Thanh Hóa: Chi cục THADS thành phố thi hành bản án có đúng quy định của pháp luật?

Mặc dù TAND thành phố Thanh Hóa đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Bắc Trung Nam, nhưng Chi cục THADS thành phố vẫn ra quyết định thi hành bản án. Vụ việc đã và đang gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý.

Đề nghị không được chấp thuận vì chỉ là “người có quyền và nghĩa vụ liên quan”?

Theo hồ sơ, năm 2010, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam (bên thế chấp) có thế chấp “toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất, bao gồm: 02 nhà kho, cống, tường rào, nhà bảo vệ, sân vườn và các công trình tài sản trên đất khác” tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ (bên vay vốn) vay 4,2 tỉ đồng (Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba).

Do không thể thanh toán được khoản vay đúng kỳ hạn theo nội dung hợp đồng đã ký kết nên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa khởi kiện Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ ra Tòa án nhân dân huyện Yên Định yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Yên Định buộc Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ phải trả nợ khoản vay (nợ gốc, nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn) cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Bản án sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 21/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Yên Định

Đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đã được Tòa án nhân dân huyện Yên Định thụ lý giải quyết. Tại bản án số 04/2017/KDTM-ST ngày 21/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Yên Định quyết định: Buộc Công ty cổ phần nông nghiệp Việt Mỹ phải trả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 43.600.100.000 đồng và số tiền lãi là 35.115.666.410 đồng. Tổng cả gốc và lãi là 78.715.766.410 đồng.

Tại bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 18/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng tuyên y án theo nội dung bản án số 04/2017/KDTM-ST ngày 21/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Yên Định.

Nội dung 2 bản án của hai cấp tòa có đề cập, trong trường hợp Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ trả nợ không đầy đủ thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có quyền yêu cầu Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa và Chi cục THADS huyện Yên Định xử lý tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ, tài sản bảo lãnh của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam.

Vì Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Mỹ không kháng cáo nên bản án của tòa án nhanh chóng có hiệu lực thi hành. Ngày 5/9/2019, Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa có Quyết định số 147/QĐ-CCTHADS về việc thi hành bản án nói trên.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Quyết định số 02/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Bắc Trung Nam

Đáng chú ý, trước khi Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa có Quyết định thi hành án số 147/QĐ-CCTHADS thì Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Bắc Trung Nam. Nhận thấy, bản thân mình cũng là “người phải thi hành án” nên ngày 23/7/2020, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam có đơn đề nghị gửi Cục THADS tỉnh Thanh Hóa về việc xem xét hoãn thi hành bản án, chờ phán quyết của tòa án về nội dung phá sản doanh nghiệp.

Sau khi nhận được đơn đề nghị của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chuyển đơn đề nghị tới Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa xem xét, trả lời.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Công văn số 862/CV-CCTHADS trả lời Công ty cổ phần Bắc Trung Nam của Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

Ngày 6/8/2020, Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa có Công văn số 862/CV-CCTHADS trả lời Công ty cổ phần Bắc Trung Nam. Tại công văn này, Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa cho rằng, những nội dung mà Công ty cổ phần Bắc Trung Nam đề nghị là không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh rằng, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam chỉ là “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan” (bên thứ 3), không phải “người phải thi hành án”.

Chưa thỏa mãn với trả lời nêu trên, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam tiếp tục có công văn phúc đáp, phản biện, đồng thời yêu cầu Cục THADS tỉnh Thanh Hóa phải có công văn trả lời công ty theo quy định.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Công văn số 705/CV-CTHADS trả lời Công ty cổ phần Bắc Trung Nam của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Ngày 14/8/2020, Cục THADS Thanh Hóa có Công văn số 705/CV-CTHADS trả lời Công ty cổ phần Bắc Trung Nam. Tại công văn này, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa xác định, tư cách pháp lý của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam là “người có quyền và nghĩa vụ liên quan”, không phải “người phải thi hành án”. Vì vậy, các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam không được chấp thuận.

Như vậy, trong công văn trả lời Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa đều khẳng định, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam chỉ là “người có quyền và nghĩa vụ liên quan”, không phải là “người phải thi hành án”.

Công ty cổ phần Bắc Trung Nam là “người có quyền và nghĩa vụ liên quan”, hay “người phải thi hành án”?

Việc xác định Công ty cổ phần Bắc Trung Nam là “người có quyền và nghĩa vụ liên quan”, hay “người phải thi hành án”? đã và đang gây ra nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, tác giả bài báo đã nhiều lần trao đổi với luật sư, các chuyên gia pháp lý, đọc nhiều văn bản luật có liên quan để có thể hiểu rõ được bản chất của vấn đề.

Nội dung bài viết: “Một số ý kiến trao đổi về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự: Những vướng mắc, bất cập và đề xuất hướng giải quyết” của tác giả Huy Hùng đang công tác tại Tổng cục thi hành án dân sự đăng trên Cổng thông tin điện tử www.thads.moj.gov.vn (https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/lists/nghiencuutraodoi/view_detail.aspx?itemid=940) ít nhiều đã gợi mở câu trả lời cho câu hỏi nói trên.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

Trong bài viết của mình, tác giả Huy Hùng có đề cập người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được xác định trong bản án có hiệu lực của tòa án không đồng nhất người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn thi hành chính bản án đó. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được xác định trong bản án có hiệu lực của tòa án có thể xuất hiện với hai tư cách là người được thi hành án hoặc người phải thi hành án trong giai đoạn thi hành án”.

Tác giả Huy Hùng cũng nhấn mạnh: “Nếu cơ quan thi hành án cho rằng vì bản án xác định họ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên căn cứ Điều 7b Luật Thi hành án dân sự (về quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) mà cho rằng pháp luật không cho phép họ có quyền yêu cầu thi hành án dân sự để từ chối thụ lý là chưa chính xác”.

Tác giả Huy Hùng cho rằng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được xác định trong bản án là người thứ ba dùng tài sản của mình thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho khoản nghĩa vụ nhất định (khoản vay vốn, khoản trả nợ…) nhưng đến giai đoạn thi hành án, nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, phải xử lý tài sản thế chấp thì lúc này họ trở thành người phải thi hành án, do vậy họ được phép thực hiện những quyền được quy định tại Điều 7a Luật Thi hành án dân sự (về quyền của người phải thi hành án)”.

Để tránh nhầm lẫn trong việc xác định chủ thể thi hành án, giúp các cơ quan thi hành án cấp dưới trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tác giả Huy Hùng định hướng: “Chúng ta cần phải có sự phân biệt giữa 2 khái niệm này, tránh sự nhầm lẫn: phải nghiên cứu kỹ nội dung bản án, quyết định của tòa án và các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự để xác định chính xác người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự”.

thanh hoa chi cuc thads thanh pho thi hanh ban an co dung quy dinh cua phap luat
Thông báo số 911/TB-CCTHADS về việc tạm dừng cưỡng chế giao tài sản của Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

Như vậy, nếu theo phân tích của tác giả Huy Hùng, Tổng cục THADS thì rõ ràng, trong trường hợp này, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam là người phải thi hành bản án. Do đó, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam được phép thực hiện những quyền được quy định tại Điều 7a Luật Thi hành án dân sự (về quyền của người phải thi hành án)”.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 17/8/2020, Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa đã ra Thông báo số 911/TB-CCTHADS về việc tạm dừng cưỡng chế giao tài sản. Tuy nhiên, lý do tạm dừng không được Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa tiết lộ.

Báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

Có thể bạn quan tâm

Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Ngày 22/9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn).
Vụ "Chuyến bay giải cứu": Cựu Cục phó Xuất nhập cảnh khai nhiều năm trong sạch, cuối cùng vẫn bị “vấy bẩn”

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Cựu Cục phó Xuất nhập cảnh khai nhiều năm trong sạch, cuối cùng vẫn bị “vấy bẩn”

Vụ "Chuyến bay giải cứu", thuộc cấp khai khai tại Tòa: Cựu Cục phó Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trần Văn Dự chia 7,5 tỉ đồng "một cách hài hòa". Trong đó, Trần Văn Dự và Vũ Anh Tuấn cầm mỗi người 3 tỉ đồng, còn Vũ Sỹ Cường được chia 1,5 tỉ đồng. Cựu Cục phó khai nhiều năm trong sạch, cuối cùng vẫn bị “vấy bẩn”
Đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các hộ nghèo tại Sín Thầu

Đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các hộ nghèo tại Sín Thầu

Từ ngày 14/07/2023 đến 16/07/2023, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Điện Biên, UBND xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Sín Thầu.

Các tin khác

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa số tiền 350 triệu đồng về hành vi tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt quá công suất.
Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa cùng 02 thuộc cấp vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Dù đã trải qua 2 lần mang ra đấu giá nhưng vẫn chưa có ai sở hữu xe ô tô của Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk). Đằng sau việc đấu giá này có rất nhiều khuất tất?
Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng N.V.H (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất cẩn, không quan sát, nam thanh niên đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.
Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập nhóm với tên “Bướm đêm” chuyên theo dõi, thu thập thông tin trái phép hoạt động tuần tra của Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để cảnh giới cho các đối tượng có hành vi phạm pháp.
Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Từng có tiền án về ma túy, hai “con nghiện” đều là phụ nữ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để kiếm lời vừa để thỏa mãn cơn nghiện.
Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu giữ 13kg ma túy ketamin.
Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Ngày 22/9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn).
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm tù giam, khóc nức nở tại tòa. Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến.
Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị khởi tố vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
Xem thêm
Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Hiện trên thị trường sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ bánh Trung thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích tiêu dùng.
Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Sau khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thay đổi diện tích từ 393 km2 lên hơn 1.700 km2.
Mayo Clinic - Hoa Kỳ và Bệnh Viện Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Mayo Clinic - Hoa Kỳ và Bệnh Viện Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Chiều 25/9, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Mayo Clinic - Hoa Kỳ. Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường và đa dạng hóa sự phát triển trong lĩnh vực y học và quan hệ quốc tế giữa hai bên.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án