Thanh Hoá: “Vẽ” thêm điều kiện, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư vào đấu giá đất?

Một số nhà đầu tư cho rằng, quy định tại điểm c, mục 4.1, phần 4 trong Quyết định số 2648/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá là bất hợp lý, trái luật, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư tham gia đấu giá đất.

Sắp đấu giá mặt bằng trăm tỷ

Ngày 8/11, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn ban hành Văn bản số 68/TB-ĐGLS thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Theo nội dung thông báo, tài sản được đấu giá là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố thanh Hoá (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, vị trí khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Sơn, phường Đông Vệ và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hoá theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 363/TLBĐ và 364/TLBĐ tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá lập ngày 23/6/2021.

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 130.752,3m2. Trong đó, diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất là 55.395,0 m2 (gồm 28 lô đất biệt thự với diện tích 9.707,9m2 và 508 lô đất ở chia lô với diện tích 45.687,1m2).

Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị (thực hiện dự án khu dân cư); Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất là 50 năm tỉnh từ ngày UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Cũng theo thông báo trên, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 415.586.357.043 đồng (khoảng 7,5 triệu đồng/01m2). Nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ phải đặt trước 83.117.271.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Thanh Hoá: “Vẽ” thêm điều kiện, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư vào đấu giá đất?
Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, thời gian xem tài sản và bán hồ sơ từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021; Địa điểm nhận hồ sơ tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn, địa chỉ: Phòng 405. Tầng 4, Lô 06, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá bắt đầu từ 14h00p ngày 29/11/2021 tại Hội trường Sao Mai 5, Khách sạn Sao Mai số 20 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

“Vẽ” thêm điều kiện, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư?

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu có được cho thấy, ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc Khu du lịch Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Theo đó, tại điểm c (điều kiện và năng lực kinh nghiệm), mục 4.1, phần 4 Quyết định số 2648/QĐ-UBND quy định: “Người tham gia đấu giá phải có năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự cụ thể như sau:

Trường hợp người tham gia đấu giá là nhà đầu tư hoặc liên danh nhà đầu tư: Nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu thực hiện tối thiểu 01 dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá hoặc là nhà thầu chính thực hiện tối thiểu 02 gói thầu/hợp đồng xây lắp thuộc dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá, đảm bảo theo tiêu chí sau:

Đối với dự án: Đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 05 năm gần đây, có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 60% tổng mức đầu tư của dự án đấu giá; dự án mà người tham gia đấu giá có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 60% yêu cầu vốn chủ sở hữu của dự án đấu giá.

Thanh Hoá: “Vẽ” thêm điều kiện, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư vào đấu giá đất?
Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc Khu du lịch Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Đối với gói thầu/hợp đồng xây lắp: Đã kết thúc trong 05 năm gần đây, có giá trị phần công việc người tham gia đấu giá tham gia trong gói thầu/hợp đồng xây lắp tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng của dự án đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá là nhà đầu tư và đối tác cùng thực hiện: Đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính thực hiện tối thiểu 02 gói thầu/hợp đồng xây lắp thuộc dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá, đã kết thúc trong 05 năm gần đây, có giá trị phần công việc đã tham gia trong gói thầu/hợp đồng xây lắp tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng của dự án đấu giá”.

Quyết định số 2648/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá được ban hành trên cơ sở Tờ trình số 528/TTr-STNMT ngày 6/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sự việc không có gì phải bàn cãi nếu “điều kiện và năng lực kinh nghiệm” được đề cập trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng, quy định về “điều kiện và năng lực kinh nghiệm” được đề cập trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá của UBND tỉnh Thanh Hoá là “có vấn đề”, có dấu hiệu trái luật, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư muốn tham gia đấu giá.

Qua xác minh được biết, quy định “điều kiện và năng lực kinh nghiệm” được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá xây dựng dựa trên cơ sở Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Một số ý kiến cho rằng, trong trường hợp này là xây dựng phương án đấu giá tài sản, không phải xây dựng phương án đấu thầu nên việc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành phương án đấu giá tài sản là chưa khoa học, thiếu tính thuyết phục.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá và pháp luật có liên quan thì không yêu cầu quy định về điều kiện về năng lực kinh nghiệm đối với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh Hoá: “Vẽ” thêm điều kiện, tạo rào cản cản trở các nhà đầu tư vào đấu giá đất?
Khu đất sắp đấu giá có vị trí đẹp, kết nối giao thông thuận lợi.

Liên quan đến nội dung này, khoản 6 Điều 4 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND có quy định: “Tùy theo tính chất, đặc điểm và quy mô của gói đấu giá, đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá sẽ được xác định cụ thể trong phương án đấu giá do cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Ngoài ra, ngày 02/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 7540/UBND-KTTC chỉ đạo: “Trong quá trình xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án có yêu cầu người trúng đấu giá phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình, cần căn cứ theo tính chất và quy mô của từng dự án từ thấp đến cao để xác định đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với từng dự án”.

Tuy nhiên, cả hai văn bản nêu trên đều (Quyết định 07/2018/QĐ-UBND; Văn bản số 7540/UBND-KTTC) đều là những văn bản dưới Luật, không quy định cụ thể về “điều kiện và năng lực kinh nghiệm” của nhà đầu tư tham gia đấu giá đất.

Vì lẽ đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc Khu du lịch Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá không thể căn cứ vào đó (Quyết định 07/2018/QĐ-UBND; Văn bản số 7540/UBND-KTTC) để diễn giải, đưa ra những đánh giá, nhận định chủ quan và xem đó như là một quy định của pháp luật để áp dụng.

Lợi dụng việc tham mưu để quy định thêm những điều kiện không cần thiết, nhằm cản trở các nhà đầu tư “vô tư”, tạo điều kiện cho nhà đầu tư “cánh hẩu” trong đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá là trái luật./.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Hoài Nam

Có thể bạn quan tâm

Nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch bất động sản tại TP Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch bất động sản tại TP Hồ Chí Minh

Thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng thông tin rao bán nhà đất. Thực trạng này trái ngược với số lượng dự án được phát triển mới trong năm 2021. Để tránh rủi ro, người tiêu dùng cần thận trọng trong giao dịch, tránh chạy theo “cơn sốt” nhà đất.
Khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác khi được mời giao dịch trên sàn quốc tế

Khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác khi được mời giao dịch trên sàn quốc tế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận, để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.
Cảnh báo, nhà đầu tư bất động sản cuối năm, tránh “sập bẫy” giá cắt cổ

Cảnh báo, nhà đầu tư bất động sản cuối năm, tránh “sập bẫy” giá cắt cổ

Nhiều chuyên gia cảnh báo, đầu tư bất động sản cuối năm, nhà đầu tư nên thận trọng để tránh “sập bẫy” giá cắt cổ. Nhà đầu tư cũng không nên nhìn giá trị bất động sản theo cam kết của chủ đầu tư, sẽ dễ mắc “bẫy”..

Các tin khác

Chưa dứt lùm xùm tại Danang New City, Công ty Phú Gia Thịnh lại bị 500 khách hàng đòi sổ đỏ Khu đô thị Mỹ Gia – Quảng Nam

Chưa dứt lùm xùm tại Danang New City, Công ty Phú Gia Thịnh lại bị 500 khách hàng đòi sổ đỏ Khu đô thị Mỹ Gia – Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp xác minh đơn kêu cứu của khách hàng liên quan đến dự án Khu đô thị Mỹ Gia, tại khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty Phú Gia Thịnh (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.
Các căn biệt thự REGAL VICTORIA hút khách trong ngày lễ giới thiệu

Các căn biệt thự REGAL VICTORIA hút khách trong ngày lễ giới thiệu

Ngày 27/11 vừa qua, Đất Xanh Miền Trung vừa chính thức giới thiệu dự án biệt thự siêu sang Regal Victoria đến khách hàng và quý nhà đầu tư.
Nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch bất động sản tại TP Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch bất động sản tại TP Hồ Chí Minh

Thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng thông tin rao bán nhà đất. Thực trạng này trái ngược với số lượng dự án được phát triển mới trong năm 2021. Để tránh rủi ro, người tiêu dùng cần thận trọng trong giao dịch, tránh chạy theo “cơn sốt” nhà đất.
Dự án KDC Đức Hạnh sẽ đưa vào khai thác vào cuối quý IV/2022

Dự án KDC Đức Hạnh sẽ đưa vào khai thác vào cuối quý IV/2022

Chủ đầu tư KDC Đức Hạnh cho biết doanh nghiệp này đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sớm bàn giao cho khách hàng. Dự kiến cuối quý IV/2022 sẽ đưa dự án vào khai thác.
Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới

Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới

Chiều 26/11, UBND thành phố Phú Quốc đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo “Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới”. Hội thảo được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort và trực tuyến từ nhiều đầu cầu.
Bước đi mới của KPF sau khi thoái vốn tại công ty con

Bước đi mới của KPF sau khi thoái vốn tại công ty con

Hoạt động tái cấu trúc nguồn vốn và đầu tư đang giúp quy mô kinh doanh của Công ty Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) mở rộng và cho ra kết quả khả quan hơn.
Quảng Nam dừng 4 dự án của Công ty CP Bách Đạt An

Quảng Nam dừng 4 dự án của Công ty CP Bách Đạt An

UBND Thị xã Điện Bàn vừa công bố Quyết định số 3173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấm dứt hoạt động đầu tư 4 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Chủ đầu tư Dragon Pearl có lách luật “bán lúa non”?

Chủ đầu tư Dragon Pearl có lách luật “bán lúa non”?

Dù chỉ mới san lấp mặt bằng, mới bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chủ đầu tư dự án Dragon Pearl đã bắt với các đơn vị phân phối thu “tiền thành ý” của khách hàng.
Diamond Lotus Riverside được VGBC trao chứng nhận LOTUS PROVISIONAL CERTIFICATION

Diamond Lotus Riverside được VGBC trao chứng nhận LOTUS PROVISIONAL CERTIFICATION

ới đây, Nhà phát triển công trình xanh (CTX) - Phuc Khang Corporation đã đón nhận một thông tin đầy phấn khởi khi khu căn hộ cao cấp Diamond Lotus Riverside đã được Hội đồng CTX Việt Nam (VGBC) trao chứng nhận LOTUS PROVISIONAL CERTIFICATION
Kỳ 1: Ai tiếp sức vi phạm, “bán chui” dự án “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng ?

Kỳ 1: Ai tiếp sức vi phạm, “bán chui” dự án “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng ?

Thay vì ngăn chặn, Hà Nội lại “tiếp sức” vi phạm “bán chui” dự án của doanh nghiệp bằng quyết định giao “đất vàng nghìn tỷ”, mà không qua đấu giá. Dư luận đặt nhiều dấu hỏi về việc có tiêu cực hay không tại dự án “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng?
Lâm Đồng: Thanh tra vào cuộc vụ xẻ đồi chè để phân lô, bán nền

Lâm Đồng: Thanh tra vào cuộc vụ xẻ đồi chè để phân lô, bán nền

Sáng ngày 23/11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiến hành làm việc với UBND huyện Bảo Lâm và các cơ quan để điều tra việc các “dự án” BĐS xẻ đồi phân lô bán nền.
Vẻ đẹp của kiến trúc tương lai từ mẫu biệt thự quốc tế Regal Victoria

Vẻ đẹp của kiến trúc tương lai từ mẫu biệt thự quốc tế Regal Victoria

Thiết kế mạnh mẽ, phóng khoáng, mang hơi thở của vẻ đẹp kiến trúc tương lai đến từ căn biệt thự Regal Victoria xứng đáng dành cho những chủ nhân ưu tú nhất.
Ngỡ ngàng vẻ đẹp Nam Phú Quốc trong hành trình “Welcome Home” mùa 2

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Nam Phú Quốc trong hành trình “Welcome Home” mùa 2

Trong chuyến trở lại Nam đảo Ngọc “Welcome home season 2” vừa qua, những khách mời, nhà đầu tư yêu mến miền đất thiên đường này đã trải qua những cảm xúc từ trầm trồ, ngỡ ngàng tới phấn khích trước sự lột xác của hệ sinh thái Sun Group ở Nam Phú Quốc.
Bắc Ninh: Dự án Korea Town không được mua bán và không có chức năng nhà ở

Bắc Ninh: Dự án Korea Town không được mua bán và không có chức năng nhà ở

Chỉ được phép đưa vào kinh doanh thương mại, tuy nhiên nhiều lân chủ đầu tư dự án Korea Town (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), tổ chức rao bán tràn lan các shophouse, phớt lờ yêu cầu dừng các hoạt động mua bán từ phía cơ quan chức năng.
Trung Quốc: Thêm một tập đoàn bất động sản lớn có nguy cơ vỡ nợ

Trung Quốc: Thêm một tập đoàn bất động sản lớn có nguy cơ vỡ nợ

Trong tháng 10/2021, có ít nhất 4 công ty, tập đoàn bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì không thể tiếp cận các kênh tái cấp vốn.
Xem thêm
Hướng dẫn trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hướng dẫn trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 103/2021/TT-BTC về hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Dự kiến năm 2022 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Dự kiến năm 2022 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Theo Bộ Tài chính, để phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022.
Lễ ra mắt sàn giao dịch JERITEX

Lễ ra mắt sàn giao dịch JERITEX

Ngày 26/11/2021, sàn giao dịch JERITEX đã tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội. Sàn JERITEX trực thuộc tập đoàn Weifeng có trụ sở tại Singapore hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, bất động sản, logistics, công nghệ. Sàn giao dịch JERITEX được cấp phép hoạt động tại Singapore.
Đẩy lùi tín dụng đen, ngân hàng tích cực tháo gỡ khó khăn về tín dụng

Đẩy lùi tín dụng đen, ngân hàng tích cực tháo gỡ khó khăn về tín dụng

Do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID -19, đã ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp như công nhân, người lao động tự do, tiểu thương...nên nhu cầu vay vốn, vay tiêu dùng cũng tăng cao. Thời gian qua, nhiều giải pháp đang được ngành ngân hàng tích cực triển khai giúp người dân tháo gỡ khó khăn về tín dụng, khôi phục sản xuất, góp phần đẩy lùi "tín dụng đen".
Số hóa Ngân hàng và mục tiêu kết nối bền vững với khách hàng

Số hóa Ngân hàng và mục tiêu kết nối bền vững với khách hàng

Nhu cầu của khách hàng càng ngày càng thay đổi, theo hướng đa dạng hơn, tinh tế hơn. Chuyển đổi số trong các ngân hàng vì thế cũng đặt ra nhiều thách thức làm sao để ngày càng gia tăng giá trị cho khách hàng, cộng đồng và chính các ngân hàng trong thời đạ
Nới room ngoại, cơ hội tìm kiếm cổ đông chiến lược của các ngân hàng thương mại

Nới room ngoại, cơ hội tìm kiếm cổ đông chiến lược của các ngân hàng thương mại

Việc xem xét nới room ngoại là cần thiết, song phải đảm bảo hài hòa lợi ích, nhu cầu của các nhà đầu tư với vai trò quản lý nhà nước - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nêu rõ.
Khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác khi được mời giao dịch trên sàn quốc tế

Khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác khi được mời giao dịch trên sàn quốc tế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận, để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra tình trạng “đưa hàng giả lên sàn” để gọi vốn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra tình trạng “đưa hàng giả lên sàn” để gọi vốn

Thời gian qua liên tục xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp tham gia gọi vốn bằng kênh trái phiếu doanh nghiệp. Trước thực trạng đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang trong quá trình điều tra các doanh nghiệp, phát hành trái phiếu sai quy định và tình trạng “đưa hàng giả lên sàn” để gọi vốn.
Khi thị trường chứng khoán trở thành kênh tích sản

Khi thị trường chứng khoán trở thành kênh tích sản

Các kỷ lục về thanh khoản và số lượng tài khoản gia nhập được thiết lập, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bước nhảy vọt, trở thành một kênh tích lũy tài sản của các nhà đầu tư.
Hướng dẫn trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hướng dẫn trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 103/2021/TT-BTC về hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Dự kiến năm 2022 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Dự kiến năm 2022 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Theo Bộ Tài chính, để phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022.
Lễ ra mắt sàn giao dịch JERITEX

Lễ ra mắt sàn giao dịch JERITEX

Ngày 26/11/2021, sàn giao dịch JERITEX đã tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội. Sàn JERITEX trực thuộc tập đoàn Weifeng có trụ sở tại Singapore hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, bất động sản, logistics, công nghệ. Sàn giao dịch JERITEX được cấp phép hoạt động tại Singapore.
Công ty Kuehne+Nagel Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" bị phạt 91 triệu

Công ty Kuehne+Nagel Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" bị phạt 91 triệu

Kuehne+Nagel Việt Nam, một công ty Logistics đa quốc gia, vừa được xướng tên tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021 – khu vực Việt Nam” lại bị phạt tới 91 triệu đồng vì vi phạm các quy định liên quan tới PCCC.
Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới

Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới

Chiều 26/11, UBND thành phố Phú Quốc đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo “Du lịch Phú Quốc - Sức sống mới, Tiềm năng và Cơ hội mới”. Hội thảo được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort và trực tuyến từ nhiều đầu cầu.
TP.HCM: Highlands Coffee bị tố nợ 500 triệu tiền thuê mặt bằng

TP.HCM: Highlands Coffee bị tố nợ 500 triệu tiền thuê mặt bằng

Chi nhánh Highlands Coffee tại tòa nhà Pax Sky (TP.HCM) vừa bị tố cáo nợ 5 tháng tiền mặt bằng với số tiền gần 500 triệu đồng.
23 dự án đầu tư ở Khu kinh tế Dung Quất có sai phạm

23 dự án đầu tư ở Khu kinh tế Dung Quất có sai phạm

Hàng loạt các sai phạm tại 23 dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất được chỉ ra. Nguyên nhân được xác định một phần là do chồng chéo quy hoạch giữa địa phương và Khu kinh tế Dung Quất gây khó khăn cho công tác triển khai, thực hiện quy hoạch.
Từ 1/12, lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước giảm 50%

Từ 1/12, lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước giảm 50%

Từ 1/12 đến hết tháng 5 năm sau, ôtô lắp ráp, sản xuất trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu, theo Nghị định vừa được ký.
Nam Định: Chuẩn bị có nhà máy sản xuất thiết bị điện gió

Nam Định: Chuẩn bị có nhà máy sản xuất thiết bị điện gió

UBND tỉnh Nam Định vừa đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Cơ khí Rạng Đông (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) được nghiên cứu, khảo sát điện gió ngoài khơi biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió.