Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: Cần sự vào cuộc của nhân dân

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phát động và triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”. Xin giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân về vấn đề nâng cao đạo đức của người làm báo.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời cơ mới

Nhà báo có vinh dự lớn lao là người dẫn dắt, định hướng dư luận. Họ phải có khát vọng đẹp, mong muốn thúc đẩy xã hội phát triển thì mới hội đủ điều kiện để trở thành một nhà báo xứng tầm, “bút sắc, tâm sáng”. Muốn thế, người làm báo phải có tri thức văn hoá, nhất là văn hóa ứng xử, bởi do đặc thù nghề nghiệp, nhà báo phải tiếp xúc, làm việc với nhiều tầng lớp giai cấp, xã hội. Văn hóa ứng xử báo chí theo tôi là quan trọng nhất hiện nay, đó là cách ứng xử của nhà báo với nhân dân nói chung, bạn đọc nói riêng trong khi tác nghiệp. Sự tương tác có văn hóa giữa nhà báo với đối tác cũng là thể hiện đạo đức của người làm báo.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: Cần sự vào cuộc của nhân dân
Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân. Ảnh: T.L

Bên cạnh những phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam nói chung, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của người hoạt động báo chí Việt Nam tuy chưa được phát động chính thức thành một phong trào rầm rộ nhưng cũng được đẩy mạnh. Tiêu biểu là việc tranh đua giải báo chí quốc gia hằng năm, giải báo chí toàn quốc của các ngành, các lĩnh vực. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương trong đội ngũ các nhà báo.

Họ đã dũng cảm đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, biểu dương cái mới tích cực, được đồng nghiệp và bạn đọc quý mến, kính trọng. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn một số nhà báo lợi dụng nghề nghiệp để vi phạm đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Do phải vận hành trong cơ chế kinh tế thị trường khắc nghiệp, ít được sự tài trợ của cơ quan chủ quản và Nhà nước, một số cơ quan báo chí lơi lỏng quản lý để nhân viên, nhà báo của mình lạm dụng tác nghiệp báo chí để sách nhiễu, gây áp lực đối với người dân và danh nghiệp, để lại nhiều dấu ấn không đẹp. Có ý kiến cho rằng, chưa bao giờ doanh nghiệp “sợ” báo chí như bây giờ không phải là không có cơ sở.

Một số cơ quan báo chí, nhất là những tạp chí mới thành lập có biểu hiện cửa quyền đối với người đọc, người dân... Tất cả những điều đó đang làm suy giảm phần nào lòng tin của bạn đọc, của nhân dân, của lãnh đạo đối với cơ quan báo chí và người làm báo. Do đó theo nhận thức của tôi, chưa bao giờ vấn đề đạo đức báo chí lại đáng lo ngại như hiện nay.

Vì thế, việc phát động phong trào thi đua về văn hóa báo chí nói chung rất cấp thiết và quan trọng khi mà chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo khát vọng của con người Việt Nam để đưa đất nước phát triển vượt bậc.

Thời chúng tôi làm báo, luôn được xác định, Báo chí là vũ khí sắc bén về tư tưởng của Đảng, là diễn đàn của nhân dân. Vì thế báo chí thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Đảng trở thành người dẫn dắt dư luận, định hướng dư luận hơn lúc nào hết phải là người có văn hóa. Văn hóa từ trong cơ quan mình cho đến phẩm chất đạo đức cá nhân thì nhà báo mới có thể dẫn dắt dư luận xã hội được.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: Cần sự vào cuộc của nhân dân
.Thiếu tướng-TS-Nhà văn-Nhà báo Nguyễn Hồng Thái và TS-Nhà văn-Nhà báo Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Như vậy, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hoạt động phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn quốc ngày từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong tình hình hiện nay, lời Bác Hồ dạy về thi đua, yêu nước vẫn còn nguyên giá trị. Đối với cơ quan báo chí, muốn phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, người làm báo phải xung kích, đi đầu, đã “phát”, là “động”, làm liên tục, thường xuyên ở mỗi cấp hội, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, lan rộng, tự giác. Kinh nghiệm thất bại của nhiều phong trào thi đua vừa qua, đó là làm lấy lệ, làm theo chỉ đạo, làm việc theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, không sơ kết, tổng kết, để phong trào ‘trôi tuột đi”, dần dần mất dạng.

Một trong những điều căn cốt đảm bảo cho phong trào thi đua trong cơ quan báo chí đạt kết quả mong đợi, điều đầu tiên là xây dựng bộ tiêu chí: Như thế nào là cơ quan báo chí văn hóa, như thế nào là nhà báo văn hóa. Bộ tiêu chí này phải xây dựng từ dưới lên, từ các cấp hội cơ sở. Trên cơ sở đó nên thảo luận đóng góp cụ thể vào bộ tiêu chí chung, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Căn cứ vào bộ tiêu chí, cần có một hội đồng thi đua ở các cấp, đánh giá một cách khách quan từ liên chi hội nhà báo các tỉnh đến liên chi hội nhà báo ở Trung ương. Hằng năm hội đồng thi đua cao nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân xem xét bầu chọn đơn vị báo chí xuất sắc toàn quốc... Để hằng năm đến ngày 21.6, chúng ta có thể vừa trao giải báo chí toàn quốc gia đồng thời cũng vinh danh các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Để phong trào thi đua không “đánh trống bỏ dùi”

Tôi hiểu rằng, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” là điều kiện vô cùng cần thiết để góp phần nâng cao đạo đức người làm báo. Thực tế, văn hóa của nhà báo và đạo đức của nhà báo là hai mặt của một tờ giấy, gắn bó với nhau không thể chia tách. Để nâng cao giáo dục đạo đức của người làm báo, từ năm 2016 Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam” đã góp phần tích cực nâng cao đạo đức người làm báo trong toàn quốc. Nay có phong trào thi đua, hy vọng vấn để nâng cao đạo đức người làm báo sẽ được các cơ quan báo chí và nhà báo sẽ quan tâm hơn lúc nào hết.

Đạo đức người làm báo chính là uy tín của họ mà cộng đồng xã hội dành cho. Muốn vậy, tự nhà báo phải xây dựng, rèn giũa bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, trong hoạt động báo chí phải luôn thể hiện sự khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật, ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, phù hợp với định đạo đức nghề nghiệp. Với quy trình tác nghiệp có đạo đức ấy, sản phẩm báo chí của họ sẽ là tác phẩm phản ánh khách quan, đúng bản chất sự việc, vì mục đích phát triển lành mạnh xã hội. Tuy nhiên, nhà báo sẽ không thể “cô đơn” trong rèn luyện đạo đức. Lãnh đạo và các cấp quản lý phải có giải pháp quản lý phóng viên vừa tạo điều kiện để nhà báo hoạt động nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa chia sẻ khó khăn, tháo gỡ những vấn đề nhạy cảm mà nhà báo có thể gặp phải trong quá trình tác nghiệp.

Nhất là đối với các nhà báo trẻ, làm sao để họ thật sự trong sáng về đạo đức ngay từ những ngày đầu tiên bước vào nghề báo. Tôi thường tâm sự với phóng viên của mình, hoạt động báo chí có nhiều cạm bẫy. Chúng ta phấn đấu để thật sự trong sáng, minh bạch rèn luyện đạo đức. Chỉ có sự trong sáng thì mới tồn tại lâu dài và chỉ có sự trong sáng mới bảo vệ được mình trong cạm bẫy phức tạp cuộc sống nghề báo. Đó là một hành trình lâu dài, một hành trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ mới có thể thành công và thành danh!

Liên quan đến nâng cao đạo đức người làm báo cần phải nói tới đời sống của nhà báo. Đây là yếu tố thường nhật. Lãnh đạo các cơ quan lý báo chí nên tạo điều kiện cho anh em nhà báo có mức thu nhập tối thiểu đủ sống, để anh em có thể tránh được, từ chối được các hành vi mua chuộc, tiêu cực có thể có. Vì thế, hơn lúc nào hết, người đứng đầu cơ quan báo chí phải gương mẫu, làm đúng với lương tâm, đạo đức nghề báo, có lòng tử tế, tốt bụng thì mới quản lý được đội ngũ người làm báo. Các cơ quan báo chí phải là những cơ quan gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Bởi khi nào cơ quan báo chí đạt chuẩn là cơ quan báo chí văn hóa thì khi đó mới có động lực, có rung động của trái tim, có cảm xúc thì mới viết nên những tác phẩm báo chí có sức mạnh lôi cuốn được quần chúng.

Riêng đối với người làm báo, phải biết thâm nhập cuộc sống để phát hiện những con người điển hình, con người văn hóa tiêu biểu, có khát vọng vì đất nước ở tất cả các lĩnh vực. Từ đó mới phản ánh thành tác phẩm báo chí hấp dẫn, có sức thuyết phục người đọc. Muốn vậy, nhà báo phải là người tỉnh táo, tâm sáng, bút sắc mới có thể nhìn ra sự thật. Tất nhiên, như vậy thì, nhà báo thiếu văn hóa hoặc đạo đức xuống cấp thì sẽ khó hoàn thành tác phẩm báo chí có tầm văn hóa.

Trong phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”, muốn thành công thì một điều hết sức quan trọng đó là làm sao huy động được sự vào cuộc của nhân dân nói chung và bạn đọc nói riêng. Trước đây, những năm 60, 70 của thế kỷ trước, hầu như các tờ báo Việt Nam nào cũng để dòng chữ ở vị trí trang trọng nhất “Hoan nghênh bạn đọc phê bình báo”. Nay thì từ rất lâu chúng ta bỏ mất phương châm này. Trong khi nhân dân là người đọc đông đảo nhất của báo chí. Nếu phong trào thi đua hiện nay chúng ta đang phát động mà có sự giám sát của bạn đọc, của người dân thì chắc chắn sẽ phong trào sẽ thành công.

Nhân dân có thể gửi đơn thư phản ánh, ý kiến giám sát qua các cơ quan quản lý báo chí từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam hoặc Ban chỉ đạo phong trào thi đua. Từ đó, các cơ quan báo chí có thể xác minh làm căn cứ để theo dõi phong trào thi đua. Còn làm sao để huy động được, “nhờ” người dân vào cuộc cùng phong trào thi đua này, tin rằng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua này sẽ có những giải pháp hiệu quả.

THIẾU TƯỚNG, TIẾN SĨ, NHÀ VĂN NGUYỄN HỒNG THÁI

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo Pháp 2023

Ấn tượng báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo Pháp 2023

Đã thành truyền thống, cứ đến trung tuần tháng 9, Hội báo Nhân đạo (Fête de l’Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp lại được tổ chức với sự hưởng ứng của đông đảo giới trẻ và những người yêu chuộng hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội. Và cũng như mọi năm, gian hàng báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nơi thu hút đông đảo bạn bè Pháp yêu quý Việt Nam.
Đắk Lắk: Thu hồi dự án của Tập đoàn Trung Nguyên nếu không sớm triển khai

Đắk Lắk: Thu hồi dự án của Tập đoàn Trung Nguyên nếu không sớm triển khai

Dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Trung Nguyên có tổng diện tích hơn 45 ha thuộc địa bàn hành chính 4 xã, phường ở tỉnh Đắk Lắk.
Đắk Lắk: Thu nhận hơn 300 khẩu súng khi vừa phát động "Đổi gạo lấy vũ khí"

Đắk Lắk: Thu nhận hơn 300 khẩu súng khi vừa phát động "Đổi gạo lấy vũ khí"

Chỉ trong thời gian ngắn phát động chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí", Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã thu nhận hơn 300 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm.

Các tin khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Phát động toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Phát động toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tối 28/9, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”.
Thủ tướng động viên, chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thủ tướng động viên, chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Chiều tối 28/9, tại Hà Nội, với những tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.
Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 898/CĐ-TTg ngày 28/9/2023 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Ngày 26/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Tầm Nhìn trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước.
Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu

Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu, tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9, thăm chính thức Brazil từ ngày 23-26/9.
Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Chiều 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đoàn 70 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp với 3 địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, chống buôn lậu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp với 3 địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, chống buôn lậu

Sáng 26/9, tại TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với 3 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn dầu Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-28/9/2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 25/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria; Hiệp hội Công nghiệp Bulgaria; Công ty Geotechmin Ood chuyên về khai khoáng, xây dựng, năng lượng; Công ty Biovet JSC chuyên về thuốc thú y...
Thủ tướng dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật Việt Nam tại Brazil

Thủ tướng dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật Việt Nam tại Brazil

Tối 25/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và cùng những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Những sắc màu".
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Sáng 25/9, tại thành phố Móng Cái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng đầu năm trên địa bản tỉnh.
Xem thêm
Điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Trung Thu là Việt Nam

Điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Trung Thu là Việt Nam

Một kết quả khảo sát mới công bố cho thấy Việt Nam là điểm đến du lịch nước ngoài được yêu thích trong dịp lễ Trung Thu (Chuseok) năm nay đối với người Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Hiện trên thị trường sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ bánh Trung thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích tiêu dùng.
Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Sau khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thay đổi diện tích từ 393 km2 lên hơn 1.700 km2.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án