Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Ngành trồng trọt “khởi sắc” giữa thiên tai, dịch bệnh

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng ngành trồng trọt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

Theo báo cáo, thống kê của UBND huyện Thiệu Hóa, trong năm 2020, toàn huyện đã gieo trồng được 20.347ha cây trồng các loại (tăng 0,3% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể, vụ Đông đã gieo trồng được 2.300,29ha (tăng 0,29 ha so với kế hoạch); vụ Chiêm Xuân đã gieo trồng được 9.342,19ha (đạt 99,7% kế hoạch); vụ Thu Mùa đã gieo trồng được 8.704,64 ha (đạt 100,4% kế hoạch).

Trong đó, diện tích trồng Lúa là 15.954ha (đạt 98,5% kế hoạch); diện tích trồng Ngô là 1483,99 ha (đạt 80% kế hoạch); diện tích trồng rau, đậu các loại là 1.834ha (đạt 111,9% kế hoạch).

Nhờ áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị, hiệu quả sản xuất đạt ở mức cao, chất lượng nông sản được đảm bảo, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điển hình, sản xuất lúa thương phẩm đạt 48 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 35%; giống lúa thuần đạt 52 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 62%; giống lúa lai F1 đạt 42 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 28%; ngô ngọt đạt 55 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 60%; khoai tây xuất khẩu đạt 90 - 100 triệu đồng/ha, lợi nhuận 50 - 60 triệu đồng/ha, cây thức ăn chăn nuôi đạt 45 - 50 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận 25 - 30 triệu đồng/ha, cây ớt 120 - 200 triệu đồng/ha, lợi nhuận 70 - 120 triệu đồng/ha, cây ăn quả (cam, bưởi, quýt) bình quân thu nhập 500 - 700 triệu đồng/ha, lợi nhuận 200 - 300 triệu đồng/ha….

Bên cạnh đó, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt đã đạt được kết quả tích cực; Tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới theo hướng tích tụ, tập trung đất đai gắn với liên kết và bao tiêu sảm phẩm.

Trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và hộ gia đình cá nhân đã mạnh dạn đầu tư tích tụ, tập trung đất đai dưới hình thức thuê đất, mượn đất, mua lại đất của nhân dân để sản xuất với quy mô lớn (Công ty TNHH TP Công nghệ cao Tâm Phú Hưng; Hợp tác xã dịch vụ Thiệu Phú...). Ngoài ra, còn có hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp liên kết với các hợp tác xã, nhân dân bao tiêu sản phẩm trồng trọt (Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty CP xuất nhập khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH Quốc tế An Việt, Công ty giống cây trồng Trung ương, Công ty TNHH VTNN Hồng Quang, Công ty giống cây trồng Bắc Ninh, Công ty giống cây trồng Thanh Hóa,...).

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh

Trong năm 2020, huyện Thiệu Hóa đã gieo trồng được 20.347ha cây trồng các loại, trong đó, diện tích trồng Lúa là 15.954ha

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, kết quả đạt được nêu trên là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp để phát triển sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ thuật, giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý tốt chất lượng vật tư nông nghiệp.

Những giải pháp mang tính đột phá

Mục tiêu trong năm 2021 và những năm tiếp theo mà huyện Thiệu Hóa đề ra là, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm phải đạt 20.340ha. Trong đó, vụ Đông là 2.300ha; vụ Chiêm Xuân là 9.370ha; vụ Thu Mùa là 8.670ha. Sản lượng lương thực đạt 110 nghìn tấn. Trong đó, vụ Đông là 45.000 tấn, vụ Chiêm Xuân 57.000 tấn, vụ Thu Mùa 48.000 tấn.

Về diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng chủ yếu: Phấn đấu diện tích trồng Lúa phải đạt 16.190ha, năng suất bình quân đạt 64,3 tạ/ha, sản lượng đạt 104.101 tấn; diện tích trồng Ngô phải đạt 1.842ha, năng suất bình quân đạt 51,75tạ/ha, sản lượng đạt 9.532 tấn; diện tích trồng Rau, màu và các cây trồng khác phải đạt 2.308ha. Cố gắng giá trị thu nhập bình quân đạt 130 triệu đồng/ha trở lên.

Về diện tích các sản phẩm lợi thế của huyện: Diện tích lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phải đạt 16000 ha; Ngô thâm canh phải đạt 1800 ha; Rau an toàn phải đạt 100 ha; Cây thức ăn chăn nuôi phải đạt 200 ha.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, thời gian tới, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 của huyện. Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện Thiệu Hóa đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh
Tổng diện tích trồng Ngô trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2020 là 1483,99 ha, đạt 80% kế hoạch

Một là, các ngành; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 và phương án sản xuất từng vụ của địa phương, đơn vị mình; Đảng ủy các xã, thị trấn ra nghị quyết chuyên đề về sản xuất trồng trọt năm 2021, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; tập trung tuyên truyền cho cán bộ và bà con nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển sản xuất trồng trọt năm 2021; chỉ đạo cung ứng các loại giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, chủng loại và hướng dẫn bà con nông dân tổ chức gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hai là, các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt năm 2021 và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng định hướng phát triển sản xuất; các cơ chế cần tập trung hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm theo chuỗi để nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường,…

Ba là, yêu cầu mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng ít nhất 01 mô hình sản xuất có hiệu quả cao trong trồng trọt (khuyến khích các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc liên kết sản xuất nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và trang trại chăn nuôi quy mô lớn), các làm là: lựa chọn đối tượng cây trồng có lợi thế, có thị trường tiêu thụ (như: lúa thương phẩm, ngô sinh khổi, ngô ngọt, ớt xuất khẩu, dưa kim hoàng hậu, dưa chuột baby, dưa chuột nhật, các loại cây rau màu khác,….), lựa chọn địa điểm phù hợp, kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ gia đình có khả năng đầu tư để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt và thu nhập cho bà con nông dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích các xã làm vượt kế hoạch; đồng thời, đối với các xã chưa xây dựng phương án chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, thủy cầm thì phải khẩn trương xây dựng phương án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện ở địa phương. Các xã đã xây dựng phương án được phê duyệt khẩn trương rà soát, để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của phát triển sản xuất và theo định hướng quy hoạch trong giai đoạn mới.

Năm là, các đơn vị cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất tiếp tục quan tâm đầu tư duy tu, nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động phục chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh ở tất cả các vụ trong năm; chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, chủng loại, số lượng phục vụ sản xuất.

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh
Diện tích trồng rau, đậu các loại trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2020 là 1.834ha, đạt 111,9% kế hoạch

Sáu là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thành lập các đoàn kiểm tra hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện giống, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, gây thiệt hại cho sản xuất của bà con nông dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bảy là, khuyến khích, hỗ trợ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản cho bà con nông dân và thành viên hợp tác xã; theo hướng hình thành các hợp tác xã không nhất thiết phải nằm trên địa bàn một xã, mà có thể là liên xã để liên kết, tổ chức sản xuất theo kế hoạch theo định hướng của thị trường (đặc biệt là nhu cầu qua các kênh phân phối của các doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị), tập hợp các thành viên là bà con nông dân hoặc hộ cá thể cùng sản xuất một ngành nghề, đối tượng cây trồng để tạo ra sản phẩm trồng trọt lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm (ví dụ hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu, dưa chuột, ớt xuất khẩu,…) để từng bước xây dựng thương hiệu và đảm bảo đầu ra cho nông sản ổn định, cho giá trị thu nhập cao trên đơn vị diện tích; đây là định hướng mà tỉnh cũng đang tập trung để hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện để các nhà máy chế biến trên địa bàn liên kết sản xuất, để sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân.

Tám là, yêu cầu các Công ty, các doanh nghiệp chế biến nông sản cung ứng các loại giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, theo cơ cấu của huyện; đồng thời, tuân thủ các hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm đã ký kết với hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân; đảm bảo hài hòa quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cả doanh nghiệp và người dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và hơn hết là sớm đưa huyện Thiệu Hóa về đích xây dựng nông thôn mới.

Đức Thiện

Có thể bạn quan tâm

Quân A.P làm bác sĩ chống Covid - 19, truyền thông điệp ý nghĩa Tết 2022

Quân A.P làm bác sĩ chống Covid - 19, truyền thông điệp ý nghĩa Tết 2022

Năm 2021 có lẽ là năm mà Việt Nam hứng chịu nhiều nhất những tổn thất do đại dịch Covid – 19 gây ra. Dịch bệnh không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội mà còn thách thức hệ thống y tế nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới.
Hà Nội: Ngành Tài chính cần đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số

Hà Nội: Ngành Tài chính cần đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đề nghị Sở Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số. Trước mắt, xây dựng và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung ngành tài chính gắn với cơ chế khai thác, chia sẻ và công khai, minh bạch thông tin.
UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao CATP Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc cháu bé nghi bị người tình của mẹ bạo hành nhiều lần, thậm chí đóng đinh vào đầu cháu bé ở Canh Nậu, Thạch Thất.

Các tin khác

Ba Vì (Hà Nội): Mướn tay đất tặc để thi công dự án đầu tư công ?!

Ba Vì (Hà Nội): Mướn tay đất tặc để thi công dự án đầu tư công ?!

Công ty Cổ phần Quảng Tây (Ba Vì) do ông Nguyễn Thế Sang là giám đốc đã trúng thầu thi công dự án tuyến đường 412 từ thị trấn Tây Đằng đi Suối Hai, huyện Ba Vì. Tuy nhiên trong quá trình thi công, thay vì mua đất có nguồn gốc cấp phép mỏ, đơn vị này lại có dấu hiệu khai thác đất không phép để phục vụ việc thi công tuyến đường này, khiến công luận không khỏi băn khoăn liệu có phải huyện Ba Vì đang “tiết kiệm” kiểu mướn tay đất tặc để thi công dự án đầu tư công?!
Hà Nội: Công ty CP Quảng Tây tự biến mình thành “khoáng sản tặc”?!

Hà Nội: Công ty CP Quảng Tây tự biến mình thành “khoáng sản tặc”?!

Nhiều ngày liền, Công ty CP Quảng Tây do ông Nguyễn Thế Sang làm Giám đốc có dấu hiệu khai thác khoáng sản không phép nhưng không có bất cứ cơ quan nào quan tâm xử lý, dù báo chí phản ánh và chính quyền xã khẳng định không có vị trí nào được cấp phép khai thác đất.
Hậu Giang: Thanh tra toàn diện công tác mua sắm thuốc, thiết bị tại Sở Y tế

Hậu Giang: Thanh tra toàn diện công tác mua sắm thuốc, thiết bị tại Sở Y tế

Ngày 17/01, ông Đồng Hoàng Dũng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, UBND tỉnh vừa công bố Quyết định thanh tra toàn diện tại Sở Y tế tỉnh này.
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cục thuế điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế.
Kỳ 6: Giám đốc Hoa Phượng Thăng Long  Phạm Đức Thắng có vai trò gì trong phi vụ chia tách đất "vàng” 216 Trần Duy Hưng?

Kỳ 6: Giám đốc Hoa Phượng Thăng Long Phạm Đức Thắng có vai trò gì trong phi vụ chia tách đất "vàng” 216 Trần Duy Hưng?

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra, xác minh vụ đất "vàng" 216 Trần Duy Hưng được giao cho doanh nghiệp “sân sau” của Dương New không qua đấu giá. Vậy, vai trò của ông Phạm Đức Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long (Hoa Phượng Thăng Long) trong phi vụ chia tách này là gì?
Bộ Công an vào cuộc xác minh lô đất được giao không đúng quy định tại Bình Thuận

Bộ Công an vào cuộc xác minh lô đất được giao không đúng quy định tại Bình Thuận

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khảo sát hiện trường 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (nằm trên địa bàn phường Phú Hài, TP. Phan Thiết).
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của TP. Cần Thơ do vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Trong đó có nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, hiện
Bộ Công an chính thức vào cuộc vụ “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng về tay tư nhân không qua đấu giá

Bộ Công an chính thức vào cuộc vụ “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng về tay tư nhân không qua đấu giá

Sau nhiều kỳ Tầm Nhìn điện tử đăng tải về việc giao "đất vàng" 216 Trần Duy Hưng cho tư nhân không qua đấu giá, mới đây nhất Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã chính thức có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và các sở ban ngành của thành phố đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến quá trình giao đất và thực hiện dự án.
Thanh Hoá: UBND huyện Quảng Xương cấp thiếu đất cho người dân?

Thanh Hoá: UBND huyện Quảng Xương cấp thiếu đất cho người dân?

Trúng đấu giá lô đất có diện tích 133m2, nhưng diện tích đất thực thế mà người dân nhận được chỉ hơn 80m2, thiếu khoảng 50m2 so với Quyết định trúng đấu giá và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.
Đồng Nai: Vì sao khu dân cư Bình Đa bị "tuýt còi"?

Đồng Nai: Vì sao khu dân cư Bình Đa bị "tuýt còi"?

Khu đất thực hiện dự án khu dân cư Bình Đa là đất công, nhưng tỉnh Đồng Nai lại giao cho doanh nghiệp xây dựng dự án nhà ở thương mại, về sau đổi sang dự án xây dựng nhà ở xã hội.
Thái Nguyên: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho vay có đúng luật?

Thái Nguyên: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho vay có đúng luật?

Cá nhân mang tài sản chung đi thế chấp ngân hàng để vay tiền. Ngân hàng không thẩm định vẫn cho vay. Cá nhân vay không có khả năng thanh toán nên ngân hàng siết nợ buộc phải bán “trái phép” khối tài sản này.
Bắt giám đốc Công ty Nam Dao International chiếm đoạt 1,74 triệu USD

Bắt giám đốc Công ty Nam Dao International chiếm đoạt 1,74 triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu (sinh năm 1966) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
An Giang: Bắt giam 1 cựu cán bộ công an liên quan vụ án rửa tiền Mười Tường

An Giang: Bắt giam 1 cựu cán bộ công an liên quan vụ án rửa tiền Mười Tường

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "rửa tiền".
CEO Công ty Đông Nam Á lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1 triệu USD

CEO Công ty Đông Nam Á lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1 triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã bắt tạm giam Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1976, CEO Công ty Đông Nam Á) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nóng: Khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường - Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Nóng: Khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường - Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường - Bí thư Thành ủy Thái Nguyên về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước", xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm
Hà Nội: Các ca nhiễm giảm nhẹ, 85% F0 điều trị tại nhà

Hà Nội: Các ca nhiễm giảm nhẹ, 85% F0 điều trị tại nhà

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 2.801 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, thấp nhất trong 2 tuần qua; hơn 85% bệnh nhân điều trị tại nhà.
Tạm giữ bạn gái nghi phạm cướp ngân hàng

Tạm giữ bạn gái nghi phạm cướp ngân hàng

Một lãnh đạo Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thu Thủy, (SN 2000), bạn gái nghi phạm cướp ngân hàng để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
Thanh Hoá: Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn dừng sản xuất vì thiếu hụt tài chính?

Thanh Hoá: Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn dừng sản xuất vì thiếu hụt tài chính?

Theo báo cáo của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, do thiếu hụt tài chính nên Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải huỷ các hợp đồng mua dầu thô, nếu không có giải pháp tích cực thì Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ phải phải dừng sản xuất
Hà Nội: Cảnh giác trước nạn đột nhập, phá két sắt

Hà Nội: Cảnh giác trước nạn đột nhập, phá két sắt

Thời gian qua, tội phạm ‘’trộm cắp’’ chuyên đột nhập vào cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng và các hộ dân đập phá két lấy tài sản diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ trộm cắp tài sản tương tự, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố cần lưu ý.
Vụ UBND TP Cà Mau chậm thi hành án: Có thể truy trách nhiệm hình sự người đứng đầu (kỳ 3)

Vụ UBND TP Cà Mau chậm thi hành án: Có thể truy trách nhiệm hình sự người đứng đầu (kỳ 3)

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã có Quyết định buộc thi hành án đối với UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP Cà Mau, tuy nhiên cho đến nay mọi việc vẫn không thay đổi. Việc chậm thi hành án này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu của các đơn vị này theo luật định.
Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc trước Tết Nguyên đán

Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc trước Tết Nguyên đán

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Mê Linh đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc trên địa bàn.
Các tỉnh quy định ra sao khi người dân về quê ăn Tết?

Các tỉnh quy định ra sao khi người dân về quê ăn Tết?

Đa số các tỉnh thành đều tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết. Một vài tỉnh yêu cầu xét nghiệm, cách ly nếu người về từ vùng đỏ hoặc cùng phong toả.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, tâm tang là một khóa tu im lặng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, tâm tang là một khóa tu im lặng

Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, Thừa Thiên - Huế), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch vào lúc 01h30 ngày 22/01/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), trụ thế 97 năm.
Đề xuất tạo "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở"

Đề xuất tạo "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở"

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN nhấn mạnh: Các startup cần cơ chế cho các mô hình mới, bởi vậy rất cần tạo "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở".
Đà Nẵng: Công ty Phú Gia Thịnh trắng trợn "ép" khách hàng thanh lý hợp đồng góp vốn

Đà Nẵng: Công ty Phú Gia Thịnh trắng trợn "ép" khách hàng thanh lý hợp đồng góp vốn

Sau nhiều lần tránh né đối thoại để giải đáp các khó khăn khiến chậm ra sổ đỏ Dự án New Danang City, ngày 20/1, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) đã tổ chức gặp gỡ khách hàng (đối tác). Đáng nói, Công ty này lại ấn định mục đích cuộc gặp là “thanh lý hợp đồng/thỏa thuận góp vốn đất nền” đã ký kết với khách hàng từ tháng 8/2017 khiến khách hàng thêm bức xúc.
Đà Nẵng: Công ty Phú Gia Thịnh lại “làm mưa, làm gió” ở Dự án KDC Thanh Hoàng

Đà Nẵng: Công ty Phú Gia Thịnh lại “làm mưa, làm gió” ở Dự án KDC Thanh Hoàng

Không chỉ “huy động vốn trái phép” tại dự án New Danang City, Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) đang “làm mưa, làm gió” tại Dự án KDC Thanh Hoàng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến hàng chục khách hàng mua đất nền tại dự án này lao đao suốt 4 năm qua.
Thoả thuận đổi đất 5 năm bị “diễn dịch” thành vĩnh viễn

Thoả thuận đổi đất 5 năm bị “diễn dịch” thành vĩnh viễn

Hai bên lập văn bản thỏa thuận đổi đất với thời hạn 05 năm, nhưng 02 năm sau cụ ông bất ngờ qua đời, không kịp di huấn lại cho vợ con. Lợi dụng việc những người thừa kế không biết chi tiết của thoả thuận, gia đình hàng xóm chiếm dụng không trao trả.
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với mùa Đông nước Nga

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với mùa Đông nước Nga

Hơn 30 năm sống ở Liên bang Nga, Nguyễn Huy Hoàng gắn bó máu thịt với nước Nga mà ông coi là quê hương thứ 2, nhưng ông cũng da diết nhớ về quê mẹ: "Đâu rồi, bếp rạ, mái tranh/ Đâu rồi, lối ngõ uốn quanh xóm nghèo?/ Sân đình, giếng nước trong veo/ Cây đa đêm hội, trăng treo. Đâu rồi?/ Tìm đâu ra giữa quê người/ Cỏ xanh đầu bãi, chiều phơi nắng vàng/ Rặng tre nghiêng xuống giếng làng/ Bóng ai tóc xõa, trăng loang vai mềm"... Từ nước Nga xa xôi, tuyết lạnh, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã gửi cho Tầm Nhìn chùm thơ và ảnh ông chụp về Tuyết, về mùa Đông xứ sở Bạch Dương.
Rung động rực rỡ Mùa Thu Vàng nước Nga

Rung động rực rỡ Mùa Thu Vàng nước Nga

Nhà văn Nga nổi tiếng K.Pauxtovxki đã không có gì là phóng đại khi viết: “Nếu đem vàng cả trái đất mà dát lại, cũng không thể hiện được một tán lá phong vàng của mùa thu nước Nga”.    
Cháy chung cư Đài Loan: Một cặp đôi bị thẩm vấn

Cháy chung cư Đài Loan: Một cặp đôi bị thẩm vấn

Đôi nam nữ bị các công tố viên Đài Loan thẩm vấn do bị nghi ngờ gây ra vụ cháy chung cư khiến 46 người thiệt mạng. Thị trưởng thành phố Cao Hùng cùng các quan chức khác trong chính quyền đã cúi gập người xin lỗi dân chúng.