Xuất khẩu dăm gỗ 7 tháng đầu năm đạt hơn 1 tỷ USD tăng 22,9%

Cập nhật: 17:38 | 13/09/2021
Dăm gỗ Việt Nam xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt trên 8,5 triệu tấn, đã mang về 1,08 tỷ USD cho ngành gỗ và tăng 22,9% về lượng và 17,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
xuat khau dam go 7 thang dau nam dat hon 1 ty usd tang 229

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là ba thị trường xuất khẩu dăm gỗ chính của Việt Nam. Lượng dăm gỗ xuất sang ba thị trường trên trong 7 tháng đầu năm 2021 chiếm tới 98% tổng lượng xuất của ngành dăm gỗ.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập lớn nhất, chiếm 67% tổng lượng, Nhật Bản chiếm 28% và Hàn Quốc chiếm 3%.

Trong 7 tháng đầu năm Trung Quốc nhập 5,73 triệu tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 743 triệu USD tăng 21% so với cùng kỳ. Nhưng trong tháng 7/2021 lượng và giá trị xuất so với tháng trước đó đều giảm, về lượng đạt 595 nghìn tấn, giảm 31,7%, về giá trị đạt 80 triệu USD, giảm 29,2%.

Đối với thị trường Nhật Bản, 7 tháng năm 2021 nhập 2,34 triệu tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 283 triệu USD, tăng 36,9% về lượng và 27,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 7/2021, lượng dăm xuất sang Nhật Bản là 376 nghìn tấn, đạt 45,97 triệu USD tăng cả về lượng và giá trị lần lượt là 2,29% và 25,1%.

Còn ở thị trường Hàn Quốc, trong 7 tháng năm 2021 nhập 271 nghìn tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 36 triệu USD, tăng 18,57% về lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ. Lượng và giá trị xuất sang Hàn Quốc giảm trong tháng 7/2021 so với tháng trước đó ở mức 23,9% về lượng và 15,5% về giá trị chỉ đạt 40,04 nghìn tấn ứng với 6,20 triệu USD.

Riêng trong tháng 7/2021, lượng và giá trị xuất của mặt hàng này giảm so với tháng trước đó, về lượng xuất 1,03 triệu tấn giảm 17%, về giá trị đạt 135 triệu USD giảm 15,3%.

Bao Huy