Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Ngành trồng trọt “khởi sắc” giữa thiên tai, dịch bệnh

Cập nhật: 14:22 | 11/12/2020
Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng ngành trồng trọt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

Theo báo cáo, thống kê của UBND huyện Thiệu Hóa, trong năm 2020, toàn huyện đã gieo trồng được 20.347ha cây trồng các loại (tăng 0,3% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể, vụ Đông đã gieo trồng được 2.300,29ha (tăng 0,29 ha so với kế hoạch); vụ Chiêm Xuân đã gieo trồng được 9.342,19ha (đạt 99,7% kế hoạch); vụ Thu Mùa đã gieo trồng được 8.704,64 ha (đạt 100,4% kế hoạch).

Trong đó, diện tích trồng Lúa là 15.954ha (đạt 98,5% kế hoạch); diện tích trồng Ngô là 1483,99 ha (đạt 80% kế hoạch); diện tích trồng rau, đậu các loại là 1.834ha (đạt 111,9% kế hoạch).

Nhờ áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị, hiệu quả sản xuất đạt ở mức cao, chất lượng nông sản được đảm bảo, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điển hình, sản xuất lúa thương phẩm đạt 48 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 35%; giống lúa thuần đạt 52 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 62%; giống lúa lai F1 đạt 42 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 28%; ngô ngọt đạt 55 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 60%; khoai tây xuất khẩu đạt 90 - 100 triệu đồng/ha, lợi nhuận 50 - 60 triệu đồng/ha, cây thức ăn chăn nuôi đạt 45 - 50 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận 25 - 30 triệu đồng/ha, cây ớt 120 - 200 triệu đồng/ha, lợi nhuận 70 - 120 triệu đồng/ha, cây ăn quả (cam, bưởi, quýt) bình quân thu nhập 500 - 700 triệu đồng/ha, lợi nhuận 200 - 300 triệu đồng/ha….

Bên cạnh đó, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt đã đạt được kết quả tích cực; Tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới theo hướng tích tụ, tập trung đất đai gắn với liên kết và bao tiêu sảm phẩm.

Trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và hộ gia đình cá nhân đã mạnh dạn đầu tư tích tụ, tập trung đất đai dưới hình thức thuê đất, mượn đất, mua lại đất của nhân dân để sản xuất với quy mô lớn (Công ty TNHH TP Công nghệ cao Tâm Phú Hưng; Hợp tác xã dịch vụ Thiệu Phú...). Ngoài ra, còn có hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp liên kết với các hợp tác xã, nhân dân bao tiêu sản phẩm trồng trọt (Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty CP xuất nhập khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH Quốc tế An Việt, Công ty giống cây trồng Trung ương, Công ty TNHH VTNN Hồng Quang, Công ty giống cây trồng Bắc Ninh, Công ty giống cây trồng Thanh Hóa,...).

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh

Trong năm 2020, huyện Thiệu Hóa đã gieo trồng được 20.347ha cây trồng các loại, trong đó, diện tích trồng Lúa là 15.954ha

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, kết quả đạt được nêu trên là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp để phát triển sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ thuật, giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý tốt chất lượng vật tư nông nghiệp.

Những giải pháp mang tính đột phá

Mục tiêu trong năm 2021 và những năm tiếp theo mà huyện Thiệu Hóa đề ra là, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm phải đạt 20.340ha. Trong đó, vụ Đông là 2.300ha; vụ Chiêm Xuân là 9.370ha; vụ Thu Mùa là 8.670ha. Sản lượng lương thực đạt 110 nghìn tấn. Trong đó, vụ Đông là 45.000 tấn, vụ Chiêm Xuân 57.000 tấn, vụ Thu Mùa 48.000 tấn.

Về diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng chủ yếu: Phấn đấu diện tích trồng Lúa phải đạt 16.190ha, năng suất bình quân đạt 64,3 tạ/ha, sản lượng đạt 104.101 tấn; diện tích trồng Ngô phải đạt 1.842ha, năng suất bình quân đạt 51,75tạ/ha, sản lượng đạt 9.532 tấn; diện tích trồng Rau, màu và các cây trồng khác phải đạt 2.308ha. Cố gắng giá trị thu nhập bình quân đạt 130 triệu đồng/ha trở lên.

Về diện tích các sản phẩm lợi thế của huyện: Diện tích lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phải đạt 16000 ha; Ngô thâm canh phải đạt 1800 ha; Rau an toàn phải đạt 100 ha; Cây thức ăn chăn nuôi phải đạt 200 ha.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, thời gian tới, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 của huyện. Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện Thiệu Hóa đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh
Tổng diện tích trồng Ngô trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2020 là 1483,99 ha, đạt 80% kế hoạch

Một là, các ngành; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 và phương án sản xuất từng vụ của địa phương, đơn vị mình; Đảng ủy các xã, thị trấn ra nghị quyết chuyên đề về sản xuất trồng trọt năm 2021, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; tập trung tuyên truyền cho cán bộ và bà con nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển sản xuất trồng trọt năm 2021; chỉ đạo cung ứng các loại giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, chủng loại và hướng dẫn bà con nông dân tổ chức gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hai là, các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt năm 2021 và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng định hướng phát triển sản xuất; các cơ chế cần tập trung hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm theo chuỗi để nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường,…

Ba là, yêu cầu mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng ít nhất 01 mô hình sản xuất có hiệu quả cao trong trồng trọt (khuyến khích các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc liên kết sản xuất nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và trang trại chăn nuôi quy mô lớn), các làm là: lựa chọn đối tượng cây trồng có lợi thế, có thị trường tiêu thụ (như: lúa thương phẩm, ngô sinh khổi, ngô ngọt, ớt xuất khẩu, dưa kim hoàng hậu, dưa chuột baby, dưa chuột nhật, các loại cây rau màu khác,….), lựa chọn địa điểm phù hợp, kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ gia đình có khả năng đầu tư để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt và thu nhập cho bà con nông dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích các xã làm vượt kế hoạch; đồng thời, đối với các xã chưa xây dựng phương án chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, thủy cầm thì phải khẩn trương xây dựng phương án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện ở địa phương. Các xã đã xây dựng phương án được phê duyệt khẩn trương rà soát, để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của phát triển sản xuất và theo định hướng quy hoạch trong giai đoạn mới.

Năm là, các đơn vị cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất tiếp tục quan tâm đầu tư duy tu, nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động phục chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh ở tất cả các vụ trong năm; chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, chủng loại, số lượng phục vụ sản xuất.

thieu hoa thanh hoa nganh trong trot khoi sac giua thien tai dich benh
Diện tích trồng rau, đậu các loại trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2020 là 1.834ha, đạt 111,9% kế hoạch

Sáu là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thành lập các đoàn kiểm tra hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện giống, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, gây thiệt hại cho sản xuất của bà con nông dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bảy là, khuyến khích, hỗ trợ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản cho bà con nông dân và thành viên hợp tác xã; theo hướng hình thành các hợp tác xã không nhất thiết phải nằm trên địa bàn một xã, mà có thể là liên xã để liên kết, tổ chức sản xuất theo kế hoạch theo định hướng của thị trường (đặc biệt là nhu cầu qua các kênh phân phối của các doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị), tập hợp các thành viên là bà con nông dân hoặc hộ cá thể cùng sản xuất một ngành nghề, đối tượng cây trồng để tạo ra sản phẩm trồng trọt lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm (ví dụ hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu, dưa chuột, ớt xuất khẩu,…) để từng bước xây dựng thương hiệu và đảm bảo đầu ra cho nông sản ổn định, cho giá trị thu nhập cao trên đơn vị diện tích; đây là định hướng mà tỉnh cũng đang tập trung để hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện để các nhà máy chế biến trên địa bàn liên kết sản xuất, để sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân.

Tám là, yêu cầu các Công ty, các doanh nghiệp chế biến nông sản cung ứng các loại giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, theo cơ cấu của huyện; đồng thời, tuân thủ các hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm đã ký kết với hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân; đảm bảo hài hòa quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cả doanh nghiệp và người dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và hơn hết là sớm đưa huyện Thiệu Hóa về đích xây dựng nông thôn mới.

Đức Thiện