Trên 92% người dân tham gia BHYT

Tính đến hết năm 2022, độ bao phủ BHYT đã đạt tỷ lệ 92,04% dân số (vượt 0,04% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP), và là 1 trong 7 chỉ tiêu kinh tế- xã hội vượt kế hoạch năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ giao.

BHYT đã vượt với chỉ tiêu

Tại hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý I/2023 giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và khám chữa bệnh BHYT.

Chia sẻ kết quả thực hiện chính sách BHYT thời gian qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết tính đến hết năm 2022, độ bao phủ BHYT đã đạt tỷ lệ 92,04% dân số (vượt 0,04% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP), và là 1 trong 7 chỉ tiêu kinh tế- xã hội vượt kế hoạch năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ này là bước tiến vượt bậc khi năm 2016, chúng ta mới có độ bao phủ 81,6% dân số. Theo lộ trình Chính phủ đặt ra, năm 2025 cả nước phải cán mốc 95% dân số tham gia BHYT.

Hiện nay, còn gần 8% người dân chưa tham gia BHYT, chủ yếu nằm ở khu vực phi chính thức, hộ buôn bán nhỏ... Một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới là tập trung các giải pháp để đưa các nhóm dân cư này vào hệ thống BHYT.

Cùng đó, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia. Theo tính toán, trong giai đoạn 2016-2022, trung bình mỗi năm có 160 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 50 triệu người có thẻ BHYT. Riêng năm 2022, có khoảng 150 triệu lượt khám chữa bệnh cho 40 triệu người có thẻ BHYT...

"Những con số này cho thấy quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được nâng cao"- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nói.

Cũng trong năm qua BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách về BHYT, khám chữa bệnh; đánh giá tác động và đề xuất sửa đổi chính sách. Cụ thể, liên quan đến Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19...

Trên 92% người dân tham gia BHYT
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị

Ngay đầu năm 2023, hai bên đã phối hợp đóng góp ý kiến ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 để đảm bảo thuốc khám chữa bệnh... Ngoài ra, hai bên còn phối hợp trong cho ý kiến xây dựng các văn bản chính sách để thực hiện tốt chính sách BHYT.

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức tốt chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Hiện nay cả nước hiện có trên 13.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện kết nối trực tuyến với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến của BHXH Việt Nam; Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong đảm bảo thuốc khám chữa bệnh BHYT, hiệu quả rõ nét trong quý IV/2022 khi tình trạng thiếu thuốc được cơ bản giải quyết...

Cùng đó BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp trong kiểm tra giám sát thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định và vẫn tối ưu hóa nguồn quỹ BHYT.

Tiếp đến hai ngành đã có phối hợp chặt chẽ trong cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT. Hiện đã có 95% cơ sở y tế đã sẵn sàng để người bệnh sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT đi khám chữa bệnh. Xác thực dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và cơ sở dữ liệu dân cư đã xác thực được 80 triệu thẻ BHYT với CCCD. Việc chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế càng ngày tích cực. Dự kiến trong Quý 1-2/2023, hai bên sẽ phối hợp cùng Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử cho người dân...

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp rất chặt chẽ trong thực hiện khó khăn vướng mắc. Với Nghị quyết 144, việc thanh quyết toán chi phí vượt tổng mức đã được thanh toán 4.300 tỷ cho cơ sở khám chữa bệnh. Trong năm 2022, cũng đã giải quyết gần 2.000 tỷ đồng thanh toán bổ sung các chi phí tồn đọng trước đó...

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm của hai ngành trong năm 2023 để đảm bảo thực hiện tốt nhất chính sách BHYT. Theo đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp ngay từ đầu trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, cụ thể hiện nay đang sửa Luật Dược, Luật BHYT, Nghị định 146 và các văn bản khác...;

Đồng thời, tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến cơ chế chính sách. Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2022 và dự toán 2023; hướng dẫn thanh toán đối với người mắc bệnh lao vẫn còn một số vấn đề vướng mắc; tháo gỡ vướng mắc đấu thầu qua mạng; trang thiết bị khám chữa bệnh BHYT...

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; cũng như thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp đã ký giữa hai ngành...

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả, cũng như sự đồng hành giữa hai ngành những năm qua, đồng thời khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên đã mang lại bước tiến tích cực trong xây dựng luật pháp, thực hiện chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực BHYT, tham gia phối hợp cùng các Bộ, ngành khác... để đạt được tiếng nói chung và những kết quả nhất định.

Trên 92% người dân tham gia BHYT
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Theo Bộ trưởng, giữa cơ quan xây dựng chính sách và cơ quan tổ chức thực hiện chính sách đều có mục đích chung là làm thế nào để đưa chính sách BHYT đến được với người dân; tham mưu cho Chính phủ thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó chính sách BHYT rất quan trọng với người dân... Chính vì vậy, cơ chế phối hợp hai bên mang lại mục đích cao hơn là làm tốt nhất nhiệm vụ của mình để giúp Chính phủ triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội quan trọng này.

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi người dân và cân đối nguồn quỹ BHYT

Xác định nhiệm vụ năm 2023 còn rất nhiều vấn đề cần phối hợp giải quyết, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất với đề xuất của BHXH Việt Nam về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Nhiệm vụ nặng nề nhất trong thời điểm này là đánh giá được tình hình thực hiện Luật BHYT để có sửa đổi phù hợp, phấn đấu đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật để Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật BHYT đi đôi với nhau. Luật BHYT cần sự đồng thuận giữa hai cơ quan xây dựng và thực hiện chính sách để các văn bản pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu cơ quan quản lý vừa đảm bảo tốt nhất quyền lợi người dân và cân đối nguồn quỹ BHYT.

Bộ trưởng cũng bày tỏ: Cân đối quỹ không chỉ là trách nhiệm của riêng BHXH Việt Nam mà cũng là nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của Quỹ BHYT vì quyền lợi lâu dài, bền vững của người tham gia.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn, thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tập trung rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, khắc phục bất cập trong tổ chức thực hiện nhằm phát triển người tham gia BHYT... đồng thời tìm ra các phương án tối ưu để hướng tới mục tiêu lâu dài trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo lợi ích của người tham gia BHYT...

PV

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế triển khai chiến dịch cho trẻ uống Vitamin A đợt 1 trên toàn quốc từ 1/6

Bộ Y tế triển khai chiến dịch cho trẻ uống Vitamin A đợt 1 trên toàn quốc từ 1/6

Bộ Y tế tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Bộ Y tế công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế

Bộ Y tế công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế

Bộ Y tế vừa công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP và một số văn bản liên quan.
Bộ Y tế yêu cầu phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế

Bộ Y tế yêu cầu phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế

Ngày 21/5, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi đến giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành… về phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện.

Các tin khác

Hơn 3.480 doanh nghiệp ở Đồng Nai chưa đóng bảo hiểm cho người lao động

Hơn 3.480 doanh nghiệp ở Đồng Nai chưa đóng bảo hiểm cho người lao động

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương này còn 3.480 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH cho người lao động.
Khách hàng

Khách hàng 'tố' sản phẩm của Manulife và SCB: Chuyển đơn lên Bộ Công an

Vụ việc liên quan đến đơn tố giác Ngân hàng SCB đang được Cục C03, Bộ Công an thụ lý nên Công an TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao theo quy định.
Tình tiết vụ hơn 30 đơn tố cáo SCB và Manulife bán bảo hiểm nhân thọ gây mất tiền?

Tình tiết vụ hơn 30 đơn tố cáo SCB và Manulife bán bảo hiểm nhân thọ gây mất tiền?

ác đơn tố cáo được phía công an tiếp nhận và sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết sau khi được phân loại.
PVI tạm ứng bồi thường 1,18 tỷ đồng cho gia đình phi công trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long

PVI tạm ứng bồi thường 1,18 tỷ đồng cho gia đình phi công trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long

Công ty bảo hiểm PVI cho biết đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công vụ máy bay trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long 50.000 USD (1,18 tỷ đồng).
Thanh Hoá: Nhức nhối tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thanh Hoá: Nhức nhối tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 359 đơn vị khối hành chính sự nghiệp và 3.024 đơn vị khối doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Hà Nội: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,9% dân số

Hà Nội: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,9% dân số

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 2/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 72.031 người, đạt 62,63% kế hoạch; chiếm 1,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 7,66 triệu người, đạt 95,84% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,9% dân số.
Phú Yên: Hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm xã hội

Phú Yên: Hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm xã hội

Gần 135 doanh nghiệp ở Phú Yên đang nợ tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng qua.
Nghệ An: Hơn 3.600 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

Nghệ An: Hơn 3.600 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

Hiện, tỉnh Nghệ An có hơn 3.600 đơn vị, doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 297 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 10 doanh nghiệp nợ tiền BHXH nhiều nhất với tổng số tiền hơn 85 tỷ đồng.
Hà Nội: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Hà Nội: Tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3497/UBND-KGVX về tăng cường công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) 3 tháng cuối năm 2022.
Hà Nội: Quyết liệt chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật để giảm nợ BHXH

Hà Nội: Quyết liệt chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật để giảm nợ BHXH

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BXHH và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận BHXH, chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định.
Hoàn thiện việc vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT

Hoàn thiện việc vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT

Công tác giám định BHYT liên tục được ngành BHXH Việt Nam đổi mới, hoàn thiện, đặc biệt việc vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT (từ năm 2017) được coi là bước đột phá trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác giám định BHYT.
căn cứ pháp lý nào để cấp bảo hiểm cho người thu nhập thấp ?

căn cứ pháp lý nào để cấp bảo hiểm cho người thu nhập thấp ?

Cần căn cứ pháp lý để cung cấp bảo hiểm cho người thu nhập thấp
Một công ty Hàn Quốc bị Bắc Ninh xử phạt vì chậm đóng hơn 2,4 tỷ đồng BHXH

Một công ty Hàn Quốc bị Bắc Ninh xử phạt vì chậm đóng hơn 2,4 tỷ đồng BHXH

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 150 triệu đồng đối với Công ty TNHH Myung Tech Vina vì đơn vị này chậm đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Thời gian gần đây, số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh

Thời gian gần đây, số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh

Do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid -19, nên đời sống của nhiều người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn. Nên tình trạng nhiều người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống; đồng thời, một số ít người vì lợi ích trước mắt, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có luôn một khoản “tiền tươi”... tăng nhanh.
Xem thêm
Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi lô thuốc Myomethol do vi phạm chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi lô thuốc Myomethol do vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành toàn quốc, thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol có số đăng ký: VN-17397-13.
Bộ Y tế: Cảnh báo việc giả mạo bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc

Bộ Y tế: Cảnh báo việc giả mạo bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc

Ngày 23-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo về việc mạo danh các bác sĩ, quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm.
Đề nghị WHO tìm kiếm nguồn hỗ trợ thuốc giải độc botulinum cho Việt Nam

Đề nghị WHO tìm kiếm nguồn hỗ trợ thuốc giải độc botulinum cho Việt Nam

Ngày 23-5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông tin đã trao đổi và làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và WHO đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc botulinum cho Việt Nam.
Nhiều người còn chủ quan các bệnh về mạch máu gây biến chứng nguy hiểm

Nhiều người còn chủ quan các bệnh về mạch máu gây biến chứng nguy hiểm

Hiện nay, mô hình bệnh tật liên quan đến mạch máu rất đa dạng, liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau như: tim mạch, nội tiết, lão khoa. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan, chưa chú trọng phòng ngừa và không thăm khám, điều trị kịp thời dẫn đến loét chi, hoại tử, thậm chí biến chứng nguy hiểm.
Bệnh dịch COVID-19 được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A xuống nhóm B

Bệnh dịch COVID-19 được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A xuống nhóm B

Chiều 3/6, tại Phiên họp thứ 20 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B
Đắk Lắk: 6 người nhập viện do ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu

Đắk Lắk: 6 người nhập viện do ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu

Những ngày qua, rộ lên thông tin nấm mọc từ xác nhộng ve sầu bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo. Nhiều người ở Đắk Lắk đào về bán và nấu ăn, gây ra 2 vụ ngộ độc.
Bắc Ninh: Xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng với 2 phòng khám có nhiều vi phạm

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng với 2 phòng khám có nhiều vi phạm

Thanh tra sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Ái, địa chỉ tại số 170 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) với số tiền 136 triệu đồng. Trước đó, Phòng khám đa khoa Thành Đô bị xử phạt hành chính 152 triệu đồng. Cả 2 đều bị phạt do loạt sai phạm trong quá trình hoạt động.
Khẩn trương xây dựng Luật Trang thiết bị y tế

Khẩn trương xây dựng Luật Trang thiết bị y tế

Tại hội nghị Hướng dẫn triển khai Nghị định 07/NĐ-CP ngày 3/3/2023 và Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Nghị định 07/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ hết sức quan trọng, bước đầu tháo gỡ, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế của các cơ sở y tế.
Chính thức ban hành văn bản

Chính thức ban hành văn bản 'cởi trói' cho bệnh viện

Chính phủ vừa ban hành nghị định 07 sửa đổi, bổ sung nghị định 98 và nghị quyết 30 sửa đổi nghị quyết 144. Điều này được kỳ vọng sẽ "cởi trói" cho ngành y tế
Hà Nội: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực, quốc tế

Hà Nội: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực, quốc tế

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4907/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định các trường đại học Đông Nam Á”.
Hà Nội: Gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022

Hà Nội: Gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm, đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chức từ 7h30 - 12h00 ngày 11/12/2022.
Lao động Việt có tay nghề có thể nhận mức lương lên tới 3.500 Euro/tháng

Lao động Việt có tay nghề có thể nhận mức lương lên tới 3.500 Euro/tháng

Chương trình “Hand in Hand for International Talents” nhằm mục đích thí điểm tuyển chọn đưa người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành đã được đào tạo gồm: công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn sang làm việc tại CHLB Đức.
Bộ Y tế công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế

Bộ Y tế công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế

Bộ Y tế vừa công bố Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP và một số văn bản liên quan.
Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Lê Văn Thanh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ nạn nhân tai nạn lao động

Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Lê Văn Thanh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ nạn nhân tai nạn lao động

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Lê Văn Thanh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà một số nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xin trả lại hơn 2.800 tỷ đồng tiền ngân sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói gì?

Xin trả lại hơn 2.800 tỷ đồng tiền ngân sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói gì?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa báo cáo Chính phủ và phương án xử lý số tiền hỗ trợ công nhân thuê nhà trọ chưa giải ngân hết. Gói hỗ trợ công nhân thuê nhà trọ được thực hiện theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.