Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ môi trường

Cập nhật: 19:53 | 12/01/2021
Chiều 12/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 về công tác bảo vệ môi trường.
tiep tuc nang cao hieu qua phoi hop trong bao ve moi truong
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức thành viên và các đơn vị thực hiện phối hợp.

tiep tuc nang cao hieu qua phoi hop trong bao ve moi truong
Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, có lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau 4 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường, cả nước đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại 5.393 khu dân cư, thu hút gần 650.000 người tham gia; khơi thông gần 103 km dòng chảy, trồng gần 3 triệu cây xanh và thu gom gần 2 triệu khối rác thải; huy động nhân dân đóng góp hơn 8,2 triệu ngày công và vật tư phục vụ công tác bảo vệ môi trường, quy ra tiền hơn 168 tỷ đồng. Tổ chức 2.348 lớp tập huấn về nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho trên 352.000 người. Hỗ trợ 50 tỉnh, thành phố triển khai, duy trì 344 mô hình điểm về bảo vệ môi trường. Từ các mô hình điểm, đến nay, 50/50 tỉnh, thành phố đã xây dựng mới và nhân rộng được 40.626 mô hình điểm…

Giai đoạn 2020 - 2025, MTTQ và ngành môi trường các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực môi trường…

Tại tỉnh Lào Cai, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân toàn tỉnh làm 5.882 nhà tiêu hợp vệ sinh, 2.229 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 5.526 hố rác, 66 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; cải tạo, vệ sinh môi trường nông thôn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tài nguyên và môi trường đang là thách thức lớn của nước ta cũng như cộng đồng quốc tế, vì vậy, sau khi ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ đề ra ngay các biện pháp và lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế. Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác giám sát; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung công tác hằng năm và giai đoạn có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp cũng như trong nhân dân.

Thu Ngọc

  • Xin chờ trong giây lát...