Thanh Hoá: “Soi” pháp lý dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật rà soát, làm rõ sự phù hợp của việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc.

Dự án chậm tiến độ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 02/11/2018, Công ty Đông Bắc (có địa chỉ tại số 25/38 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá) nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá.

Ngày 5/11/2018, Sở KH&ĐT có công văn gửi các ngành, đơn vị, đề nghị tham vấn ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Đáng chú ý, trong số 04 ý kiến tham vấn gửi về Sở KH&ĐT thì có tới 02 ý kiến không thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Cụ thể, tại Công văn số 2836 ngày 16/11/2018, Sở Công thương cho biết, việc Công ty Đông Bắc đề nghị đầu tư Chợ Quán Nam trên 02 khu đất được ngăn cách bởi kênh B24 và đường giao thông hai bên kênh B24, ảnh hưởng đến việc đảm bảo môi trường cho kênh B24. Do đó chưa thống nhất chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Đông Bắc; giao UBND thành phố Thanh Hoá xác định vị trí mới 01 chợ hạng 3 trên địa bàn xã Quảng Thịnh để xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp.

Đồng quan điểm với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Công ty Đông Bắc đề nghị đầu tư chợ Quán Nam trên 02 khu đất được ngăn cách bởi kênh B24 và đường giao thông hai bên kênh B24, ảnh hưởng đến việc đảm bảo môi trường cho kênh B24, nên không thống nhất chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Đông Bắc.

Dù có tới 2/4 đơn vị không thống nhất chủ trương đầu tư dự án, nhưng Sở KH&ĐT vẫn kết luận, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Công ty Đông Bắc đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Do đó, ngày 7/11/2018, đơn vị này đã có Công văn số 6452 đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Thanh Hoá: “Soi” pháp lý dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc
Dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc chậm tiến độ so với quy định.

Ngày 7/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng ký ban hành Quyết định 4913/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, khởi công quý II/2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2019.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào sử dụng, chậm tiến độ so với quy định. Minh chứng là ngày 13/01/2022, UBND thành phố Thanh Hoá mới ban hành các quyết định về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất để thực hiện dự án chợ Quán Nam. Tiếp đó, ngày 15/4/2022, Công ty Đông Bắc có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hoá xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án chợ Quán Nam.

Sẽ rà soát lại việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất

Hồ sơ có được cho thấy, sau khi Công ty Đông Bắc có văn bản xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn giao Sở KH&ĐT chủ trì tham mưu. Trên cơ sở ý kiến tham vấn của các đơn vị, ngày 25/5/2022, Sở KH&ĐT có Công văn số 3373 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá.

Sở KH&ĐT cho biết, khu đất mà Công ty Đông Bắc đề xuất thực hiện dự án chợ Quán Nam tại phường Quảng Thịnh đã được UBND thành phố Thanh Hóa cho bà Mai Thị Thắm (vợ ông Nguyễn Bá Bắc – Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Bắc) thuê (cho thuê năm 2016) để đầu tư xây dựng chợ tạm với diện tích sử dụng đất khoảng 3.397,3m2 (loại đất là đất chợ).

Tuy nhiên, theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 114/TLBĐ ngày 10/3/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập thì khu đất do UBND phường Quảng Thịnh quản lý và loại đất là đất hai lúa (2L) nên chưa có sự thống nhất về loại đất và đối tượng, quản lý sử dụng.

Theo ý kiến tham vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4230/STNMT-QLĐĐ ngày 23/5/2022 thì hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp được giao quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Căn cứ cáo cáo của Sở KH&ĐT, ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Thanh đã có công văn giao UBND thành phố Thanh Hóa làm rõ, xác định cụ thể loại đất, đối tượng quản lý, sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án Chợ Quán Nam…, đồng thời giao Sở KH&ĐT căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Thanh Hoá: “Soi” pháp lý dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc
Công văn số 11540 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Thanh Hoá, ngày 25/7/2022, Sở KH&ĐT đã có Công văn số 4990 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá với nội dung: Khu đất nêu trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đất nông nghiệp do UBND phường Quảng Thịnh quản lý, đã được UBND huyện Quảng Xương thu hồi tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 và Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 09/01/2011. Sau khi có quyết định thu hồi đất, UBND phường Quảng Thịnh đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB cho các đối tượng có đất bị thu hồi.

Tại thời điểm cho bà Mai Thị Thắm thuê đất tại phường Quảng Thịnh (năm 2016), UBND thành phố Thanh Hóa chưa xác định được việc nộp tiền thuê đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hay thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, chưa có Hợp đồng thuê đất; vị trí khu đất thuê theo quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000, có chức năng là đất cơ quan, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên việc UBND thành phố Thanh Hóa có quyết định cho bà Mai Thị Thắm thuê đất là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sở KH&ĐT cũng cho biết, theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì việc “Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ thì “Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác” thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi xem xét báo cáo của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn số 11540 giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức làm việc, rà soát, làm rõ sự phù hợp của việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc đối với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý dứt điểm theo quy định.

Trường hợp, phát hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với dự án nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật, thì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định./.

Thiên Vân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thanh Hoá “chốt” phương án xử lý đối với 26 dự án chưa hoàn thành hồ sơ thuê đất

Thanh Hoá “chốt” phương án xử lý đối với 26 dự án chưa hoàn thành hồ sơ thuê đất

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Văn bản số 11654 “chốt” phương án xử lý đối với 26 dự án chưa hoàn thành hồ sơ thuê đất nhưng đã hết hạn theo đề xuất của UBND cấp huyện.
Quảng Bình: Tập đoàn FLC bị cưỡng chế 220 tỷ tiền nợ thuế quá hạn

Quảng Bình: Tập đoàn FLC bị cưỡng chế 220 tỷ tiền nợ thuế quá hạn

Ba quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế quá hạn do Cục Thuế tỉnh Quảng Bình ban hành đối với Tập đoàn FLC là 220 tỉ đồng trong tổng số 451 tỉ đồng nợ tiền thuê đất.

Các tin khác

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa số tiền 350 triệu đồng về hành vi tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt quá công suất.
Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa cùng 02 thuộc cấp vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Dù đã trải qua 2 lần mang ra đấu giá nhưng vẫn chưa có ai sở hữu xe ô tô của Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk). Đằng sau việc đấu giá này có rất nhiều khuất tất?
Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng N.V.H (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất cẩn, không quan sát, nam thanh niên đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.
Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập nhóm với tên “Bướm đêm” chuyên theo dõi, thu thập thông tin trái phép hoạt động tuần tra của Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để cảnh giới cho các đối tượng có hành vi phạm pháp.
Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Từng có tiền án về ma túy, hai “con nghiện” đều là phụ nữ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để kiếm lời vừa để thỏa mãn cơn nghiện.
Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu giữ 13kg ma túy ketamin.
Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành Bản án

Ngày 22/9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn).
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, khóc nức nở tại Tòa

19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm tù giam, khóc nức nở tại tòa. Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến.
Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Bắt giam nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công thương tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị khởi tố vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xịt sơn, đập phá xe ô tô của người dân

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, dư luận đặc biệt quan tâm

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
Xem thêm
Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Hiện trên thị trường sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ bánh Trung thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích tiêu dùng.
Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Sau khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thay đổi diện tích từ 393 km2 lên hơn 1.700 km2.
Mayo Clinic - Hoa Kỳ và Bệnh Viện Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Mayo Clinic - Hoa Kỳ và Bệnh Viện Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Chiều 25/9, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Mayo Clinic - Hoa Kỳ. Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường và đa dạng hóa sự phát triển trong lĩnh vực y học và quan hệ quốc tế giữa hai bên.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án