Thanh Hóa: UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy CNQSDĐ trái quy định

Cập nhật: 11:05 | 27/01/2021
Cán bộ, lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn đã “biến” đất dịch vụ - thương mại thành đất ở và cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu trái quy định
thanh hoa ubnd thi xa bim son cap giay cnqsdd trai quy dinh
Trụ sở UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cấp Giấy CNQSDĐở trái quy định

Vừa qua, công dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tại địa phương tố cáo UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy CNQSDĐ ở cho hộ ông Lê Ngọc Bích (vợ là bà Lê Thị Thu) ở Khu phố 2, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn trái quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 17578/UBND-TD giao Thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngày 26/01/2020, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị này đã có báo cáo kết quả xác minh gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ vào hồ sơ mà phóng viên có được cho thấy, nội dung tố cáo của công dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, nguồn gốc sử dụng của thửa đất mà hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích được UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy CNQSDĐ ở năm 2017 có nguồn gốc là đất của Hợp tác xã Toàn Thắng. Chiếu theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Luật đất đai 2013 thì đây là một trong những loại đất do Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm quản lý.

Theo quy hoạch tổng thể thị xã Bỉm Sơn đến năm 2010 tại Quyết định số 621/XD/UBTH ngày 17/02/1995 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì vị trí thửa đất ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu đang sử dụng được quy hoạch là “đất trung tâm”, không phải đất dân cư đô thị.

Theo Quyết định số 3028/QĐ-CT ngày 22/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020, vị trí thửa đất hộ ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu đang sử dụng là “đất trung tâm công cộng - dịch vụ - thương mại”.

Theo quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thị xã Bỉm Sơn tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UB ngày 08/12/2008 của UBND thị xã Bỉm Sơn (Cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3028/QĐ-CT ngày 22/9/2003) vị trí thửa đất ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu đang sử dụng là “đất dịch vụ - thương mại”.

thanh hoa ubnd thi xa bim son cap giay cnqsdd trai quy dinh
Trụ sở UBND phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn sau 2030 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa duyệt tại Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 vị trí thửa đất ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu đang sử dụng là “đất dịch vụ tổng hợp”.

Tại khoản 1, Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính quy định: “Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai thuộc trường hợp không cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó,thửa đất mà hộ ông Bích, bà Thu đang sử dụng thuộc trường hợp không được cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu là không đúng quy định của Luật đất đai 2013.

Sai từ Tổ dân phố đến… UBND thị xã

Qua nghiên cứu hồ sơ mà phóng viên có được cho thấy, ngày 16/12/2016, hộ ông Lê Ngọc Bích mới có Đơn xin xác nhận thời gian và nguồn gốc sử dụng đất”. Nhưng trước đó (ngày 26/11/2016), Trưởng Khu phố 2 đã có phiếu lấy ý kiến của khu dân cư, ngày 09/12/2016, có ý kiến xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất vào Đơn xin xác nhận thời gian và nguồn gốc sử dụng đất” của hộ ông Bích.

Mặc dù hồ sơ có sự bất hợp lý, nhưng cán bộ chuyên môn và lãnh đạo UBND phường Ngọc Trạo lại “không thể” phát hiện ra sai sót về thời gian trong đơn và phiếu lấy ý kiến của khu dân cư. Để “tô điểm” thêm sai phạm, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phía Tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Cán bộ Địa chính và ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND phường phường Ngọc Trạo lập tức xác nhận “nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, khiếu nại về đất” cho hộ ông Lê Ngọc Bích trước thời điểm hộ ông Bích có Đơn xin xác nhận thời gian và nguồn gốc sử dụng đất”.

Ngày 18/11/2016, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Cán bộ Địa chính và ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND phường phường Ngọc Trạo tiếp tục ký vào “Biên bản niêm yết, ngày 09/12/2016 ký “Biên bản kết thúc niêm yếtcông khai thời gian, nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Lê Ngọc Bích” khi chưa có kết quả lấy ý kiến của khu dân cư và xác nhận của khu phố về “thời gian, nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Bích”.

Sau khi nhận hồ sơ từ phường UBND phường Ngọc Trạo, Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Bỉm Sơn vẫn “không thể” tài nào phát hiện ra những sai sót về thời gian trong các hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ đất của hộ ông Lê Ngọc Bích. Ngày 17/5/2017, bà Trần Thị Thủy, Cán bộ kiểm tra của Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Bỉm Sơn mới ký xác nhận vào mục III của “Đơn đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” của hộ ông Bích. Nhưng trước đó, ngày 17/4/2017, ông Vũ Văn Phụng (thời điểm đó là Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất) đã ký vào mục này.

thanh hoa ubnd thi xa bim son cap giay cnqsdd trai quy dinh
Ông Tống Thanh Bình thời điểm làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ký quyết định cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu

Hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ của hộ ông Lê Ngọc Bích do Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Bỉm Sơn tiếp nhận đều thể hiện nguồn gốc là đất UBND phường Ngọc Trạo “cho mượn”, nhưng Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Bỉm Sơn lại có ý kiến “Đủ điều kiện được cấp GCNQSD đất, trong đó 125m2 đất ở trong hạn mức, 16,8m2 đất ở vượt hạn mức, đất trồng cây lâu năm 25,5m2”. Cơ quan chức năng nhận định, ý kiến của Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Bỉm Sơn là không đúng quy định tại Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013.

Tháng 3/2017, sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ của hộ ông Lê Ngọc Bích, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bỉm Sơn nhận thấy chưa đủ cơ sở để cấp Giấy CNQSDĐ nên đã tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (ông Tống Thanh Bình) Công văn số 486/UBND-TNMT tham vấn ý kiến từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Ngày 30/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có Công văn số 1431/STNMT- CSĐĐ trả lời UBND thị xã Bỉm Sơn, nêu rõ “hộ ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu được cấp Giấy CNQSDĐ đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Việc thu tiền sử dụng đất theo Điều 6, Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ”.

Mặc dù có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng UBND thị xã Bỉm Sơn nhận thấy vẫn không đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Bích. Ngày 08/5/2017, ông Vũ Văn Phụng (thời điểm đó là Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất) đã lập Danh sách trả hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐphường Ngọc Trạo”, trong đó có hộ ông Bích, bà Thu (vợ chồng ông Bích, bà Thu đã ký nhận lại hồ sơ).

Ngày 20/7/2017, ông Mai Quang Bính (thời điểm đó là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và lập “Biên bản xác minh phục vụ cho việc cấp Giấy CNQSDĐ (thành phần làm việc gồm: ông Vũ Văn Phụng, Văn phòng ĐKQSD đất; ông Bạch Ninh Nhất, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo và ông Mai Phong Tùng, Cán bộ Địa chính phường Ngọc Trạo; Trưởng khu phố 2 và 04 hộ dân biết rõ về nguồn gốc sử dụng thửa đất của hộ ông Bích, bà Thu).

thanh hoa ubnd thi xa bim son cap giay cnqsdd trai quy dinh
Mặc dù không có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ và không có tờ trình, nhưng ông Mai Quang Bính vẫn trình Quyết định về việc cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho hộ ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu

Tại biên bản, mặc dù các hộ dân biết rõ về nguồn gốc sử dụng thửa đất của hộ ông Bích, bà Thu nhưng vẫn thống nhất đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn cấp GCNQSD đất ở và đất vườn cho hộ ông Bích, bà Thu.

Về nội dung này, cơ quan chức năng nhận định, “Biên bản xác minh phục vụ cho việc cấp Giấy CNQSDĐ không có giá trị pháp lý để thay thế nội dung xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đã được UBND phường lập ngày 16/12/2016; Việc ông Mai Quang Bính lập biên bản nêu trên làm cơ sở cho việc cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích là không đúng quy định về thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất đai. Mặc dù không có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ và không có tờ trình, nhưng ngày 25/8/2017, ông Mai Quang Bính vẫn trình “Quyết định về việc cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho hộ ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu; ông Tống Thanh Bình thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ký quyết định này (Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 25/8/2017), UBND thị xã đã cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích, bà Lê Thị Thu (số CH304301 ký ngày 12/9/2017).

Như vậy, với trọng trách là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn trong việc cấp Giấy CNQSDĐ, nhưng ông Mai Quang Bính đã thực hiện chưa hết trách nhiệm của mình, tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Bích không đúng quy định.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...