Từ ngày 1/8, người dân bấm biển số xe online trên VNeID

Từ ngày 1/8, người dân được kê khai đăng ký, bấm biển số xe trên ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công hoặc đến trực tiếp cơ quan công an.

Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT và thông tư số 24 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Điểm mới của thông tư này là bổ sung khoản 5 điều 12 của thông tư số 24 quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu.

Cụ thể, trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia hoặc VNeID.

Cũng tại thông tư mới này, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID. Khi đó, cổng dịch vụ công và VNeID thông báo biển số xe được cấp, hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng này để chủ xe thanh toán online.

Khi hoàn tất thủ tục, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến từ cổng dịch vụ công, VNeID để chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe. Đồng thời, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe trình lãnh đạo duyệt... trước khi trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua bưu điện.

Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Như vậy, khi thông tư chính thức có hiệu lực (1/8), chủ xe sẽ không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước. Chủ xe đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận giấy tờ và biển số xe, chủ xe sẽ gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua bưu chính.