Thiếu giáo viên, Quảng Ngãi tuyển 1.169 chỉ tiêu chuẩn bị cho năm học mới

Cập nhật: 08:03 | 22/04/2021
Trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về “kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021”.    

Theo đó, Quảng Ngãi sẽ tuyển dụng 1.169 giáo viên năm 2021 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và Ủy ban nhân dân các huyện. Trong đó, bậc mầm non có 372 chỉ tiêu, bậc tiểu học: 438 chỉ tiêu, bậc trung học cơ sở: 280 chỉ tiêu, bậc trung học phổ thông: 79 chỉ tiêu.

thieu giao vien quang ngai tuyen 1169 chi tieu chuan bi cho nam hoc moi

Quảng Ngãi sẽ tuyển dụng 1.169 giáo viên năm 2021.

Việc tuyển dụng giáo viên tại Ủy ban nhân dân các huyện theo hình thức xét tuyển. Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng được thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 là vòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng việc tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giao Giám đốc Sở Giáo dục quyết định theo phân cấp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

thieu giao vien quang ngai tuyen 1169 chi tieu chuan bi cho nam hoc moi

Các huyện miền núi được thực hiện việc tuyển dụng giáo viên người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ấn định thời gian phù hợp để thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức chấm thi, công bố điểm, phúc khảo… theo đúng quy định và ban hành quyết định tuyển dụng trước thời điểm bước vào năm học mới 2021-2022.

Chủ tịch Quảng Ngãi Giao Sở Giáo dục ra đề thi, đáp án thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Việc ra đề thi, đáp án thực hiện theo Thông tư số 06/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Các huyện miền núi được thực hiện việc tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng (nếu có nhu cầu). Việc tuyển dụng chỉ tiêu người dân tộc thiểu số phải được xác định cụ thể trong kế hoạch tuyển dụng,bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và niêm yết công khai để thí sinh dự thi được biết trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...