Tổng kết công tác mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu

Cập nhật: 18:51 | 25/11/2020
Ngày 25/11, tại tỉnh Trà Vinh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác mặt trận năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu, gồm: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự hội nghị.

tong ket cong tac mat tran cum thi dua cac tinh bac song hau
Tỉnh Trà Vinh trao cờ luân lưu cho tỉnh Long An làm Cụm trưởng năm 2021.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết, năm 2020 trong khó khăn chung của cả nước do ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn, dịch COVID-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh khu vực miền Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu đã chủ động phối hợp cùng các cấp ủy đảng địa phương, ngành liên quan kịp thời triển khai thực quả các phong trào thi đua yêu nước và chương trình công tác Mặt trận của năm.

Đặc biệt năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; vận động nhân dân đóng góp tiền, vật chất giúp người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo khắc phục những khó khăn, thiệt hại do hạn mặn, dịch COVID-19, bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Tổng số tiền và vật chất được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu vận động quyên góp giúp người dân các tỉnh trong nước bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh lên đến hàng trăm tỉ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh còn phối hợp với các ngành liên quan triển khai các mô hình phòng, chống dịch bệnh và giúp dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mô hình “May khẩu trang vải”, “Siêu thị 0 đồng”, “Cơm trưa đồng hành”, “ATM gạo”...

Song song với việc vận động quyên góp giúp dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu còn đẩy mạnh vận động nhân dân và hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, nhân dân các tỉnh đã tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hàng trăm công trình góp phần giúp địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu còn vận động thực hiện Chương trình “An sinh xã hội”; phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu quan tâm chú trọng. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh đã thực hiện tốt Hướng dẫn số 19/HD-MTTW-BTT ngày 02/03/2020, của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu. Các tỉnh đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận theo định hướng của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, hoạt động nổi bật mang lại hiệu quả tích cực nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh là đã chủ động chung tay phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, kịp thời chia sẻ khó khăn cho đồng bào gặp hoạn nạn.

Các tỉnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, phản biện và góp ý đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, đối với công tác phối hợp tuyên truyền, vận động ở một số địa phương từng lúc, từng nơi chưa được sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, nhất là ở cấp huyện, thị, xã, phường từng lúc chưa kịp thời. Công tác giám sát và phản biện xã hội tuy có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhưng ở các địa phương từng nơi còn lúng túng, chưa đảm bảo quy trình. Một số hoạt động, chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh với chính quyền và các sở, ngành liên quan triển khai còn chậm so với yêu cầu...

PV

  • Xin chờ trong giây lát...