Vụ điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Sở Tư pháp Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc sở, xem xét xử lý việc ban hành quyết định bổ nhiệm

Cập nhật: 10:28 | 07/01/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp khi để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong việc điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Theo đó, ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 17823/UBND-THKH về việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung Công văn 17823/UBND-THKH nêu rõ: “UBND tỉnh nhận được Kết luận số 14/KL-SNV ngày 13/9/2019 của Sở Nội vụ về thanh tra điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo nội dung đơn phản ánh của ông Lê Hữu Viên, Phó Giám đôc Sở Tư pháp; Trên cơ sở tham mưu của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 2072/BC-TTTH ngày 20/12/2019 về kết quả rà soát hồ sơ, quy trình điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, giữ chức Giám đôc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất với đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 2072/BC-TTTH ngày 20/12/2019, yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Báo cáo số 2072/BC- TTTH nêu trên; Báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); giao Sở Nội vụ hướng dẫn Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, xử lý việc ban hành quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Hạnh theo thẩm quyền; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/01/2020”.

vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem
Công văn 17823/UBND-THKH của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Như Báo điện tử Tầm nhìn đã thông tin, ngày ngày 22/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 14294/UBND-TD về việc giao Thanh tra tỉnh rà soát hồ sơ, quy trình thực hiện của Sở Tư pháp về việc điều độngbổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Ngày 20/12/2019, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 2072/BC-TTTH báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả rà soát việc điều độngbổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh. Báo cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy:

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, Thanh tra tỉnh cho rằng, một số nội dung mà Sở Nội vụ đã kết luận tại Văn bản số 14/KL-SNV, ngày 13/9/2019 là có cơ sở, đúng quy định. Tuy nhiên, qua rà soát, về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, có một số nội dung chưa được thế hiện rõ trong kết luận thanh tra.

Cụ thể là: Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị, Điểm c, Khoản 5, Điều 5, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, điều kiện bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, yêu cầu lý luận chính trị “nói chung tốt nghiệp từ trung cấp trở lên”. Ông Nguyễn Xuân Hạnh chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị, đang theo học lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B07 là đủ cơ sở để xem xét bổ nhiệm theo quy định.

vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Vụ điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Sở Tư pháp Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh giao thanh tra rà soát lại hồ sơ, quy trình
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Sở Tư pháp Thanh Hóa: Giải quyết tố cáo hay sử dụng quyền hạn gây phiền toái cho đơn vị bị tố cáo?
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Vụ Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định: Sở Nội vụ tiếp tục xin gia hạn thời gian giải quyết vụ việc
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Vụ Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định: Chưa được bổ nhiệm vẫn làm Giám đốc trung tâm?
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Vụ Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định: Sở Nội vụ vẫn chưa ban hành kết luận thanh tra
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Tiếp bài Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định?
vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp điều động, bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định?

Về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, ông Nguyễn Xuân Hạnh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề luật sư tại Trường Đào tạo các chức danh tư pháp - Bộ Tư pháp vào tháng 8/2003; tham gia Đoàn Luật sư Thanh Hóa, làm việc tại Văn phòng Luật sư Lan Anh từ tháng 11/2003, thực hiện chế độ tập sự hành nghề luật sư. Ngày 24/3/2006, Hội đồng kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư (thuộc Bộ Tư pháp), có Văn bản số 725/TB-HĐKT, gửi Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm tra trong hai ngày 11 và 12/3/2006 đối với các luật sư tập sự của Đoàn luật sư Thanh Hóa, trong đó ông Nguyễn Xuân Hạnh có kết quả kiểm tra “Đạt”. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Hạnh đã được Hội đồng kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư của Bộ Tư pháp, chứng nhận hoàn thành việc tập sự hành nghề Luật sự theo quy định.

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, qua rà soát hồ sơ cho thấy còn có những bất cập, đó là: Ngày 22/02/2005 Giám đốc sở Nội vụ có Quyết định số 83/QĐ-NV tuyển dụng ông Nguyễn Xuân Hạnh vào công chức hành chính nhà nước, đến nhận công tác tại Sở Tư pháp kể từ ngày 01/3/2005, nhưng đến ngày 28/11/2005, Giám đốc Sở Tư pháp mới ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TP tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh đến công tác tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, kể từ ngày 01/12/2005 (chậm 8 tháng so với quy định).

Thời điểm ông Nguyễn Xuân Hạnh, dự thi kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư vào ngày 11 và 12/3/2006, khi đang là công chức tại Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, thuộc Sở Tư pháp. Theo quy định tại Điều 8, Pháp lệnh Luật sư năm 2001, ông Nguyễn Xuân Hạnh đang là công chức, không thuộc đối tượng kiểm tra sát hạch hết tập sự hành nghề luật sư, nhưng ông Nguyễn Xuân Hạnh vẫn được Hội đồng kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư của Bộ Tư pháp, kiểm tra, sát hạch và công nhận hết tập sự hành nghề luật sư.

vu dieu dong bo nhiem nhan su tai so tu phap thanh hoa kiem diem trach nhiem giam doc so xem xet xu ly viec ban hanh quyet dinh bo nhiem
Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Về trình tự thủ tục điều động, bổ nhiệm, tại Văn bản số 14/KL-SNV, ngày 13/9/2019, Sở Nội vụ kết luận: “việc điều động ông Nguyên Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp chỉ xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định điều động theo quy định tại Chương III, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND, nên dẫn đến việc thực hiện không đúng quy trình” là có cơ sở, đúng quy định nhưng chưa nêu cụ thể, rõ ràng.

Qua rà soát hồ sơ bổ nhiệm cho thấy, việc thực hiện trình tự, thủ tục điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh có những thiếu sót, khuyết điểm, đó là: Không có hồ sơ thể hiện việc Lãnh đạo Sở Tư pháp, chỉ đạo bộ phận tổ chức hoặc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với tập thể lãnh đạo, chi ủy Văn phòng sở (nơi có công chức đi) và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (nơi có công chức đến), về chủ trương điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh; Tuy có văn bản của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (do ông Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, ký) đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh văn phòng sở, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, nhưng không có hồ sơ thể hiện việc họp lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc bổ nhiệm trên; Hồ sơ của người được điều động, bổ nhiệm chưa đảm bảo đầy đủ, đúng quy định tại Điều 9, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh.

Từ những nội dung đã kết luận, Thanh tra tỉnh kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện Kết luận, kiến nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản Kết luận thanh tra số 14/KL-SNV ngày 13/9/2019. Trong đó, yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên; Giao Sở Nội vụ, hướng dẫn Giám đốc Sở Tư pháp xem xét xử lý việc ban hành Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Hạnh theo thẩm quyền.

Thiên Vân