Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Trong những năm qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy những quan điểm, nội dung trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Người cũng từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Đại úy Nguyễn Minh Quyến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Tân, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, là một trong điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác. Ảnh: TTXVN.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1969, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý thức sâu sắc đến những vấn đề căn cốt nhất bảo đảm cho Đảng xứng đáng với vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền, đó là thực hành dân chủ rộng rãi, giữ gìn đoàn kết trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”, thực hiện tự phê bình và phê bình, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vừa “hồng”, vừa “chuyên”, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Theo đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, với vai trò lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rộng hơn là đối với toàn bộ sự nghiệp đổi mới.

Vấn đề này đã được Đảng ta nhấn mạnh trong nhiều văn kiện. Đặt trong bối cảnh hiện nay, khi người đứng đầu cấp ủy ở một số nơi nhận thức còn giản đơn, chưa thật sự chăm lo, quan tâm sâu sắc, chưa đầu tư đúng mức cho xây dựng đội ngũ cán bộ, thậm chí có cả biểu hiện “khoán trắng” cho cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ… thì tính thời sự của vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn.

Thực tế cho thấy, trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh như nhau nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị khác nhau là do chất lượng đội ngũ cán bộ. Bởi vậy, trên cơ sở kế thừa và phát huy những quan điểm, nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, Đảng ta luôn đặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là một trọng tâm rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là vấn đề hệ trọng của Đảng, quyết định đến thành bại của sự nghiệp cách mạng, sự tồn vong của chế độ.

Đảng ta luôn quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ; xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó, tiêu chuẩn là chính; giữa “xây” và “chống,” trong đó “xây” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; giữa “đức” và “tài,” trong đó, đức là gốc; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa kế thừa, đổi mới và ổn định, phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà nòng cốt là các cơ quan tham mưu của Đảng, nhất là cơ quan tổ chức, cán bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham nhũng

Thời gian qua, nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực như vụ chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á... đã bị đưa ra ánh sáng, pháp luật xử lý. Nhiều cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm đã bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc.

Có thể nói, công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian vừa qua đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán; được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều biện pháp và đã mang lại những kết quả tích cực, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, không có vùng cấm, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cán bộ cấp cao đã bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và tôn nghiêm của pháp luật Nhà nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, thực tế cho thấy, thời gian qua có một bộ phận cán bộ rơi vào vòng xoáy quyền lực, nên Bộ Chính trị đã có các Quy định kiểm soát quyền lực.

“Nhưng theo tôi, đáng lẽ việc kiểm soát quyền lực này phải ra đời sớm. Tôi thấy giải pháp của ta vẫn thụ động, che chắn, giải quyết tình thế; sự việc đã xảy ra rồi ta mới đi xử lý”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi nói.

Lấy ví dụ việc chống tham nhũng hiện nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đang xử lý rất nghiêm khắc những vụ việc cũ và mới đã rất mệt rồi. Đặt câu hỏi sau khi Đảng ta quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực liệu có giảm không? Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng có giảm nhưng nó biến tướng cũng có. Thế nên tham nhũng rất đa dạng và dưới nhiều hình thức vận động trong xã hội.

Lê Nin ngày xưa đã từng nói: "Cái tôi và người cầm quyền” và thử thách cao nhất là lúc người được cầm quyền, có quyền lực liệu có công tâm hay không hay lại là "Chân lý là ý thủ trưởng". Bởi sau khi có quyền lực, anh không tự rèn dũa mình sẽ dễ dẫn đến hành vi "ban ơn" cho mọi người. Và từ đó rất dễ dẫn đến tham nhũng quyền lực. Trước kia ta thường gọi là tham ô, nay gọi đúng bản chất là tham nhũng. “Tham ô có thể hiểu theo nghĩa là ăn cắp, nhưng tham nhũng là hình thức ăn cắp có quyền lực, sử dụng quyền lực để ăn cắp, vơ vào cho mình”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi nói.

Theo đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước là hết sức đau lòng. Tuy nhiên, đây là việc làm rất cần thiết để góp phần chỉnh đốn Đảng. Loại bỏ những người không đủ năng lực, uy tín, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ra khỏi bộ máy lãnh đạo, quản lý không hề tạo “khoảng trống” trong đội ngũ cán bộ bởi lẽ đại đa số cán bộ, đảng viên đều có đức, có tài, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chỉ có một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất. Điều này đã được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức

Tăng cường giáo dục, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng phải đi đôi với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội, thực dụng,“lợi ích nhóm".

Đây là yêu cầu không thể thiếu để các giá trị đạo đức cách mạng trở thành nền tảng tinh thần bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, bởi chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng, tạo ra nguy cơ đẩy Đảng vào con đường suy thoái. Những người bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân, ích kỷ mà cố tình quên mất nghĩa vụ. Họ tìm mọi cách thoái thác nghĩa vụ, trách nhiệm, kể cả vi phạm trật tự, kỷ cương, kỷ luật, bàng quan trước phản ứng, chỉ trích của dư luận, vô cảm trước khổ đau của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”; nó “là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. Người cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Cảnh báo của Người đã trở thành hiện thực khi nhìn lại bài học đảng cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào những năm 1989 - 1991 đã đánh mất địa vị cầm quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, mà trong đó có một nguyên nhân quan trọng bắt nguồn từ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo cao cấp của đảng. Không riêng gì các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, ngay kể cả những quốc gia đề cao chủ nghĩa cá nhân cũng đã phải trả giá khi các giá trị xã hội bị hủy hoại, các kết cấu xã hội bị rạn nứt.

Đã có không ít ý kiến phê phán và hình thành các trào lưu xã hội phản kháng trước mô hình phát triển không có lương tâm khi tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân mà hy sinh các lợi ích công cộng, khi tối đa hóa các mục tiêu vật chất mà làm biến thái các hệ giá trị xã hội, khi theo đuổi nhu cầu tiêu dùng vô hạn độ trước mắt mà bất chấp cả khả năng phát triển của các thế hệ tương lai.

Viện dẫn trên đây càng cho thấy tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, xem giá trị đạo đức cách mạng là một thuộc tính của chủ nghĩa xã hội đối lập với tôn sùng chủ nghĩa cá nhân.

Người khẳng định: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Vì vậy, xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng không thể tách rời với kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lại những thói hư, tật xấu.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải được tiến hành bằng tất cả các biện pháp tư tưởng, chính trị và tổ chức. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị phải được đổi mới, giúp phân biệt rõ giữa lợi ích chính đáng của con người với chủ nghĩa cá nhân đi ngược lại lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của nhân dân. Công tác lý luận trong tình hình mới phải tích cực tổng kết thực tiễn, góp phần lý giải những biến đổi thang giá trị trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, để từ đó đề xuất bổ sung, phát triển các chuẩn mực đạo đức mới, nhân cách lãnh đạo tiến bộ, phù hợp. Xây dựng văn hóa trong chính trị, làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm cho cái tốt đẹp ngày càng nảy nở, cái xấu, cái ác ngày càng bị đẩy lùi, dẹp bỏ.

Báo chí luôn đi tiên phong trong cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời phê phán, đấu tranh với “gương xấu” sa vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa vị kỷ. Luôn xem cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là một bộ phận của đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn chủ nghĩa cơ hội, bởi cơ hội chính trị có xuất phát điểm từ chủ nghĩa cá nhân, ban đầu chỉ lợi dụng cơ chế, chính sách, môi trường để trục lợi cá nhân, rồi sau thì “kiến nghị”, “đề xuất” thay đổi cơ chế, chính sách, pháp luật theo hướng có lợi cho cá nhân, cho “nhóm lợi ích”, kể cả vi phạm những vấn đề mang tính nguyên tắc, xa rời bản chất cách mạng.

Do đó, cần tích cực sửa “lỗ hổng” trong các cơ chế, chính sách, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện cơ hội chính trị hướng lái cơ chế, chính sách, pháp luật xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là để tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

PV (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Đắk Lắk: Bắt nguyên Chủ tịch xã lạm quyền giao 129 lô đất cho cán bộ, người nhà

Đắk Lắk: Bắt nguyên Chủ tịch xã lạm quyền giao 129 lô đất cho cán bộ, người nhà

Khi làm Chủ tịch xã, ông Nguyễn Khắc Hùng đã lạm quyền, tổ chức giao 129 lô đất cho cán bộ, công chức, viên chức và cả người nhà ngoài danh sách phê duyệt, gây thất thoát lớn.
Cảnh báo: Giả danh cán bộ An ninh mạng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo: Giả danh cán bộ An ninh mạng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã dùng chiêu thức giả danh cán bộ An ninh mạng để hỗ trợ thu hồi lại tiền lừa đảo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo Bác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo Bác

Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Các tin khác

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả cao nhất

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả cao nhất

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", hình thức, đối phó. Từ đó, để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.
Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam thành công tốt đẹp

Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam thành công tốt đẹp

Chiều 6/12, tại Viêng Chăn, CHDCND Lào, đã diễn ra phiên toàn thể thứ hai và lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.
Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 và đặc biệt lưu ý việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, nhất là tăng cường liên kết vùng, liên vùng và cả nước; tập trung phát triển các lĩnh vực mới nổi, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; củng cố, phát huy các thị trường truyền thống và khai thác các thị trường mới, nhất là tại Trung Đông.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Khai mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Khai mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Sáng 5/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể và Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thành công chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

Thủ tướng Phạm Minh Chính thành công chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam được nhiều lần nhắc đến như một hình mẫu thành công cần được nhân rộng về ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước đánh giá cao cam kết và tinh thần "nói là làm" của Việt Nam.
Thủ tướng: Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Thủ tướng: Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một trong những điểm mới rất quan trọng của Nghị quyết 42 là đã mở rộng ra toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng; hướng tới mục tiêu năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.
Bộ Y tế lưu ý người dân: Cúm gia cầm và bệnh hô hấp gia tăng ở một số nước

Bộ Y tế lưu ý người dân: Cúm gia cầm và bệnh hô hấp gia tăng ở một số nước

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận thông tin về sự gia tăng trường hợp mắc cúm gia cầm (A/H5/N1), bệnh hô hấp và COVID-19 tại một số nước như Trung Quốc, Singapore...
Thường trực Ban Bí thư: Các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả cao nhất

Thường trực Ban Bí thư: Các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả cao nhất

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", hình thức, đối phó. Từ đó, để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.
Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII

Ngày 3/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 168 người, ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Thủ tướng: Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng: Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Siết chặt giao dịch đáng ngờ

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Siết chặt giao dịch đáng ngờ

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức giao dịch có giá trị lớn, bắt đầu từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chiều 1/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28

Sáng 01/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), kết hợp các hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) theo lời mời của Chính phủ UAE.
Xem thêm
Hà Nội: Học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được miễn học phí từ 1/1/2024

Hà Nội: Học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được miễn học phí từ 1/1/2024

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.
Dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến sức mua tăng 10%

Dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến sức mua tăng 10%

Theo Bộ Công Thương hôm nay (5-12), dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến sức mua có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10-25% so với cùng kỳ.
Nhà báo Trần Mai Hưởng ra mắt "Hồi ký phóng viên chiến trường"

Nhà báo Trần Mai Hưởng ra mắt "Hồi ký phóng viên chiến trường"

Chiều 5/12, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), đã diễn ra buổi lễ ra mắt cuốn "Hồi ký phóng viên chiến trường - Trên những nẻo đường chiến tranh và hòa bình” của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
Phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội): Cựu chiến binh khốn khổ vì sổ đỏ bị

Phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội): Cựu chiến binh khốn khổ vì sổ đỏ bị ''quên'' lối đi chung

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Đình Thắng, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, TP Hà Nội), trú tại Tổ 15 phường Ngọc Lâm bức xúc về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông có một số nội dung sai sót.
Bài II: Xác định điểm tắc nghẽn của cuộc tranh chấp khu đất

Bài II: Xác định điểm tắc nghẽn của cuộc tranh chấp khu đất

Năm 2005 UBND thị trấn Đoan Hùng tự ý thu hồi khu đất chúng tôi đã đề cập trong các bài trước của gia đình bà Hà Thị Nghĩa, ngang nhiên san nền, chia lô, bán cho các hộ khác không có quyết định thu hồi, không đền bù. Bà Nghĩa đã kịch liệt phản đối.
Bài I: Đi tìm lai lịch một khu đất

Bài I: Đi tìm lai lịch một khu đất

Bất cứ một con người, một sự vật, sự việc, đều có lịch sử hình thành và phát triển. Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết về quá khứ, về cội nguồn của con người, sự vật, sự việc, đặc biệt là những sự vật, sự việc liên quan đến con người. Khu đất tại Gò Mán thị trấn Đoan Hùng cũng vậy, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành phải đi từ lịch sử.
Bình Định: Kiến nghị thanh tra lại toàn diện hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà

Bình Định: Kiến nghị thanh tra lại toàn diện hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà

Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định vừa có Quyết định xử phạt Công ty Minh Quân về hành vi khai thác đất ngoài toạ độ cấp phép. Tuy nhiên, người dân địa phương không đồng tình với kết quả kiểm tra của xã Bình Nghi và họ kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định khẩn thiết thành lập đoàn Thanh kiểm tra lại toàn bộ hoạt động khai thác đất tại Hòn Ổ Gà.
Thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án