Thanh Hóa: Phải làm gì để Thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh?

Cập nhật: 11:16 | 02/11/2020
Để gợi mở, trả lời cho câu hỏi: Phải làm gì để Thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh? Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa đã đề xuất, kiến nghị 04 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Hiện nay, trên thế giới cũng như Việt Nam có rất nhiều quan niệm, khái niệm, quan điểm khác nhau về thành phố thông minh. Theo Wikipedia thì: Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là một khu vực thành thị sử dụng các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu. Thông tin chi tiết thu được từ dữ liệu đó được sử dụng để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách hiệu quả; đổi lại, dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện hoạt động trên toàn thành phố. Điều này bao gồm dữ liệu được thu thập từ người dân, thiết bị, tòa nhà và tài sản, sau đó được xử lý và phân tích để giám sát và quản lý hệ thống giao thông và vận tải, nhà máy điện, tiện ích, mạng lưới cấp nước, chất thải, phát hiện tội phạm, hệ thống thông tin, trường học, thư viện, bệnh viện và các dịch vụ cộng đồng khác.

Thành phố thông minh là một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số (dây thần kinh), hệ thống nhúng thông minh (não bộ), các cảm biến (giác quan) và phần mềm (tinh thần và nhận thức) để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh
Một góc Thành phố Thanh Hóa nhìn từ trên cao

Ở một khía cạnh khác, ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc công nghệ công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) cho rằng “Một thành phố thông minh, bền vững là một thành phố đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ thông tin – truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động – dịch vụ đô thị, tính cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa”.

Cụ thể hơn, theo Frost & Sullivan, thành phố thông minh là nơi thực hiện chiến lược phát triển tổng thể, thống nhất dựa trên các công nghệ và giải pháp thông minh với từ 5 – 8 thành phần: công dân thông minh, năng lượng thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, tòa nhà thông minh, di động thông minh, cơ sở hạ tầng, công nghệ và điều hành thông minh của chính quyền và giáo dục thông minh.

thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh Thanh Hóa: Bí thư Sầm Sơn “hiến kế” phát triển du lịch
thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh Giải pháp nào để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa?
thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh Kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa
thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh Trích yếu lý lịch Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX

Xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh hay đô thị thông minh hay đô thị thông minh là mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề ra trong thời gian tới. Vậy phải làm gì để Thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh? Đây vừa là câu hỏi, cũng là trăn trở của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói chung, lãnh đạo Thành phố Thanh Hóa nói riêng.

Để gợi mở cho câu hỏi và trăn trở nêu trên, mới đây, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa đã có bài tham luận, trong đó, kiến nghị và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Thanh Hóa cần phải thực hiện trong thời gian tới.

thanh hoa phai lam gi de thanh pho thanh hoa tro thanh do thi thong minh
Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa

Một là, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 phù hợp với phát triển đô thị thông minh; trong quy hoạch phải lưu ý việc kết nối với các vùng phụ cận và các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; cập nhật định hướng Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Đối với các đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 và QHCT 1/500 các khu đô thị mới, phải đáp ứng được các điều kiện để phát triển đô thị thông minh.

Hai là, xây dựng và ban hành "Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh"; mục tiêu của đề án là xây dựng được một kiến trúc tổng thể của đô thị thông minh; trong đó, cần xác định rõ các nội dung, thứ tự ưu tiên các công việc, các dự án cần làm; và theo tôi, trước hết là cần tập trung nguồn lực để hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử; lựa chọn thực hiện một số nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố trên các lĩnh vực giao thông, môi trường, an ninh - trật tự, y tế, giáo dục, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để hình thành một bộ phận cư dân thông minh, tiến tới toàn dân thông minh, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói “Thành phố thông minh phải từ người dân”.

Tiến hành xây dựng trên thực tế một số khu đô thị thông minh như: Khu đô thị Hồ Thành, khu đô thị Hoằng Quang và Long Anh, khu đô thị trung tâm mới thành phố, khu đô thị sinh thái Hàm Rồng – Núi Đọ, khu đô thị Đông Nam thành phố,…

Ba là, các cấp có thẩm quyền cần ban hành thể chế, hệ thống các văn bản quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị thông minh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, ban hành cơ chế chính sách và các hướng dẫn về xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý và điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển đô thị thông minh.

Bốn là, tập trung hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Phấn đấu giai đoạn 2020- 2025, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, trước mắt là cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai và các cơ sở dữ liệu cần thiết khác phục vụ công tác quản lý của thành phố; 100% thông tin dữ liệu đô thị được số hóa; hình thành hệ thống dữ liệu tích hợp, chia sẻ để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao theo hướng tự động hoá nhiều tiện ích trong toàn bộ khu vực công. Thực hiện tốt việc thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của thành phố. Rà soát, sắp xếp lại và huy động các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ ưu tiên phát triển chính quyền điện tử.

Có thể thấy rằng, để xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh thì cần có lộ trình, bước đi phù hợp; cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của thành phố. Bên cạnh việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 950 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...