Vĩnh Phúc: Quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19

Cập nhật: 15:32 | 17/09/2021
Tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”.    

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 16/9/2021 về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ triển khai phong trào thi đua, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và chính quyền các cấp triển khai.

vinh phuc quyet tam giu vung vung xanh chien thang dai dich covid 19

Tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động phong trào “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Ngọc Tuấn