Thanh Hóa: Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khẳng định, để xảy ra hàng loạt những khuyết điểm, vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn trách nhiệm thuộc Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và cá nhân trực tiếp tham mưu.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; là Bệnh viện đa khoa hạng II, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa với quy mô 160 giường bệnh.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn.

Ngày 18 tháng 4 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ra kết luận Thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn trong những năm gần đây. Cụ thể:

Việc xây dựng kế hoạch về phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) chưa căn cứ vào các văn bản cụ thể của nhà nước, bộ, ngành liên quan. Về chỉ tiêu biên chế được giao trong 2 năm, về cơ cấu bộ phận và cơ cấu chuyên môn chưa đảm bảo. Thông báo tuyển dụng không nêu hình thức tuyển dụng; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển. Việc niêm yết công khai chưa lập biên bản thời điểm bắt đầu công khai và biên bản kết thúc việc niêm yết công khai.

Trong Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý của Bệnh viện có một số vị trí quy hoạch cấp trưởng, cấp phó phòng/khoa chỉ quy hoạch 01 người cho 01 chức danh là chưa đúng theo quy định về số lượng nguồn đưa vào quy hoạch tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và quy định số 378-QĐ/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Nội dung Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa nêu cụ thể những trường hợp phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật PCTN năm 2018.

Kiểm tra một số bản kê khai tài sản thu nhập cho thấy: Việc kê khai có một số nội dung chưa theo Hướng dẫn kê khai trong Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ như: chưa điền đầy đủ thông tin của GCNQSD đất (cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp, tên người được cấp); loại nhà, diện tích sử dụng; kê khai cả tài sản của bố mẹ hoặc tài sản đi thuê; cộng thu nhập của người kê khai với thu nhập của vợ hoặc chồng người kê khai thành Tổng các khoản thu nhập chung; có những mục không ghi thông tin.

Trong 02 năm Bệnh viện không đạt dự toán thu từ phí, lệ phí (năm 2021 đạt 78,85% dự toán, năm 2022 đạt 84,77 % dự toán). Cụ thể: Dự toán thu từ nguồn thu phí, lệ phí năm 2021 là 36.220.000.000 đồng, thực hiện trong năm 28.559.997.927 đồng, đạt 78,85% dự toán. Dự toán thu từ nguồn thu phí, lệ phí năm 2022 là 39.476.000.000 đồng, thực hiện trong năm 33.464.061.502 đồng, đạt 84,77 % dự toán.

Thanh Hóa: Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn
Cổng đón tiếp bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn.

Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ. Năm 2021: Bệnh viện đã hạch toán số tiền mua tài sản 1.651.893.400 đồng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm, làm giảm lợi nhuận, dẫn đến chưa trích lập nguồn cải cách tiền lương là 578.162.690 đồng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là 1.073.730.710 đồng. Như vậy, đơn vị phải hạch toán điều chỉnh tăng nguồn cải cách tiền lương, quỹ phát tiển hoạt động sự nghiệp số tiền nói trên. Đơn vị trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 18, Nghị định 60/2021/NĐCP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “trích tối thiểu 20%/ tổng số chênh lệch thu, chi trong năm”, cụ thể: Số tiền phải trích lập là 896.237.879 đồng; số đã trích là 36.143.257 đồng; số tiền đơn vị còn trích thiếu là 860.091.622 đồng.

Trong 02 năm, do nguồn thu không đạt dự toán, riêng năm 2022 không có chênh lệch thu chi, do đó không có nguồn để trích, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi. Bệnh viện đã tạm chi cho cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ, tết, thành lập ngành theo mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng lại lấy từ nguồn thu phí, lệ phí của Bệnh viện với số tiền 2.753.800.000 đồng (năm 2021 số tiền 677.100.000 đồng, năm 2022 số tiền 2.076.700.000 đồng).

Việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước: Trong 02 năm (2021 - 2022), đơn vị kê khai, nộp thuế thiếu thuế GTGT và thuế TNDN với tổng số tiền 42.099.600 đồng, gồm: Thuế GTGT là 21.847.300 đồng (Năm 2021 là 11.012.300 đồng, năm 2022 là 10.037.500 đồng); thuế TNDN là 21.847.300 đồng (Năm 2021 là 11.012.300 đồng, năm 2022 là 10.037.500 đồng). Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thu hồi số tiền 42.099.600 đồng về Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Việc hạch toán kế toán còn chưa đảm bảo theo chế độ tài chính kế toán đối với chi phí mua sắm tài sản cố định, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Năm 2021, đơn vị trích lập thiếu Quỹ cải cách tiền lương, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Năm 2022, Bệnh viện hạch toán tài sản cố định, số tiền 792.140.000 đồng vào tổng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là không đúng chế độ tài chính kế toán. Như vậy, Bệnh viện phải hạch toán điều chỉnh giảm chi phí sản xuất dở dang số tiền 792.140.000 đồng.

Việc cho thuê tài sản công tại đơn vị được thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; chưa xây dựng Đề án sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; điều chỉnh số liệu trên sổ sách kế toán theo quy định.

Được biết, trước đó ông Lê Thành Đồng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn đã từng bị Sở Y tế Thanh Hóa kỷ luật vì để xảy ra sai phạm khi chứng nhận đủ sức khỏe cho người bị hỏng một mắt theo học, đủ điều kiện dự thi sát hạch để được cấp giấy phép lái xe hạng B2./.

Quản Trọng - Thuận Thiên

Có thể bạn quan tâm

Nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hoá là ai?

Nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hoá là ai?

Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Công ty Cổ phần Lam Kinh Xứ Thanh Group, Công ty Cổ phần Kỹ thuật ứng dụng quốc tế là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng Thanh Hóa.
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Giám đốc Bệnh Viện ĐK TP Sầm Sơn xin… rút kinh nghiệm

Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Giám đốc Bệnh Viện ĐK TP Sầm Sơn xin… rút kinh nghiệm

Như Tầm nhìn đã đưa tin, ngày 18 tháng 4 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ra Kết luận Thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn trong những năm gần đây…
Thanh Hoá: Tiếp nhận 20.000 lá cờ Tổ quốc và 100 triệu hỗ trợ học tập do Báo Người Lao động trao tặng

Thanh Hoá: Tiếp nhận 20.000 lá cờ Tổ quốc và 100 triệu hỗ trợ học tập do Báo Người Lao động trao tặng

Sáng 5/6, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Báo Người Lao động tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao tặng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tỉnh Thanh Hóa 20.000 lá cờ Tổ quốc và trao tặng 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Các tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng N.V.H (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất cẩn, không quan sát, nam thanh niên đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.
Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập nhóm với tên “Bướm đêm” chuyên theo dõi, thu thập thông tin trái phép hoạt động tuần tra của Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để cảnh giới cho các đối tượng có hành vi phạm pháp.
Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Từng có tiền án về ma túy, hai “con nghiện” đều là phụ nữ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để kiếm lời vừa để thỏa mãn cơn nghiện.
Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu giữ 13kg ma túy ketamin.
Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Ngày 22/9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn).
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm tù giam, khóc nức nở tại tòa. Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến.
Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị khởi tố vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
Cà Mau: Bắt giam bà chủ hành hạ dã man thiếu nữ 16 tuổi đi làm thuê trả nợ cho bà ngoại

Cà Mau: Bắt giam bà chủ hành hạ dã man thiếu nữ 16 tuổi đi làm thuê trả nợ cho bà ngoại

Trong quá trình làm thuê để trả nợ cho bà ngoại, em N.T.B.V. (16 tuổi) không những bị chủ đánh đập dã man mà còn bị bắt ăn thằn lằn sống và ngậm băng vệ sinh.
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm lẩn trốn

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng giết người sau 31 năm lẩn trốn

Công an Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng sau 31 năm trốn truy nã về tội giết người, theo Quyết định truy nã số 864 ngày 30/7/1992 của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh).
Đà Nẵng: Khống chế bắt giữ đối tượng hình sự cộm cán tàng trữ 2 khẩu súng

Đà Nẵng: Khống chế bắt giữ đối tượng hình sự cộm cán tàng trữ 2 khẩu súng

Ngày 20/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”.
Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.
Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Sử dụng mạng xã hội và hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, sinh sống tại Canada, nhưng thường xuyên về Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Xem thêm
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, miền Trung mưa rất to

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, miền Trung mưa rất to

Dự báo đêm nay và sáng sớm mai (26/9), áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, sau đó di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực trung Lào. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đảm bảo cho trẻ em có cái Tết Trung thu an toàn, lành mạnh

Đảm bảo cho trẻ em có cái Tết Trung thu an toàn, lành mạnh

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu 2023, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB &XH) Đặng Hoa Nam vừa có công văn gửi các địa phương đề nghị đảm bảo an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu 2023.
Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chi từ 3 tỷ đồng cho một nghiên cứu khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chi từ 3 tỷ đồng cho một nghiên cứu khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc. Các nhà khoa học được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN từ 3 tỷ đồng trong 3 năm và được đề xuất đầu tư tăng cường năng lực để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty CP BĐS Thế Kỷ và Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị khách hàng “tố” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Bắc Ninh: Bắt cựu GĐ Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế và Phó TGĐ Công ty AIC

Bắc Ninh: Bắt cựu GĐ Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế và Phó TGĐ Công ty AIC

Bắc Ninh: Bắt cựu GĐ Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế liên quan Công ty AIC
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án