Tỉnh Gia Lai ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu

Cập nhật: 11:54 | 18/08/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ  

Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh gồm 3 chương, 12 điều trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng; nguyên tắc đánh giá, xếp loại; tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nguyên tắc, cách chấm điểm; khung điểm xếp loại trách nhiệm; biểu dương, khen thưởng và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương...

tinh gia lai ban hanh tieu chi danh gia xep loai nguoi dung dau

Quá trình tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; gửi báo cáo đăng ký nhiệm vụ năm sau về Sở Nội vụ trước ngày 15-1 hàng năm. Mỗi năm, UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để thẩm định việc đăng ký, rà soát, chấm điểm xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thi hành công vụ.

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai có hiệu lực từ ngày 15-8-2019.

Tuấn Đăng

  • Xin chờ trong giây lát...