Thanh Hóa: Giao hàng chục nghìn m2 đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá, đấu thầu?

Hàng chục nghìn m2 đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà”, nhưng không thông qua đấu giá, đầu thầu?
thanh hoa giao hang chuc nghin m2 dat cho doanh nghiep khong thong qua dau gia dau thau
Khu đất mà Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà thực hiện dự án trước kia là khu đất của Công ty TNHH Nguyên Hà

Dự án chậm tiến độ, nhưng không bị thu hồi

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được cho thấy, khu đất mà Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thực hiện dự án trước kia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nguyên Hà. Năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND thu hồi 26.900m2 đất của Công ty TNHH Nguyên Hà cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà thuê, sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và phân phối ô tô.

Ngày 30/01/2008, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 279/QĐ-UBND tiếp tục thu hồi 3.163m2 đất mà UBND huyện Quảng Xương đang quản lý cho Công ty Hải Hà thuê, sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên, ngày 01/9/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có Quyết định số 3087/QĐ-UBND thu hồi 02 quyết định nêu trên (Quyết định 3541/QĐ-UBND và Quyết định 279/QĐ-UBND), đồng thời cho Công ty Hải Hà thuê 29.310m2 đất đã được giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Theo đó, thời hạn thuê đất đến ngày 4/2/2055 theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Nội dung Quyết định số 3087/QĐ-UBND nêu rõ, Công ty Hải Hà phải thực hiện đúng cam kết, hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án từ thời điểm cho thuê đất đến hết quý III năm 2011, đưa dự án vào hoạt động trước tháng 12/2011. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật và Công ty Hải Hà không được bồi thường bất kỳ khoản kinh phí đầu tư nào.

Do Công ty Hải Hà không thực hiện đúng cam kết, không triển khai thực hiện dự án, nên ngày 13/6/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 299/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Lý do thu hồi là Công ty Hải Hà chậm tiến độ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và Dịch vụ phân phối ô tô (theo khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). “Từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa ngày 08/3/2008 đến nay đã 37 tháng, Công ty mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, nhà bảo vệ nhưng chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình chính, chậm tiến độ đầu tư...” nội dung Tờ trình số 299/TTr-STNMT ngày 13/6/2012 nêu rõ.

thanh hoa giao hang chuc nghin m2 dat cho doanh nghiep khong thong qua dau gia dau thau
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà có 186 lô đất ở liền kề

Mặc dù vậy, nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa không tiến thu hồi dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Không những thế, ngày 8/7/2013 (tức là hơn 1 năm sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuấ thu hồi), UBND tỉnh Thanh Hóa lại có Thông báo số 91/TB-UBND yêu cầu “Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2013”. Bỏ ngoài tai chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, gần 2 năm sau (ngày 12/4/2015), Công ty Hải Hà mới có văn bản cam kết khởi công vào dự án quý IV năm 2015.

Tháng 8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của Công ty Hải Hà. Kết quả cho thấy, dự án vẫn chưa được khởi công, vi phạm quy định về sử dụng đất, 01 tháng sau (tháng 9/2015), chính Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lại có văn bản cho phép Công ty Hải Hà gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng.

Như nắm bắt được thời cơ, trong thời gian được gia hạn hoàn thành dự án, Công ty Hải Hà đã lập hồ sơ, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Tuy nhiên, đề nghị của Công ty Hải Hà ngay lập tức bị UBND huyện Quảng Xương “đập tắt” với lý do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến năm 2020 đã được phê duyệt, không đảm bảo mỹ quan khu vực. Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Xương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi khu đất của Công ty Hải Hà theo quy định của pháp luật. Đồng quan điểm với UBND huyện Quảng Xương, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa xem xét đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án trên.

Không đấu giá, đầu thầu dự án?

Liên quan đến đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở của Công ty Hải Hà, chỉ trong vòng hơn 01 tháng, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành 2 văn bản có quan điểm trái ngược nhau.

Cụ thể, tháng 6/2016, UBND huyện Quảng Xương có văn bản cho rằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp là không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo mỹ quan, thậm chí đề nghị thu hồi dự án. Thế nhưng, đến cuối tháng 7/2016, chính cơ quan này lại có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quảng Tân. UBND huyện Quảng Xương đã “bẻ lái” bằng nhận định, vị trí khu đất Công ty Hải Hà đề nghị chuyển đổi sang đất ở là “phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”.

Như “vớ được cọc”, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định, việc cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất là phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13089/UBND-NN đồng ý cho Công ty Hải Hà lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đã được cho thuê vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

thanh hoa giao hang chuc nghin m2 dat cho doanh nghiep khong thong qua dau gia dau thau
Căn cứ để ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND không đề cập đến kết quả đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13089/UBND-NN ngày 11/11/2016

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao UBND huyện Quảng Xương cập nhật vị trí, diện tích khu đất vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) huyện Quảng Xương, với mục đích sử dụng đất từ thương mại, dịch vụ sang đất ở.

Để hoàn tất thủ tục “biến” hàng chục nghìn m2 đất thương mại dịch vụ thành đất ở, UBND huyện Quảng Xương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hải Hà. Ngày 22/6/2018, ông Lê Anh Tuấn Phó - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà; Ngày 27/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền ký ban hành Quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Theo nội dung quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất thực hiện dự án là 29.310m2, bao gồm 16.648,7m2 đất ở; 339,7 m2 đất xây dựng nhà văn hóa và 10.688,7 m2 đất giao thông hạ tầng kỹ thuật. Nhà nước giao đất 50 năm, người mua đất ở, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài, ổn định; thu tiền sử dụng đất đối với 16.648,7 m2 đất ở.

Được biết, tổng mức đầu tư dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là 58,14 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất), theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án có 186 lô đất ở liền kề. Đáng nói, căn cứ để ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND không đề cập đến kết quả đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13089/UBND-NN ngày 11/11/2016.

Chủ đầu tư dự án Green Park Hải Hà là Công ty Hải Hà, Công ty Hải Hà trụ sở tại Khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Công ty này được giới thiệu là thành viên của Công ty CP đầu tư bất động sản Taseco. Taseco Land có trụ sở tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, được biết đến là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Vốn điều lệ của Taseco tính đến thời điểm tháng 9/2020 là 1.600 tỷ đồng.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng

Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu tổng rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu chung cư mini và nhà trọ đông người. Bộ Xây dựng sẽ có xử lý như thế nào với các chung cư mini đang tồn tại để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy?
Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

Tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2023 và tọa đàm hiệu chỉnh Bộ phiếu khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2023.

Các tin khác

Vụ án Tân Hoàng Minh: Đề nghị truy tố chủ tịch Đỗ Anh Dũng vì chiếm đoạt 8.000 tỉ đồng

Vụ án Tân Hoàng Minh: Đề nghị truy tố chủ tịch Đỗ Anh Dũng vì chiếm đoạt 8.000 tỉ đồng

Sau khi phát hành trái phiếu nhằm "huy động tiền của các nhà đầu tư", Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt 8.800 tỷ đồng.
Quảng Nam: Bán đất 21 tỷ, kê khai chỉ 460 triệu đồng, một cá nhân bị khởi tố

Quảng Nam: Bán đất 21 tỷ, kê khai chỉ 460 triệu đồng, một cá nhân bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt bị can một đối tượng bán đất 21 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 460 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Krông Năng – Đắk Lắk: Trên bảo dưới không nghe?

Krông Năng – Đắk Lắk: Trên bảo dưới không nghe?

Lãnh đạo UBND huyện Krông Năng đã có Văn bản chỉ đạo UBND xã Đilê Ya, sớm có Báo cáo kết quả xử lý vụ khai thác đá trái phép trên địa bàn mà báo chí đã phản ánh trước đó, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Vì sao? Phải chăng trên bảo dưới không nghe?
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa bị xử phạt hơn 230 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa bị xử phạt hơn 230 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa vừa bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt hơn 230 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn; báo cáo không đúng, không đầy đủ công tác bảo vệ môi trường.
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh

Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh

VKSND tỉnh Bắc Ninh và Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền của VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh
Vì sao Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 430 triệu đồng?

Vì sao Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 430 triệu đồng?

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; báo cáo không đúng, không đầy đủ, không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa số tiền 350 triệu đồng về hành vi tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt quá công suất.
Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa cùng 02 thuộc cấp vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Dù đã trải qua 2 lần mang ra đấu giá nhưng vẫn chưa có ai sở hữu xe ô tô của Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk). Đằng sau việc đấu giá này có rất nhiều khuất tất?
Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng N.V.H (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất cẩn, không quan sát, nam thanh niên đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.
Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập nhóm với tên “Bướm đêm” chuyên theo dõi, thu thập thông tin trái phép hoạt động tuần tra của Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để cảnh giới cho các đối tượng có hành vi phạm pháp.
Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Từng có tiền án về ma túy, hai “con nghiện” đều là phụ nữ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để kiếm lời vừa để thỏa mãn cơn nghiện.
Xem thêm
Nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam - WHO đã tiết lộ?

Nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam - WHO đã tiết lộ?

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), những tuyên bố gây hiểu lầm khi tiếp thị sai lệch sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cả trên thế giới và ở Việt Nam đang làm suy yếu những nỗ lực trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ.
"Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ"

"Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ"

Tối 30/9, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và trao giải thưởng Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc tại thành phố Hà Tĩnh. Chủ đề của Tháng hành động năm 2023: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.
Ba trụ cột quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Ba trụ cột quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Thủ tướng Chính phủ vừa mới giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư một nhiệm vụ là khẩn trương xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn đến năm 2030.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án