Trường học mua Airbus A320 cho học sinh thực hành

Các quan chức tại một trường cao đẳng kỹ thuật ở Trung Quốc đã chi hơn 1,6 triệu bảng Anh (gần 50 tỷ đồng) để mua một chiếc máy bay Airbus A320 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của trường có thể hoàn thiện kỹ năng của mình...

Video khác