Kon Tum:

Tổng kết Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021

Cập nhật: 06:27 | 25/09/2021
Ngày 23/9/2021, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum. Đồng chí Y Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì hội nghị.    

Trong giai đoạn 2017-2021, BĐBP tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện, xã biên giới trong triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

tong ket de an tang cuong pho bien giao duc phap luat cho can bo nhan dan vung bien gioi hai dao giai doan 2017 2021
Đồng chí Y Ngọc Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo; 2, ; 3 Quang cảnh hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả thiết thực, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị các xã trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum vững mạnh.

Nhận thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống chính trị và văn hóa, tinh thần, nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đã được nâng lên. Tỉnh đã tổ chức biên soạn, phát hành 32 đề cương tuyên truyền pháp luật và xuất bản 71 loại/23.650 tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gồm các Luật, Nghị định mới có liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ, nhân dân; duy trì hoạt động của 10 Câu lạc bộ tư vấn pháp luật với 61 thành viên; 160 tổ hòa giải kiêm tổ Tự quản an ninh trật tự thôn (làng) hoạt động thường xuyên.

Ban chỉ đạo đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới. Lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, địa phương, chào cờ đầu tuần; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, Cụm thông tin cơ sở cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Tủ sách pháp luật, Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật, cấp phát tờ rơi pháp luật, tổ chức đối thoại trực tiếp, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhân dân...

tong ket de an tang cuong pho bien giao duc phap luat cho can bo nhan dan vung bien gioi hai dao giai doan 2017 2021
Đồng chí Y Ngọc Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và củng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Ngọc -UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đề án và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền, hệ thống pa nô, khẩu hiệu ở các xã biên giới, sử dụng các Video làm minh chứng sinh động trong tuyên truyền cho bà con, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chương trình phát triển KT-VH-XH, cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm’’ trong đồng bào dân tộc thiểu số. 14 tập thể và 32 cá nhân đã được UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiên Đề án.

tong ket de an tang cuong pho bien giao duc phap luat cho can bo nhan dan vung bien gioi hai dao giai doan 2017 2021
Đồng chí Y Ngọc trao trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Văn Lý