Thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam lần thứ XI

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XI (năm 2024 - 2025).
Nhóm tác giả trình bày giải pháp kỹ thuật trước hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (năm 2022 - 2023). Ảnh: Tâm Đan

Nhóm tác giả trình bày giải pháp kỹ thuật trước hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (năm 2022 - 2023). Ảnh: Tâm Đan

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (năm 2024 - 2025) gồm 11 thành viên. Trong đó, ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

Ban tổ chức có nhiệm vụ ban hành thể lệ và phát động, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến hội thi trên phương tiện thông tin đại chúng và đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời thành lập Ban giám khảo để chấm chọn giải pháp dự thi và tổ chức tổng kết, trao giải cấp tỉnh, tuyển chọn các giải pháp xuất sắc tham dự hội thi toàn quốc; hỗ trợ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, triển lãm và trưng bày các giải pháp đoạt giải.

Kinh phí tổ chức hội thi được sử dụng từ nguồn hoạt động khoa học và công nghệ bố trí trong dự toán kế hoạch hằng năm của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các nguồn kinh phí tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X (năm 2022 - 2023) nhận được 40 đề tài, giải pháp kỹ thuật dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhì (không có giải Nhất), 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho 18 đề tài kỹ thuật xuất sắc./.