Tổng Cục Hải Quan:

Tổng Cục Hải Quan tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật: 14:00 | 20/08/2020
Sáng 20/08/2020, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức trực tuyến Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI, tại 36 điểm cầu trên cả nước, nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước trong 5 năm qua; biểu dương những tấm gương đại diện cho công chức, viên chức và người lao động của ngành Hải quan.

Tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong 5 năm qua có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với một số khó khăn thách thức lớn như thiên tai, sự cố ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung, dịch bệnh Covid-19, xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, giữa các khu vực …

Ngay từ những ngày đầu, tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức quốc tế, nền kinh tế đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, của giai đoạn 2015 - 2020.

Góp phần vào những nỗ lực chung của Ngành Hải Quan, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) đã khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới công tác TĐKT, sự đa dạng và thiết thực của các phong trào thi đua đã góp phần củng cố và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động (CCVC) Hải quan, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Toàn ngành Hải Quan đã có những kết quả tiêu biểu trong công tác thi đua, khen thưởng tiêu biểu

Công tác thi đua của ngành Hải quan được duy trì thường xuyên đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chung trong toàn Ngành. Đặc biệt, bên cạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, các phong trào vui khỏe, văn hóa văn nghệ được tổ chức đã thu hút đông đảo CCVC tham gia. Các tổ chức Đảng, đoàn thể đã tích cực phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị trong việc triển khai các phong trào thi đua. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị đều tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào kết hợp động viên, khen thưởng kịp thời, tuyên dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến để làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Do đó, nhiều tập thể, cá nhân có thêm động cơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Toàn cảnh Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải Quan lần thứ VI được tổ chức tại Tổng Cục Hải Quan sáng 20/08/2020

Thực hiện tốt việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua:

Ngành Hải quan đã quán triệt chấp hành đúng các chỉ đạo, quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về TĐKT (như Luật TĐKT và Luật sửa đổi một số điều của Luật TĐKT; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT- TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và TĐKT…).

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải Quan lần thứ VI được tổ chức tại Tổng Cục Hải Quan sáng 20/08/2020

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước:

Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao và hưởng ứng thông điệp, phương châm hành động, phòng trào thi đua của Chính phủ như: thông điệp “Chính phủ kiến tạo” do Thủ tướng đề xướng từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2016; phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” năm 2019, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, với chủ đề cụ thể và định hướng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế.

  Kết quả thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao: Từ các hoạt động thi đua toàn Ngành đã đạt được kết quả nổi bật trong một số lĩnh vực công tác như sau:

       - Góp phần thực hiện tốt công tác cải cách, phát triển, hiện đại hoá:

 

       - Động viên các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh về thu thuế XNK

       - Nâng cao vai trò của Hải quan Việt Nam trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại

      - Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hải quan      

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan phát biểu ghi nhận và tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải Quan lần thứ VI được tổ chức tại Tổng Cục Hải Quan sáng 20/08/2020

Toàn ngành Hải Quan đã có những kết quả tiêu biểu trong công tác khen thưởng;

Những đổi mới tích cực trong công tác khen thưởng:

Trong 5 năm qua, công tác khen thưởng của ngành Hải quan đã được Lãnh đạo các cấp quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất và lượng. Cụ thể:

- Đổi mới về quan điểm, nguyên tắc và quy trình xét TĐKT

- Tăng cường tổ chức, nhân lực và ứng dụng CNTT trong công tác TĐKT

- Công tác kiểm tra và tự kiểm tra TĐKT

- Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng thực hiện nghi thức đính Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ hiệu Hải quan Việt Nam

Kết quả khen thưởng đạt được từ năm 7/2015 đến nay:

Trong giai đoạn này, ngành Hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 07 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Những thành tích đạt được trên đây là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Hải quan với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, Cấp ủy Đảng cùng với sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể trong nhiều năm qua.

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan

Ngành Hải Quản đã có kế hoạch định hướng và giải pháp triển khai công tác thi đua khen thưởng giải đoạn 2021 - 2025

 ĐỊNH HƯỚNG:

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về công tác TĐKT trong thời gian qua, bám sát mục tiêu nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu công tác TĐKT từ nay đến năm 2025 là:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT. Đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính (như Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT…). Tổng cục Hải quan quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu trong kế hoạch 05 năm 2021- 2025 của đất nước, của Bộ, của Ngành.

2. Quán triệt trong toàn Ngành về Luật TĐKT và các văn bản dưới Luật (như  Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn Ban TĐKT Trung ương, Bộ Tài chính về công tác này…).

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề để góp phần động viên CCVC nỗ lực thi đua góp phần đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

4. Mục tiêu khen thưởng: Từ nay đến năm 2025, các đơn vị trong ngành quyết tâm phấn đấu thành tích để được nhận các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động các hạng do Nhà nước trao tặng. Đặc biệt, Tổng cục Hải quan sẽ quan tâm bồi dưỡng những đơn vị có bề dày thành tích và có thành tích đột xuất, nổi bật; tập trung xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để phấn đấu đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động và Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Toàn ngành Hải quan ra sức phấn đấu để được tặng thưởng các danh hiệu cao quý vào năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam.

tong cuc hai quan tong ket phong trao thi dua cong tac khen thuong giai doan 2016 2020
Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài Chính trao Cờ thi đua cho các tập thể, đại biểu điển hình tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải Quan lần thứ VI được tổ chức tại Tổng Cục Hải Quan sáng 20/08/2020

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Xây dựng, sửa đổi hệ thống văn bản hướng dẫn về TĐKT đảm bảo việc triển khai thống nhất trong toàn Ngành (như các văn bản quy định về hướng dẫn khen thưởng thường xuyên hàng năm, sửa đổi bổ sung quy chế khen thưởng đột xuất, xây dựng điển hình tiên tiến…) và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

2. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua để tạo tính hấp dẫn, lôi cuốn. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua, khen thưởng nhằm chủ động theo dõi thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình, qua đó có kế hoạch, lộ trình xây dựng, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến.

3. Tiếp tục có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ các đơn vị đã được vinh danh giữ vững danh hiệu và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Ổn định tổ chức bộ máy, lực lượng CCVC làm công tác TĐKT ở các cấp.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra phong trào thi đua của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; Duy trì, tổ chức và hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả các hoạt động thể thao, văn hoá - văn nghệ, tham gia tích cực các phong trào hoạt động nhân đạo, công tác đền ơn đáp nghĩa…

6. Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT hoặc tập huấn khi có văn bản quy phạm pháp luật mới về TĐKT để kịp thời cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT.

7. Phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành Hải quan, các gương người tốt việc tốt và gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

           

Liên Minh

  • Xin chờ trong giây lát...