; hộ ông Nguyễn Văn L là: 110.027.981đ; ông Nguyễn Đức H và bà Lê Hoài H là 88.425.099đ; ông Vũ Văn T là: 136.551.718đ, còn lại 9 hộ dân chưa nhận bao gồm cả hộ ông Đỗ Đức Sơn. Ngày 8/12/2011 ông Phạm Văn Đức cán bộ ban QLDA quận Đống Đa có giấy nộp tiền vào tài khoản số 943.01.001 tại KBNN quận Đống Đa nội dung: “Tạm gửi tiền đền bù, GPMB dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” của 9 hộ dân chưa ký nhận tiền đền bù với tổng số tiền là 4.432.372.302đ.

Ông Trịnh Hữu Tuấn Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa có dấu hiệu quyết toán khống, tham ô 494.896.044đ tiền ngân sách GPMB dự án Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ?.

Ngôi nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo theo giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 10109130916 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 24/2/2004 và tại địa chỉ trên không có ai tên là Đỗ Đức Sơn (chủ sở hữu ngôi nhà 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng) như ghi trong hồ sơ GPMB, quyết định thu hồi đất số 6189/QĐ – UBND ngày 1/12/2011, Quyết định 6197/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 về việc phê duyệt phương án bồi thường (đợt 3 gồm 8 hộ dân phường Nam Đồng) và quyết định 6209/QĐ-UBND ngày 2/12/2011 của UBND Quận Đống Đa v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất GPMB của hộ ông Đỗ Đức Sơn.

Mặc dù tại địa chỉ trên không có ai là Đỗ Đức Sơn, nhưng ngày 15/12/2011 Ban QLDA quận Đống Đa vẫn rút hết toàn bộ 491.896.044đ tiền đền bù GPMB mang tên Đỗ Đức Sơn trong tài khoản tạm giữ số 943.01.001 tại kho bạc Nhà nước quận Đống Đa (trang 8 bản án số 41/2019/HC-ST). Sau đó ban QLDA Đống Đa và Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng Vũ Minh Hồng có dấu hiệu ngụy tạo các biên bản chứng từ: Gia đình ông Đỗ Đức Sơn đã ký nhận đủ 494.896.044đ tiền đền bù GPMB tại 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng, bao gồm 491.896.044đ tiền đền bù GPMB và 3.000.000đ tiền thường di chuyển và đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Ban QLDA quận Đống Đa để thanh toán hoàn tạm ứng với KBNN Đống Đa (Bút lục 549 + 554 và Trang 4-5 kết luận thanh tra ngày 31/8/2018 của UBND TP Hà Nội). Ngày 27/6/2016, ông Trịnh Hữu Tuấn - Giám đốc Ban QLDA quận Đống Đa ký tờ trình số 35/BQLDA V/v phê duyệt QTCTHT dự án: Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ gửi sở Tài chính Hà Nội. Ngày 9/8/2016, ông Trịnh Hữu Tuấn phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ký tờ trình số 1058/UBND – BDA V/v phê duyệt QTCTHT trình Sở Tài chính Hà Nội xem xét và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cho dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ. Ngày 05/8/2016 ông Trịnh Hữu Tuấn giám đốc ban QLDA quận Đống Đa và bà Phùng Thị Thu Hà, Phó giám đốc KBNN quận Đống Đa lập bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư hạng mục GPMB. Số vốn KBNN Đống Đa đã cấp thanh toán cho ban QLDA quận Đống Đa theo giấy rút vốn đầu tư chi tiết như sau:

Năm 2010: 8.857.000.000đ; Năm 2011: 9.706.000.000đ (gồm có 1.659.993.671đ QĐ4734 và 3449A ngày 10/10/2011; 4.771.232.234đ QĐ6196 và 6197 ngày 8/12/2011; 68.000.000đ QĐ 3619 và 4734 ngày 20/12/2011; 3.206.774.095đ QĐ 7492 ngày 30/12/2011); Năm 2012: 2.000.000.000đ ; Năm 2014: 1.323.699.474đ; Năm 2015: 1.029.093.900đ; Năm 2016: 204.162.600đ. Lũy kế số vốn đã cấp thanh toán tính đến ngày 10/8/2016 tổng cộng là: 23.119.955.974 đ. (bút lục: 549, 554, 574)

Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ tài chính (Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước). Xét tờ trình số 35/BQLDA ngày 27/6/2016; số 1058/UBND – BDA ngày 09/8/2016 UBND quận Đống Đa và của Ban QLDA quận Đống Đa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ kèm hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư do chủ đầu tư lập; báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ngày 09/8/2016 của phòng đầu tư; biên bản thẩm tra hồ sơ quyết toán ngày 09/8/2016. Ngày 10/8/2016 sở Tài chính Hà Nội ban hành quyết định số 4804/QĐ- STC về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Giá trị quyết toán được duyệt là: 51.526.902.974đ (trong đó phần chi phí GPMB ô đất: 23.392.615.974đ)

- Trả tiền đền bù GPMB các hộ dân: 23.119.955.974đ

- Chi phí cưỡng chế GPMB : 33.629.000đ

- Chi phí phục vụ GPMB : 239.031.000đ

Số tiền 494.896.044đ được quyết toán đền bù GPMB do Ban QLDA Quận Đống Đa và ông Vũ Minh Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng ngụy tạo hồ sơ chứng từ mang tên Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ 71, ngách 195 ngõ Xã Đàn II, phường Nam Đồng bao gồm : 491.896.044đ tiền đền bù GPMB và 3.000.000đ tiền thưởng di chuyển và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ là số tiền nằm trong tổng số tiền 23.392.615.974đ chi phí GPMB các ô đất đã được Sở Tài chính Hà Nội phê duyệt “Căn cứ tại bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, thanh toán vốn đầu tư hạng mục GPMB, lũy kế số vốn KBNN đã cấp thanh toán cho Ban QLDA tính đến ngày 10/8/2016 tổng cộng 23.119.955.974đ. Trong đó năm 2011: 9.706.000.000đ, có giấy rút vốn đầu tư số 34 ngày 08/12/2011 theo 2 quyết định số 6196 và 6197 với tổng số tiền 4.771.232.234đ (Quyết định 6197 có 491.896.044đ mang tên ông Đỗ Đức Sơn)”. Khoản 2 điều 15 thông tư số 09/2016/TT-BTC về thẩm tra chi phí đầu tư, trong đó nội dung thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định: Chủ đầu tư…đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với dự toán kinh phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận theo quy định để xác định giá trị quyết toán. Như vậy khẳng định có chữ ký của người đã ký nhận tiền bồi thường, để làm cơ sở hoàn thiện dự án, là một trong những căn cứ bắt buộc để quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 01/03/2017, cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa có công văn số 1253/ CSĐT – KT yêu cầu UBND quận Đống Đa cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra liên quan đến dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” và đề nghị cung cấp tài liệu làm căn cứ trình giá trị quyết toán GPMB có hộ ông Đỗ Đức Sơn và hộ ông Phạm Huy Lam không? Ngày 21/3/2017 UBND quận Đống Đa ký công văn số 26/BQLDAĐTXD gửi cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa khẳng định: Số tiền 23.392.615.974đ được Sở Tài chính TP Hà Nội phê duyệt quyết toán chi phí GPMB ô đất dự án “trong số tiền đền bù GPMB đã chi trả cho các hộ dân không có hộ ông Đỗ Đức Sơn và hộ ông Phạm Huy Lam”. Cũng tại phiên Tòa sơ thẩm ngày 15/5/2019 ông Nguyễn Hoàng Giáp – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa tiếp tục khẳng định: Hồ sơ danh sách quyết toán của Sở Tài chính Hà Nội không có hộ ông Đỗ Đức Sơn “trang 8 bản án số 41/2019/HC- ST”. Sau khi phúc đáp Công an quận Đống Đa công văn 26/BQLDA ĐTXD, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong giao cho ông Nguyễn Hoàng Giáp Phó Chủ tịch tiếp tục có dấu hiệu ngụy tạo, tạo dựng: Hồ sơ GPMB, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và làm giả các chứng từ biên lai KBNN Đống Đa về tiền đền bù hỗ trợ GPMB nhà 163 Xã Đàn dự án “cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”. Ngày 13/6/2018, ông Nguyễn Hoàng Giáp thực hiện ký: phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư; quyết định số 1512/QĐ- UBND về việc thu hồi 19,7m2 đất của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo tại 163 Xã Đàn; Quyết định 1513 /QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ cho gia đình bà Hằng, ông Bảo được hưởng 1.788.938.390đ.

tham phan pham thi hoang phuc su dung but luc co dau hieu lam gia de ban hanh ban an

Ngày 13/03/2019 ông Nguyễn Hoàng Giáp phó Chủ tịch, Lê Anh Tuấn Giám đốc BQLDAĐTXD, Đào Thanh Hường kế toán trưởng, Đoàn Hùng giám đốc KBNN quận Đống Đa và một số cán bộ Kho bạc tổ chức thực hiện lập ký các chứng từ biên lai tiền đền bù hỗ trợ GPMB nhà 163 phố Xã Đàn “dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”: 1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số 01/2019 ngày 13/3/2019 (Bút lục số 668); 2. Giấy rút vốn đầu tư số 01/2019 ngày 13/3/2019 (Bút lục số 669); 3. Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 13/3/2019 (Bút lục số 667) để chứng minh: Toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phương án tại địa chỉ 163 Xã Đàn đã được Ban quản lý dự án quận Đống Đa nộp kho bạc nhà nước quận Đống Đa. Chứng từ rút tiền kho bạc mới nhất tháng 3/2019 mà UBND quận Đống Đa giao nộp tại phiên tòa cũng chứng minh dự án còn chưa hoàn thành xong. Nhưng thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc kết luận: UBND quận Đống Đa đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật để ban hành quyết định số 1512/QĐ- UBND ngày 13/6/2018 về việc thu hồi 19,7m2 đất của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo. Quyết định số 1512/QĐ – UBND ngày 13/6/2018 không phải là quyết định thu hồi mới sau khi dự án đã đưa vào sử dụng mà là quyết định thay thế cho quyết định số 6189/QĐ – UBND ngày 01/12/2011 đã ban hành. Quyết định số 15212/QĐ – UBND ban hành đúng về nội dung, thẩm quyền, thời hiệu, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. (trang 8 và trang 14 bản án số 41/2019/HC – ST).

Bằng chứng chứng minh 3 bút lục 667, 668, 669 là những chứng từ biên lai KBNN có dấu hiệu làm giả: Sở Tài chính Hà Nội đã ban hành Quyết định 4804/QĐ – STC phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ngày 10/8/2016, đã tất toán và đã đóng mã số dự án (Theo quy định tại điều 5 nghị định 118/2015/NĐ - CP hướng dẫn luật đầu tư thì mã số dự án đầu tư được quy định cụ thể như sau: Mã số dự án đầu tư là một dãy số gồm 10 chữ số, được tạo tự động bởi hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số duy nhất không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án và không được cấp cho dự án khác. Mã số dự án đầu tư hết hiệu lực khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động); Tại điều 3 các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư gồm các cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định phải có tên đơn vị Giám đốc KBNN quận Đống Đa chịu trách nhiệm thi hành quyết định, nhưng tại điều 3 quyết định 1513/QĐ – UBND ngày 13/6/2018 không có tên đơn vị Giám đốc KBNN quận Đống Đa chịu trách nhiệm thi hành quyết định; Chủ đầu tư dự án “cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” là UBND quận Đống Đa chứ không phải BQLDAĐTXD quận Đống Đa là chủ đầu tư như ghi trong các bút lục 667, 668, 669; Giấy rút vốn đầu tư phải có dấu Kho bạc Đống Đa đóng dấu đã chi tiền, phải có chữ ký của thủ quỹ và phải có chữ ký của người lĩnh tiền mặt, nhưng bút lục 669 giấy rút vốn đầu tư số 01/2019 ngày 13/3/2019 không có dấu kho bạc Đống Đa đóng dấu đã chi tiền, không có chữ ký của thủ quỹ và không có chữ ký của người lĩnh tiền mặt; Số tài khoản 9552.3.7059259 không phải là số tài khoản của chủ đầu tư dự án (UBND quận Đống Đa) mà chỉ là số tài khoản có tên dự toán chi đầu tư XDCB giao trong năm bằng dự toán.

Từ các tài liệu chứng cứ trên có thể khẳng định các bút lục 667, 668, 669 là những chứng từ biên lai hóa đơn KBNN được làm giả không có thật mà chỉ nhằm động cơ mục đích ngụy tạo để che dấu cho ông Trịnh Hữu Tuấn và một số cán bộ BQLDA đã tham ô 494.896.044đ tiền ngân sách GPMB tại 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng mang tên Đỗ Đức Sơn khi thực hiện “dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”.

Căn cứ theo khoản 1, điều 90 Bộ luật tố tụng hành chính năm 2015 về việc: Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo.

Là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Thanh Hằng người khởi kiện vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Trong đơn ông Lê Ngọc Hùng yêu cầu tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra quyết định trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật những tài liệu bút lục như sau:

1. Biên bản điều tra xác minh ngày 01/03/2011 của UBND phường Nam Đồng (bút lục 288, 289). Bản gốc viết tay hiện đang được lưu giữ tại UBND quận Đống Đa; Hồ sơ kỹ thuật thửa đất ngày 01/12/2010 (bút lục 276) bản gốc đang lưu giữ tại UBND quận Đống Đa.

2. Bản vẽ hoàn công năm 2010 (bút lục 05). Bản vẽ hoàn công thật 12/2015 (bút lục 09) hiện đang lưu giữ tại Sở Tài chính Hà Nội và UBND quận Đống Đa.

3. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số 01/2019 ngày 13/3/2019 (bút lục số 668); Giấy rút vốn đầu tư số 01/2019 ngày 13/3/2019 (bút lục số 669); Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 13/3/2019 (bút lục số 667).

Hội đồng xét xử sau khi xem xét đơn tố cáo và yêu cầu trưng cầu giám định của người khởi kiện đã quyết định tạm hoãn phiên Tòa để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./

Hoàng Pháp

Có thể bạn quan tâm

Quảng Nam khởi tố vụ án làm giả 150 căn cước công dân

Quảng Nam khởi tố vụ án làm giả 150 căn cước công dân

Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và khởi tố 3 đối tượng liên quan đến thu thập thông tin, làm giả 150 căn cước công dân.
Khởi tố nữ kế toán làm giả giấy đi đường từ Hà Nội về Nghệ An với giá 1 triệu đồng/ người

Khởi tố nữ kế toán làm giả giấy đi đường từ Hà Nội về Nghệ An với giá 1 triệu đồng/ người

Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm vừa có quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Kiến Nghị Công An, VKSND TP Hà Nội khởi tố, điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Kiến Nghị Công An, VKSND TP Hà Nội khởi tố, điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Ông Trịnh Hữu Tuấn phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật khi quyết toán "khống", có dấu hiệu tham ô chiếm đoạt tài sản ngân sách nhà nước số tiền 491.896.044đ tiền đền bù GPMB và 3.000.000đ tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ’’.    

Các tin khác

Hải Dương: Tranh chấp đất đai, anh chém em trai tử vong

Hải Dương: Tranh chấp đất đai, anh chém em trai tử vong

Một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã khiến em ruột thiệt mạng, anh trai bị bắt.
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng mở cốp xe máy trộm gần 100 triệu đồng

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng mở cốp xe máy trộm gần 100 triệu đồng

Cơ quan chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng lẻn vào nhà dân, mở cốp xe máy lấy trộm số tiền 97,3 triệu đồng.
Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam gã Sở Khanh cùng lúc lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam gã Sở Khanh cùng lúc lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Khi phát hiện mình bị gã Sở Khanh lừa số tiền lớn, nhóm phụ nữ bắt đầu tìm hiểu thì biết mình không phải nạn nhân duy nhất, thậm chí có người còn đang mang thai với gã Sở Khanh Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội).
Đắk Lắk: Bắt giữ 4 thanh niên ra đường đập phá xe khách

Đắk Lắk: Bắt giữ 4 thanh niên ra đường đập phá xe khách

Sau khi nhậu xong, 4 thanh niên rủ nhau ra đường chặn và đập phá xe giường nằm của nhà xe Ngọc Thông đang chở 40 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.
Bắc Giang: Vì sao bắt tạm giam nguyên trưởng phòng Công ty bảo hiểm Dai-ichi?

Bắc Giang: Vì sao bắt tạm giam nguyên trưởng phòng Công ty bảo hiểm Dai-ichi?

Công an H.Sơn Động (Bắc Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Nghệ An: Thu giữ hàng nghìn phụ kiện điện thoại không có hóa đơn, chứng từ

Nghệ An: Thu giữ hàng nghìn phụ kiện điện thoại không có hóa đơn, chứng từ

Cơ quan chức năng vừa phát hiện và kiểm tra 01 cửa hàng kinh doanh phụ kiện điện thoại có nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An).
Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường sáng 1/6, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn tỉnh Bình Dương) kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội.
Nghệ An: Bắt gã đàn ông đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm vàng

Nghệ An: Bắt gã đàn ông đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm vàng

Gã đàn ông đột nhập nhà dân, phá két sắt lấy trộm 2 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền vàng, đã bị lực lượng chức năng huyện Qùy Châu (Nghệ An) bắt giữ.
Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề do nữ quái 8X cầm đầu

Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề do nữ quái 8X cầm đầu

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tinh vi, số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ hơn 600 triệu đồng.
Nghệ An: Khởi tố tài xế xe tải cố tình tông vào xe Cảnh sát giao thông

Nghệ An: Khởi tố tài xế xe tải cố tình tông vào xe Cảnh sát giao thông

Lực lượng chức năng TX Hoàng Mai (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố đối với tài xế không chấp hành hiệu lệnh còn điều khiển xe tải của mình đâm vào xe của Cảnh sát giao thông, khóa cửa xe và bỏ trốn tại hiện trường.
Xét xử cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm

Chiều 31/5, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Hoà Bình: Dự án Avana Mai Châu xây dựng không đúng giấy phép?

Hoà Bình: Dự án Avana Mai Châu xây dựng không đúng giấy phép?

Cơ quan Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã phát hiện, nhiều hạng mục thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Avana Mai Châu (Avana Retreat Mai Châu) tại xã Piềng Vế
Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người trọng thương

Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người trọng thương

Công an TP. Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Anh
Phóng viên tác nghiệp đúng luật trong vụ "bị nhân viên Đèo Cả chặn xe"

Phóng viên tác nghiệp đúng luật trong vụ "bị nhân viên Đèo Cả chặn xe"

Ngày 30/5, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc liên quan đến việc 3 phóng viên bị nhóm người của Tập đoàn Đèo Cả chặn xe giữa đường. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng xác định nhóm phóng viên tác nghiệp đúng luật, không đi vào công trình của Tập đoàn Đèo Cả.
Xem thêm
Khoảng 1,93 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm từ hôm nay

Khoảng 1,93 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm từ hôm nay

Từ 6h30 sáng nay 3/6, hệ thống tự động gia hạn đăng kiểm với ô tô cá nhân dưới 9 chỗ chính thức vận hành. Sẽ có hơn 1,9 triệu xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng.
Xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi vào cuối năm 2023

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi vào cuối năm 2023

Hàng tồn kho tại Mỹ và toàn thế giới đang giảm với tốc độ khá nhanh và vấn đề hàng tồn kho dự báo sẽ được giải quyết vào cuối năm nay. Triển vọng cho khối sản xuất đang tích cực trở lại và đơn hàng tại các nhà máy ở Việt Nam sẽ phục hồi từ cuối năm 2023.
Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Tháng 5/2023 vừa qua, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kí văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)… Theo đó, sẽ chỉ đạo cắt điện đối với những đơn vị cố tình vi phạm.
Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Sau phản ánh của báo Tri Thức & Cuộc Sống, UBND xã Ea Tih (Ea Kar) đã thành lập đoàn kiểm tra đồng thời có báo cáo bằng văn bản đến các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch di dời, di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đến khu vực chăn nuôi tập trung mà xã đã quy hoạch.
Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Chỉ được 1/13 phiếu tín nhiệm nhưng ông Trần Văn Thắng vẫn được Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công (thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) theo trường hơp “đặc biệt”. Trong khi đó Hội Cựu chiến binh TP Phổ Yên ra Quyết định bổ nhiệm ông Thắng lại “đổ” do Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị.
Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Một người dân ở tỉnh Bình Dương vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, để tố cáo một nhóm người đã có hành vi giới thiệu bán hàng phế liệu là dây đồng tại Công ty Điện lực và sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.
Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Toàn bộ Dự án đang được thi công các hạng mục nằm trên diện tích đất Lâm nghiệp mà chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh - chịu trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra một số vi phạm
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Tại Kết luận số 106/2022/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương do không tổ chưc lập
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án
Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.