Video: Kinh ngạc bọ ngựa tóm gọn chim trong nháy mắt

Tài khoản @TheBrutalNature vừa chia sẻ lên trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc bọ ngựa tóm gọn chim ruồi trong nháy mắt.

Video khác