Sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng ở Thanh Hóa:

Thanh Hóa: Tiếp tục làm rõ khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, công chức UBND thị xã Nghi Sơn

Cập nhật: 10:24 | 03/09/2021
Liên quan đến sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục làm rõ khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, công chức có liên quan.

Như Tamnhin.trithuccuocsong.vn đã thông tin ở bài viết trước, ngày 14/4/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa có Văn bản số 344/BC-SNV báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cơ quan, đơn vị liên quan đến vi phạm, khuyết điểm về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng chợ Còng.

Tại văn bản nêu trên, Sở Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng chợ Còng. Theo đó, lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn phải giải trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về khuyết điểm đã nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời, xác định rõ các trường hợp cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm, khuyết điểm phải áp dụng hình thức kỷ luật trong việc để xảy ra sai phạm trong đầu tư xây dựng chợ Còng của Công ty Đông Bắc.

Tiếp đó, ngày 15/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 10224/UBND-TD chỉ đạo giải quyết vụ việc Chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Tại công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đúng mức đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị.

tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son
Đối với 17 ki ốt ở phía Nam chợ Còng, Công ty Đông Bắc đã không tuân thủ thiết kế, tự ý thi công xây dựng 03 tầng, thi công tăng diện tích sàn tầng 2 và tầng 3

Ngày 5/8/2021, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 719/BC-SNV báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị. Tại văn bản này, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận nội dung báo cáo, giải trình và kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Về kiểm điểm trách nhiệm của UBND thị xã Nghi Sơn, Sở Nội vụ nhận định, UBND thị xã Nghi Sơn “Chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Bên A về kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của Bên B theo hợp đồng thực hiện đầu tư dự án xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng đã ký với Công ty Đông Bắc; Chưa kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hải Hòa kiểm tra, xử lý những vi phạm của Dự án”; “Cán bộ công chức khi tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành không phát hiện một số hạng mục thi công không đúng với thiết kế cơ sở và Giấy phép xây dựng được duyệt”.

tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Sau 02 lần kiểm điểm vẫn không có cá nhân nào bị kỷ luật
tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Xử lý trách nhiệm đúng mức đối với tổ chức, cá nhân vi phạm
tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Nhiều tập thể cá nhân bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm
tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm
tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án, Sở Công thương có hợp thức hóa cho sai phạm?
tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son Thanh Hóa: Tràn lan sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng

Đến thời điểm hiện tại, UBND thị xã Nghi Sơn đã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Phòng Quản lý đô thị và các cá nhân liên quan đến sai phạm gồm: Ông Lê Văn Lưỡng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, nay là phòng Quản lý đô thị, thành viên Ban chuyển đổi chợ (đã nghỉ hưu); Ông Lê Đăng Tùng- Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Bà Lê Thị Duyên- nguyên là chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng, nay là phòng Quản lý đô thị, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi chợ (đã chuyển công tác sang phòng Kinh tế thị xã).

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cho thấy, việc để xảy ra sai phạm trong đầu tư xây dựng chợ Còng có liên quan đến trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Ban chuyển đổi chợ huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) và UBND Thị xã Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 16/01/2017; Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Hợp đồng đã ký giữa UBND Thị xã Nghi Sơn với Công ty Đông Bắc. Trách nhiệm này không thể thay thế bởi hoạt động kiểm tra của các cơ quan khác liên quan về trật tự xây dựng trên địa bàn.

tiep tuc lam ro khuyet diem vi pham cua can bo cong chuc ubnd thi xa nghi son
UBND thị xã Nghi Sơn chỉ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm mà chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức có vi phạm, khuyết điểm là chưa phù hợp

Việc cán bộ, công chức UBND thị xã Nghi Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Bên A trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty Đông Bắc theo Hợp đồng đã ký và việc Ban Chuyển đổi chợ huyện thị xã Nghi Sơn không kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo phương án chuyển đổi là chưa thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Khuyết điểm nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến các sai phạm của Công ty Đông Bắc trong đầu tư xây dựng chợ Còng; quá trình chuyển đổi chợ do đó bị kéo dài, đặc biệt sau sự cố cháy chợ tạm vào ngày 02/10/2019, các hộ tiểu thương đòi hỏi, thắc mắc về quyền lợi, thiếu tinh thần hợp tác giải quyết, gây tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Do đó, UBND thị xã Nghi Sơn chỉ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm mà chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức có vi phạm, khuyết điểm là chưa phù hợp.

Để đảm bảo kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, cần thiết phải chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có vi phạm, khuyết điểm trong vụ việc nêu trên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm, khuyết điểm.

Từ nhận định trên, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục làm rõ khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, công chức liên quan; xác định các trường hợp phải áp dụng hình thức kỷ luật do không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn để Công ty Đông Bắc vi phạm trong đầu tư xây dựng chợ Còng. Trên cơ sở đó, tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2010 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ; kiến nghị xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Thiên Vân