Lạng Sơn

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Lạng Sơn rà soát, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Cập nhật: 16:18 | 14/11/2019
Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như rà soát, sàng lọc đảng viên, ngay sau khi Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện và có những việc làm cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn Triệu Văn Quân cho biết: triển khai công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, Lạng Sơn chú trọng phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân. Chính nhân dân là người trực tiếp gần gũi với đảng viên, sẵn sàng đóng góp ý kiến đối với đảng viên, đồng thời phát hiện sai trái, những đảng viên phai nhạt lý tưởng. Đây là cách làm hay để phát huy vai trò của nhân dân ở cơ sở.

Tại Đảng bộ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được coi là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc. Qua đợt rà soát theo Chỉ thị 28, trong số 832 đảng viên, Đảng bộ phường đã phát hiện và xóa tên 5 người, cho ra khỏi Đảng 3 người. Những đảng viên này không hoàn thành nhiệm vụ, không tham gia sinh hoạt hoặc vi phạm kỷ luật Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Kinh Lục Mạnh Cương cho biết: Trong quá trình rà soát, Đảng ủy phường gặp khó khăn về công tác đánh giá chất lượng đảng viên. Nhiều đảng viên miễn sinh hoạt tạm thời, đi làm ăn xa, nhưng khi về lại không có phiếu xác nhận...

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại các Đảng bộ khối sở, ngành, những trường hợp bỏ sinh hoạt Đảng hoặc vi phạm pháp luật gần như không có nhưng công tác rà soát, sàng lọc vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

xay dung dang va he thong chinh tri lang son ra soat dua nhung dang vien khong con du tu cach ra khoi dang
Ảnh minh họa

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn Triệu Văn Quân cho biết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của đảng viên ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tế cho thấy, việc rà soát, sàng lọc là chưa đủ, để tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, mỗi chi bộ cần làm tốt công tác vận động, phát hiện quần chúng ưu tú. Những quần chúng ưu tú được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng phải là người có động cơ vào Đảng trong sáng, có tinh thần phục vụ nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trì với lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có như vậy, tổ chức Đảng mới thực sự là tổ chức ưu tú nhất, đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu nhất.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thông qua rà soát, làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín. Công tác rà soát, sàng lọc đã xác định 708 đảng viên có vi phạm, trong đó 102 đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...