Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX:

Trích yếu lý lịch Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 11:01 | 28/10/2020
Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Báo điện tử Tầm nhìn xin gửi tới độc giả trích yếu lý lịch Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
trich yeu ly lich bi thu tinh uy thanh hoa khoa xix nhiem ky 2020 2025
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Sinh ngày 05 tháng 12 năm 1971.

- Nơi sinh: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi ở hiện nay: BT14-15, mặt bằng quy hoạch 1858-QLĐT-UBND, phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Dân tộc kinh: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/6/1992; Ngày chính thức 27/6/1993.

- Trình đọ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12; Học hàm, học vị cao nhất: Tiến sĩ Triết học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 11/1992 đến 12/1993: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ 01/1994 đến 08/1994: Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ 08/1994 đến 09/1999: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ 09/1999 đến 12/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ 01/2002 đến 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

- Từ 12/2005 đến 08/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa.

- Từ 08/2006 đến 04/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

- Từ 05/2009 đến 08/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nông cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ 08/2010 đến 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

- Từ 11/2010 đến 05/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI.

- Từ 05/2015 đến 07/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

- Từ 07/2016 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành viên ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII.

BBT